USA - Merrillův program 2020/2021 - vyhlášení výběrového řízení na semestrální stipendijní pobyty

Ilustrační foto: Frank Mckenna, Unsplash.com
úterý 19. listopad 2019, 8:00 – Text: -sb-

Merrillův program 2020/2021 - výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA.

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyty v USA v rámci Merrillova programu v akademickém roce 2020/2021 na těchto partnerských školách:

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, občané ČR, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení UP, Křížkovského 8.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně paní Zuzaně Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 20. ledna 2020 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného, atd. zůstává.

Zpět