Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP
30.04.2015, 11:17, Stáří: 2 r.

Dodatečné zařazení nových oborů do přijímacího řízení pro akademický rok 2015/16

Ilustrační foto: I. Veber

Korejština pro hospodářskou praxi – prezenční bakalářské studium

Filozofická fakulta UP v Olomouci dodatečně zařazuje do přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 obor KOREJŠTINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI, prezenční bakalářské jednooborové studium.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – prezenční bakalářské studium

Filozofická fakulta UP v Olomouci dodatečně zařazuje do přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 obor NĚMČINA SE ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD, prezenční bakalářské jednooborové studium.

 

Podání přihlášky a termín přijímací zkoušky

Zájemci o studium si mohou podat elektronickou přihlášku od 1. května do 14. června 2015.

Přijímací zkouška na oba obory se uskuteční dne 1. 9. 2015.

Nejzazší termín pro uhrazení poplatku za přihlášku (560,-Kč) je 14. 6. 2015.
V případě nespárování platby s přihláškou zašlete doklad o provedení platby (nikoli příkaz k úhradě) nejpozději do 17. června na adresu:
Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc.

Podmínky přijetí pro uvedený obor naleznete v katalogu studijních oborů na adrese http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew