Přijímací řízení 2019/20

Změna v harmonogramu přijímacích zkoušek, termínu a způsobu jejich vykonání

ÚPRAVA podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2019/2020 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy s ohledem na mimořádnou situaci kolem epidemie Covid19 a v souvislosti s opatřeními Vlády ČR

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - požadavky přijímacích zkoušek

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (viz informace níže).

U zbývajících studijních programů bakalářského studia (seznam zde) budou přijímací zkoušky realizovány takto: 
Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - požadavky přijímacích zkoušek

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (viz informace níže).

U zbývajících studijních programů navazujícího magisterského studia (seznam zde) budou přijímací zkoušky realizovány takto: 
Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:


Oznámení o upuštění od konání přijímacích zkoušek u některých studijních programů FF UP

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
Seznam těchto studijních programů najdete níže.

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace),  od 18. 4. 2020 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“ (viz  https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/).

Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou. Termíny zápisů do studia a podrobné informace k zápisu budou zveřejněny do konce měsíce července 2020 na webové stránce fakulty https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-201920/).

ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ  NEBO BAKALÁŘSKÉHO DIPLOMU ODEVZDÁTE AŽ V DEN ZÁPISU DO STUDIA.

Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program vykonávat. Informace k termínu a způsobu vykonání zkoušek budou zveřejněny do konce měsíce dubna 2020.

Bakalářské studijní programy

s upuštěním od konání přijímacích zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace:

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Česká filologie
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii
 • Historické vědy
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
 • Kulturní antropologie
 • Migrační studia
 • Muzikologie  
 • Německá filologie
 • Praktická nizozemská filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Polská filologie
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Ruská filologie
 • Španělská filologie
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie

Sdružené studium (kombinace programů maior/minor):

 • Archeologie
 • Česká filologie
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Filozofie
 • Italská filologie
 • Judaistika. Židovská a izraelská studia
 • Kulturní antropologie
 • Latinská filologie
 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Praktická nizozemská filologie
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Polská filologie
 • Portugalská filologie
 • Ruská filologie
 • Religionistika
 • Španělská filologie
 • Ukrajinská filologie
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace:

 • Archeologie
 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Sociální práce

Navazující magisterské studijní programy

s upuštěním od konání přijímacích zkoušek

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace

 • Andragogika
 • Anglická filologie
 • Česká filologie
 • Filozofie
 • Francouzská filologie
 • Francouzština se specializací na hospodářskou praxi
 • Francouzština se specializací na tlumočení a překlad
 • Italština a italská kultura
 • Judaistika. Dějiny a kultura Židů
 • Mediální studia se specializací na komunikační studia
 • Mediální studia se specializací na kulturální studia
 • Mediální studia
 • Mediální studia se specializací na žurnalistická studia
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Nizozemská filologie
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Polská filologie se specializací na překlad
 • Portugalská filologie
 • Ruština pro překladatele
 • Sociologie
 • Španělská filologie
 • Španělská filologie se specializací na Latinskou Ameriku
 • Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

Sdružené studium (kombinace programů maior/minor)

 • Anglická filologie 
 • Andragogika          
 • Česká filologie          
 • Evropská unie          
 • Francouzská filologie          
 • Filozofie          
 • Italština a italská kultura
 • Judaistika. Dějiny a kultura Židů          
 • Kulturní antropologie          
 • Latinská filologie          
 • Mediální studia          
 • Muzikologie          
 • Německá filologie          
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad        
 • Nizozemská filologie          
 • Obecná lingvistika          
 • Politická analýza a strategie          
 • Polská filologie          
 • Portugalská filologie          
 • Ruská filologie          
 • Religionistika          
 • Sociologie          
 • Španělská filologie          
 • Ukrajinská filologie          
 • Vládnutí a demokracie          
 • Teorie a dějiny výtvarných umění          
 • War and Peace Studies   

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace

 • Italština a italská kultura
 • Německá filologie

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Pozvánka k přijímacím zkouškám pro bakalářské studium

Milí uchazeči o studium,

do Vaší e-přihlášky, záložky „dokumenty“ jsme Vám zavěsili pozvánku k přijímacím zkouškám. Předepsané přijímací zkoušky vykonáte v řádném termínu dne 23. 5. 2020 (nebo v případě uchazečů se specifickými potřebami dne 24. 5. 2020) ON-LINE v systému MOODLE dle rozpisu uvedeného v pozvánce.

