Vzpomínáme na pana Charlese E. Merrilla Jr.

Foto: Archív Žurnál UP
Neděle 29. listopad 2020, 8:00 – Text: -sp-

Pan Charles E. Merrill Jr. by letos oslavil své 100. narozeniny. 29. listopadu 2020 uplynuly přesně 3 roky ode dne, kdy nás tento výjimečný člověk opustil. Nezapomínáme, vzpomínáme, děkujeme ... 

"Po více než čtvrtstoletí pan Charles Merrill podporoval studenty Univerzity Palackého na studijních pobytech na partnerských školách v USA. V investici do vzdělání mladých lidí viděl hodnotu, která určuje průběh a kvalitu života člověka i celé společnosti.

Téměř tři stovky studentů UP získali díky Merrillovu programu jedinečnou studijní zkušenost v zahraničí.

Charismatická osobnost pana Merrilla, jeho citlivý přístup k mladým lidem, odborné znalosti, životní zkušenosti, přirozená skromnost a především lidskost, to vše doplněno osobitým humorem byly tím, čím si získal respekt i srdce všech. Na setkání s panem Merrillem se každý těšil. Byl člověkem občansky aktivním, zajímal se o dění ve společnosti a pomáhal lidem v kontextu událostí doma i v zahraničí.

Odkaz pana Merrilla spatřujeme v pokračování v mnoha ohledech jedinečného Merrillova programu. I přes výraznou redukci se UP společně s absolventy programu daří ve vysílání studentů na partnerské školy pokračovat. Podpora mladým a schopným lidem ve správnou chvíli není z jejich strany zapomenuta, učí je, že velkorysost a štědrost není slabost či naivita, ale ctnost lidí moudrých a úctyhodných. Na osobnost pana Merrilla nelze zapomenout."

Zuzana Hamdanieh, koordinátorka Merrillova programu, Zahraniční oddělení UP

Zpět