Aktuální informace k harmonogramu akademického roku a zrušení Sportovního dne UP

Čtvrtek 30. duben 2020, 11:10

S ohledem na aktuální vývoj situace kolem šíření nákazy Covid-19 a vlivu přijatých opatření na organizaci a režim na Univerzitě Palackého v Olomouci dojde k již několikrát avizované úpravě harmonogramu akademického roku 2019/2020. Proces musí projít oficiálním schválením a hlasováním univerzitního a fakultního vedení, aktualizovaný harmonogram by tak měl vejít v platnost cca do měsíce. O jeho aktualizaci bude celá akademická obec obratem informována. Touto aktualizací budou potvrzeny již některé předpokládané avizované změny jako např. prodloužení data pro splnění studijních povinností aj.

Vedení UP se po domluvě rektora s děkany zároveň rozhodlo neuskutečňovat květnový Sportovní den UP (13. 5.) a zároveň se tím ruší i plánované rektorské volno. Důvodem pro neuskutečnění Sportovního dne UP jsou na jedné straně organizačně-bezpečnostní důvody, na straně druhé pak celková absence tisícovek studentů v Olomouci, kteří se Sportovního dne pravidelně účastnili. Akce by bez jejich přítomnosti nedosáhla tradiční atmosféry a tradičního účelu setkávání studentů s pedagogy a zaměstnanci UP.

Zpět