Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633309, 776333193
Pracoviště:
Katedra politologie a evropských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.12
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
13:00–14:30
3.12
úterý
15:00–15:30
3.12
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2003–)
  • European Consortium for Political Research (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Lebedová E. Negativní kampaně a politický cynismus v ČR. Politologický časopis. 2013.
Bradová E. Plní kampaň vlády medvědí službu? Marketing a média. 2008.
Bradová E. Volební vítězství za naše peníze. Lidové noviny. 2008.
Bradová E., Šaradín P. Jak prodávat politiky? Lidové noviny. 2007.
Bradová E. Negative Campaigning as a Global Perspective. Contemporary European Studies. 2007.
Bradová E., Brada P. Jan Antonín Baťa - zapomenuté dílo. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2006.
Bradová E., Brada P. Jan Baťa si rehabilitaci zaslouží. Hospodářské noviny. 2006.
Bradová E., Šaradín P. Profesionalizace volebních kampaní a politický marketing. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Bradová E., Šaradín P. K čemu vede negativní kampaň? Hospodářské noviny. 2005.
Bradová E. Konzervativci stále nevolitelní. Hospodářské noviny. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bradová E., Lebeda T. Role nerozhodnutých voličů ve volební kampani a její účinky. Případová studie: Volby do PS PČR 2006 v České republice. In ŠŮSTKOVÁ M., NĚMEC J. (Eds.) Sborník z III. Kongresu českých politologů, Olomouc 8.?10. 9. 2006. 2006.
Šaradín P., Lebedová E. Volební kampaň a volby do Evropského parlamentu v České republice. In Klíma M., Bureš J. (Eds.) Kam kráčíš, Evropská unie? 2005.
KNIHA - CELEK
Lebedová E. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. In Bradová E. (Eds.) Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
Lebedová E. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. In Bradová E. (Eds.) Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
ŠARADÍN P., Lebedová E. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. In Šaradín P., Bradová E. (Eds.) Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
ŠARADÍN P., Lebedová E. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. In Šaradín P., Bradová E. (Eds.) Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
Bradová E. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Bradová E. Negativní reklama a negativní kampaň: Historie, využití a výzkum. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
Bradová E. Úvod. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
Bradová E., Migalski M., Rácz A., Šaradín P. EU and Visegrad: The Foreign Policy Consequences of the Elections. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
Lebedová E., Lebeda T. Nerozhodnutí voliči a volební kampaň. Voliči a volby 2006. 2007.
Bradová E., Šaradín P. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře konzultantů. Politické kampaně, volby a politický marketing. 2007.
Bradová E., Šaradín P. Volební kampaně v ČR a volby 2006: Amerikanizace kampaní? Parlamentní volby 2006 a česká politika. 2006.
Marek D., Bradová E. Programové dokumenty. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Bradová E., Dürr J. Regionální politika EU: vývoj, principy, cíle a nástroje. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Šaradín P., Bradová E. Volební kampaň. Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2004.
Bradová E. Zlín. Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. 2004.
MAPA
Lysek J., Lebeda T., Šaradín P., Lebedová E. Rizika volebních podvodů a volebních pochybení. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.