Do systému se přes uvedený odkaz přihlašujte vždy přesně v uvedené časy (SELČ=UTC+2hod.), které jsou pevně stanoveny. Pouze v uvedené časy se vám po přihlášení do systému zobrazí Vaše příslušné testy.

Pozvánka k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studium

Oznámení o zavěšení pozvánky k přijímacím zkouškám na Filozofickou fakultu UP v Olomouci

Vážená uchazečko, vážený uchazeči o studium,

do Vaší e-přihlášky jsme Vám zavěsili dne 29. 5. 2020 pozvánku k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia. Pozvánku najdete po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce: dokumenty.
Podívejte se prosím na webovou stránku: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/

Pozvánka Vám již nebude zaslána poštou.

V souvislosti se změněnými podmínkami přijímacího řízení doporučujeme pokyny a informace v každé pozvánce pečlivě prostudovat, řídit se jimi a především dodržet stanovené termíny. Děkujeme za pochopení.

S přáním štěstí u zkoušek a pozdravem
Studijní oddělení FF UP v Olomouci

P. S. Na tento e-mail nereflektují:
1) uchazeči z letošního Celoživotního vzdělávání FF UP;
2) uchazeči, kteří byli na základě žádosti zařazeni na mimořádný termín přijímací zkoušky v září.

Další důležité informace k organizaci přijímacích zkoušek a vysvětlení k pozvánkám:

Nahrazení části přijímací zkoušky

V případě, že jste si podali žádost o nahrazení části přijímací zkoušky u sdruženého studia programu Anglická filologie, na základě splnění doplňujících kritérií (předložení certifikátu z jazyka), naleznete seznam uchazečů s vyhodnocením zde

V případě, že jste se přihlásili na studijní programy katedry politologie Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie – sdružené studium v kombinaci – naleznete seznam uchazečů, kteří absolvovali vybrané testy v rámci NSZ u společnosti SCIO a na základě splnění stanovených kritérií byli navrženi k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku na FF UP, zveřejněn zde

Navržení k přijetí platí pouze pro uvedené programy a jejich vzájemné kombinace. V případě, že se tyto programy kombinují s jiným než výše uvedeným programem, je uchazeč povinen vykonat přijímací zkoušku na druhý program v kombinaci v požadovaném rozsahu.

Termíny konání dalších částí přijímacích zkoušek:

Studijní program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat opět on-line prostřednictvím systému Mooodle, a to dne 30. 5. 2020 v 9:00. Postupujícím bude poskytnut text v anglickém jazyce v rozsahu 250-300 slov pojednávající o nějakém aktuálním společenském tématu. V zadaném čase (20 minut) bude Vaším úkolem napsat krátké shrnutí tohoto textu v českém jazyce v rozsahu maximálně 80 slov. Shrnutí musí být souvislým a uceleným textem, gramaticky správným a stylisticky adekvátním, vystihujícím hlavní myšlenky textu. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky obdržíte na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP zde: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 27. 5. 2020, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

Studijní program Psychologie

Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PPC se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat formou posouzení portfolia materiálů (náhrada za osobní face-to-face setkání). Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 27. 5. - 31. 5. 2020 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu obdržíte na webu Katedry psychologie FF UP zde: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 27. 5. 2020, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

Studijní programy Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia

Do 17. 5. 2020 zasílají uchazeči písemnou práci (esej, analýza, kritika) a seznam 15 zhlédnutých filmů/divadelních představení, divadelních her nebo literatury o divadle/TV seriálů a rozhlasových děl podle příslušné studijní kombinace (FS – filmová studia, DS – divadelní studia, TR – televizní a rozhlasová studia). V případě, že se hlásíte na dva programy katedry, píšete jen jednu práci podle vlastního výběru a seznam vytvoříte souhrnem zhlédnutých titulů. Bližší informace zde: https://kdfs.upol.cz/uchazecum/bakalarske-studium/

Studijní program Žurnalistika

Povinnost konat písemný test z programu Žurnalistika byla zrušena. Uchazeči plní pouze test předpokladů ke studiu SPF.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami konají přijímací zkoušky v řádném termínu dne 24. 5. 2020. Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25-100%navíc).

