Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2019 - seznam oceněných

Čtvrtek 14. listopad 2019, 8:56 – Text: VK

Soutěž byla vyhlášena 2. 9. 2019 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 30. 9. 2019. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 44 odborných knih s návrhem na ocenění 47 autorů (2 z FTK, 0 z LF, 3 z PřF, 11 z CMTF, 14 z FF, 4 z PF, 8 z PdF a 2 z FZV). Komise UP doporučila rektorovi UP k ocenění 37 odborných knih. Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., se rozhodl udělit ocenění 40 autorům odborných knih. Celková částka odměny je 400.000 Kč.

Celkem bylo oceněno 37 odborných knih (40 autorů) ve struktuře 3 z přírodních věd, 2 z lékařských a zdravotních věd, 16 z humanitních oborů a umění a 16 ze společenských věd.

Výsledek soutěže je v přiloženém dokumentu.

Finanční odměna bude vyplacena v rámci mzdy za měsíc listopad 2019.

Slavnostní předání ocenění proběhne během Akademického týdne UP v roce 2020. 

Zpět