Nabídka stipendií na LŠ a ZŠ 2020 přes MŠMT pro studenty BSP, MSP i DSP programů

čtvrtek 16. leden 2020, 0:00

 

NABÍDKA STIPENDIÍ NA LETNÍ (ZIMNÍ) ŠKOLY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

2020

a blížící se termíny pro odevzdání přihlášek

 • ALBÁNIE: LŠ albánského jazyka 2020 → 31.12.2019
 • BULHARSKO: LŠ bulharšiny 2020 + zimní seminář balkanistiky pro studenty a učitele VŠ → 31.12.2019
 • NĚMECKO: letní kurz  → 1.12.2019
 • ESTONSKO: letní a zimní tematicky zaměřené kurzy (včetně jazykových kurzů) 2020
 • GRUZIE: jazykově a oborově zaměřené LŠ 2020  → 31.12.2019
 • KOREA: LŠ korejštiny 2020 → bude upřesněno po notifikaci nabídky
 • LITVA: ZŠ a LŠ litevštiny 2020, listopad pro ZŠ, březen pro LŠ, nutno sledovat  https://studyin.lt/                      
 • LOTYŠSKO: tematicky a oborově zaměřené LŠ v AJ 2020 → 14.2.2020
 • MAĎARSKO: LŠ maďarštiny → 2.12.2019
 • POLSKO: LŠ polského jazyka a kultury 2020 → 22.1.2020
 • RUMUNSKO: LŠ rumunštiny 2020 → 31.12.2019
 • RUSKO: LŠ ruského jazyka 2020 → 30.11.2019

Podrobné informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

Zpět