Další informace:

 • V případě, že jste si podali přihlášku k mezifakultnímu sdruženému studiu (na CMTF, FTK, PdF a PřF), jste k vykonání přijímací zkoušky na program garantovaný filozofickou fakultou pozváni pozvánkou z Filozofické fakulty UP. Informace k vykonání přijímací zkoušky z programu garantovaného druhou fakultou obdržíte zvlášť (budete obesláni další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).

 • O výsledku přijímacích zkoušek budete informováni po zasedání přijímací komise děkana průběžně od 27. 5. 2020. Informace naleznete ve výsledcích zde: https://stag.upol.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html?pc_lang=cs nebo po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/).

 • Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí. Odvolací řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období od 31. 8. do 30. 9. 2020, poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí.

 • Pokud se uchazeč hlásí na více vysokých škol, fakult nebo programů a termíny přijímacích zkoušek se mu kryjí, musí se rozhodnout, které vysoké škole, fakultě či programu dá přednost.

 • Administrativní poplatek se v případě neúčasti či neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací.

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vyhlášen.


Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Dne 5. 6. 2020 byly zveřejněny všechny výsledky přijímacích zkoušek do bakalářského studia, kromě studijního programu Psychologie (tyto výsledky budou zveřejněny 15. 6.).

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči ve své e-přihlášce, v záložce dokumenty od 12. 6.
→ Zápisy do studia proběhnou ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2020. ←
 Podrobné informace k zápisům do studia níže.
• 
Odkaz na formuláře potřebné k zápisu do studia zde.
 Harmonogram zápisů do studia (připravuje se).

Rozhodnutí o nepřijetí do studia budou rozeslána poštou do vlastních rukou uchazečů postupně od 15. 6.
 Způsob vyhodnocení přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů zde.
• Vysvětlení významu udělených rozhodnutí zde.
• 
Formulář pro podání odvolání zde.

Odvolací řízení na FF UP proběhne v termínu: 17. 8. – 30. 9. 2020

Od 17. 6. do 24. 6. 2020 budou průběžně zveřejňovány výsledky přijímacích zkoušek uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu.

 

Nahlížení do spisu přijímacího řízení
Od 13. do 17. 7. 2020 umožní fakulta uchazečům nahlížet do spisu o přijímacím řízení. Nahlížení proběhne na FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, v kancelářích studijního oddělení. Uchazeč, který má zájem o nahlížení do spisu zašle na e-mail studijni.ff@upol.cz nejpozději do 10. 7. žádost o nahlédnutí. Následně bude dohodnut přesný termín nahlížení (datum, čas).


Informace k zápisu do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2020/2021

Harmonogram zápisů do 1. ročníku bakalářského studia

Harmonogram zápisů do 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Prezentace k zápisům do studia

Náhradní termín zápisu ke studiu na FFUP

Řádný zápis studentů navržených k přijetí do 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia v akademickém roce 2020/2021 všech studijních programů se uskuteční ve dnech  31. srpna–2. září 2020 v Aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského10, Olomouc dle harmonogramu, který bude zveřejněn do 31. 7. 2020. Pozvánky k zápisu se nezasílají.

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený program (případně programy), prosím, potvrďte v Elektronické přihlášce – Přehled přihlášek.
Potvrzení proveďte tlačítkem umístěným v řádku Operace u příslušného program, na který jste byli přijati. Tento údaj má čistě informační charakter pro studijní oddělení (pro přehled uvolněných míst a případnou možnost přijetí dalšího uchazeče v pořadí).

