Konference QAK

pondělí 10. července 2017, 10:45

V člověku jsou místa, kam se lze bez kvalitativního přístupu jen těžko dostat. Pokud je to vůbec možné, můžeme tam pouze nahlížet a dohadovat se. V rámci naší mnohaleté konferenční výpravy do těchto míst, během které s námahou stoupáme po spirále vývoje, se přitom stále vracíme do bodu počátku. Potkáváme se přitom s odborníky i laiky z různých končin a společně si uvědomujeme, že bez toho nepoznatelného je pochopení a vidění světa ploché a málo barevné. Proč by nás jinak tolik fascinovalo prožívání, souhra duševního, sociálního, tělesného a duchovního? Proč bychom jinak vyhledávali změněné stavy vědomí? A co vše se můžeme během tohoto nebezpečného a náročného putování do těchto končin dozvědět o sobě i druhých? Můžete se těšit na setkání výzkumného světa i světa praktiků. Zvané workshopy, přednášky, lidí, kteří nejenom mluví, ale i umí. Performance, poezie, hudba, raut. Život (ne)poznatelný. Sledujte www.qak.upol.cz nebo novinky na FB stránce QAKonference. Co vy na to?