Rektor UP odvolává zákaz přijímání zahraničních hostů na UP

Středa 10. červen 2020, 10:30

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se šíření nemoci covid-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou České republiky odvolává rektor UP Jaroslav Miller zákaz přijímání zahraničních hostů na Univerzitu Palackého v Olomouci, a to s platností od 10. 6. 2020. Zahraniční hosté musí dodržovat momentálně platná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 s platností do 14. 6. 2020 včetně.

Zpět