Literární kurz v Kunčicích - 1. ročník

pátek 2. březen 2018, 13:33

Milí studenti, milé studentky,

Tradiční výjezdní seminář Einführung in die Literaturwissenschaft (KGN/1ULT) se letos uskuteční v termínu 15. dubna - 20. dubna 2018. Tento seminář je povinný pro všechny studenty 1. ročníku.

Sledujte Moodle: https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=868, kde se budou, tak jako zde, postupně aktualizovat konkrétní informace.

Kam se pojede? Chata Junior, Kunčice: chatajunior.cz

http://chatajunior.cz/wp-content/uploads/2014/03/chata-Junior-2.jpg