Elektronická neschopenka

Ilustrační obrázek: pixabay.com
středa 18. prosinec 2019, 10:49

Od 1. 1. 2020 se zavádí tzv. elektronická neschopenka. Co se mění z pohledu zaměstnance? Pokud onemocníte a váš ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám vydá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Již nedostanete třídílnou pracovní neschopenku.

Od lékaře poté můžete odejít přímo domů, protože není třeba neschopenku nikomu předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli. Je ovšem nutné neprodleně nahlásit zaměstnavateli, že jste onemocněli a byli jste uznáni dočasně práce neschopnými, a to telefonicky, sms zprávou, popř. emailem. Kontaktujete svého přímého nadřízeného.

Jako doposud zůstává vaší povinností dodržovat režim stanovený lékařem a umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a čas vycházek.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem. Máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče apod. Předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

Po zavedení eNeschopenky již nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, podklady pro výplatu jak náhrady mzdy, tak nemocenského jsou elektronická hlášení lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a o jejím trvání. Peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu. V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do zahraničí nebo do zahraničí na účet jiného peněžního ústavu než banky, postupujete dle následujícího bodu. Přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Podrobné informace najdete v oddíle Praktické rady / Personální záležitosti.

Zpět