Rektor UP Jaroslav Miller: Univerzita v těžkých chvílích obstála. Děkuji vám

Rektor UP Jaroslav Miller.
Foto: Svatopluk Klesnil
Pondělí 11. květen 2020, 14:02

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu životu.

Pro Univerzitu Palackého v Olomouci představovaly minulé dva měsíce skutečnou zatěžkávací zkoušku, která donutila management univerzity, fakult, centrálních jednotek i kolejí a menz k extrémnímu organizačnímu vypětí a často k improvizovaným a okolnostmi vynuceným řešením. Totéž platilo pro mnoho řadových zaměstnanců, kteří museli zajišťovat chod svých pracovišť, pro akademiky, kteří se za pochodu učili učit v online režimu, i pro všechny studenty, kterým situace zásadním způsobem zkomplikovala studium a mnohým i návrat do jejich domovů v zahraničí. Přesto se zdá, že jsme (alespoň prozatím) situaci zvládli dobře a univerzita se může v omezeném režimu začít otevírat pro studenty, kteří potřebují dokončit své povinnosti v tomto semestru. Prosím, dodržujte všechna přísná hygienická opatření a pamatujte na to, že jimi chráníte nejen sebe, ale i své kolegy, z nichž mnozí patří k rizikovým skupinám obyvatel. Ještě zdaleka nemáme vyhráno, proto je opatrnost na místě. Zároveň ale musíme udělat vše pro obnovu standardních podmínek a normálního života. V příštích dnech budeme například řešit, zda a případně za jakých podmínek otevřít univerzitní mateřskou školku.

Již několikrát jsem na různých místech děkoval studentským i akademickým dobrovolníkům ze všech fakult za jejich obětavost a také našim vědcům, kteří významně pomohli České republice v testování obyvatelstva. Toto poděkování bych rád ještě jednou zopakoval. V této krizi se jasně ukázalo, že univerzity i jejich výzkumné zázemí patří k zásadní a nepostradatelné strategické infrastruktuře státu, což s uznáním potvrdila vláda České republiky, ministerstvo školství i Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Nechci ovšem zapomenout na pracovníky kolejí a menz, kteří, ač neškoleni, ukázali skutečnou obětavost a nasazení v průběhu složité situace karanténního režimu na kolejích. Stejně tak patří můj obdiv zaměstnancům univerzitní knihovny, kteří přes veškerá omezení dokázali v maximální možné míře zachovat své služby.

Zkoušky, přijímací řízení i promoce se letos odehrají za poněkud neobvyklých podmínek a většinou v neobvyklých termínech. Ukázali jsme ovšem dostatečnou flexibilitu a náročnou situaci zvládneme.  Hlavním cílem je poskytnout studentům v daných poměrech co nejkomfortnější lhůty a podmínky pro složení zkoušek, a totéž platí i pro uchazeče o vysokoškolské studium. Jistá dávka tolerance a velkorysosti bude nicméně nepochybně nutná na obou stranách.

Naučili jsme se něco nového za uplynulé dva měsíce? Mám-li vyjít z mých osobních pocitů, řekl bych, že nejlepším zjištěním je právě vysoká míra kreativity, flexibility, solidarity a dobré vůle, která mne ujišťuje, že přes občasné mrzutosti, hádky a konflikty zůstává svět v zásadě dobrý. Také jsem se přesvědčil o tom, že duch komunity a univerzitního společenství je důležitý pro většinu z nás. A to je zjištění, na němž se dá stavět a které má potenciál nás přenést přes jakékoliv výzvy budoucnosti. Budiž to řečeno stručně a jasně: V minulých dvou měsících jsme předvedli výborný teamwork.

Ještě jednou děkuji vám všem.

Jaroslav Miller

Zpět