K zápisu si s sebou přineste:

 1. uchazeči o bakalářské studium - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,  uchazeči o navazující studium - úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu – bez doložení úředně ověřené kopie uvedeného dokumentu přímo u zápisu nebude moci být ověřena poslední podmínka pro přidělení rozhodnutí o přijetí a uchazeč tak nebude moci být zapsán do studia* (u absolventů FF UP z dřívějších let stačí kopie bez ověření, u absolventů z letošního roku  - s ohledem na termíny promocí – nepotřebujeme nic, pokud si diplom již dříve nevyzvedli);
 2. průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče s fotografií;
 3. 1ks fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm (současné – ne starší jednoho roku);
 4. všechna potvrzení* (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebuje jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ - v den zápisu vám budou vydávána potvrzení o studiu – potvrzovány průkazy na slevu v hromadné dopravě a potvrzení pro Správu sociálního zabezpečení, které si však musíte sami opatřit (jen prezenční forma studia);
 5. vyplněný evidenční list studenta;
 6. vyplněný formulář o bezpečnosti práce;

* Pro uchazeče skládající maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 2020

Zastupitelnost při zápisu

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí o přijetí a zápisem ke studiu. Plná moc musí být úředně ověřená! Zmocněnec musí být k zápisu vybaven k převzetí rozhodnutí stejnými dokumenty jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti  a předkládá vyplněný formulář plné moci *.

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném řádném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho chování jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit. Uchazeč se stává podle § 61 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), studentem dnem zápisu do studia.

Pro uchazeče skládající maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 2020

Důležité upozornění pro uchazeče, kteří skládají maturitu v září 2020 a pro uchazeče, kteří skládají státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 2020 a do termínu řádných zápisů nebudou moci předložit doklad o ukončeném předchozím vzdělání.

Všichni uchazeči, kteří skládají maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku až v září, se musí dostavit k řádnému zápisu do studia. U zápisu do studia obdrží rozhodnutí o tzv. podmínečném přijetí. Pokud podmíněně přijatý student nepředloží doklad o ukončeném středoškolském nebo bakalářském vzdělání nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/21 (tj. do 15. 10. 2020), pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se pak bude považovat za osobu, která nebyla ke studiu zapsána. 

Průkaz studenta

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se žádost o vystavení průkazu studenta podává elektronicky.

Po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2020/2021 si uchazeč otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou elektronickou přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které použil při prvním přihlášení.

V menu Výběr karty se zobrazí studentovi formulář s výběrem možných průkazů studenta (identifikačních karet - dále IK) a student si zvolí z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu IK a nahrání fotografie žádost o IK odešle potvrzením ve stejném formuláři. Pro vydání IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti.  Po zaplacení poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK.

Platební údaje se zobrazí studentovi rovněž v menu Výběr karty – část Platby. Podrobné instrukce k zaplacení, k vyplnění žádosti  a veškeré informace o termínu vyzvednutí průkazu budou zveřejněny na adrese https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/.

Upozorňujeme, že podle § 57 odst. 1a) a odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je dokladem o studiu ve studijním programu průkaz studenta.

Ubytování na VŠ kolejích

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠ koleji, naleznou potřebné informace k podání žádosti na http://www.skm.upol.cz.

Zahájení výuky

Výuka v zimním semestru bude zahájena 21. září 2020. Student si zapisuje předměty do elektronického informačního systému STAG (Studijní agenda). Informace o zápisu předmětů budou studentům sděleny u zápisů do studia. Elektronický zápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2020/2021 pro bakalářské studium bude zahájen 2. září 2020 v 9.00 hodin, pro navazující magisterské studium 8. září 2020 v 9.00 hodin.

Studijní plány všech oborů jsou zveřejněny na webové stránce fakulty: http://www.ff.upol.cz/studenti/studium/st-plany-a-predmety/


Katalog studijních programů

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatné, se specializací, sdružené studium - major, minor) jsou k dispozici v Katalogu studijních programů na webu UP (viz https://studijniprogramy.upol.cz/).Přihláška ke studiu

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (26. - 28. srpen 2020).


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Termín přijímacích zkoušek:     23. a 24. května 2020
(24. 5. pro uchazeče se specifickými potřebami)

Forma přijímacích zkoušek:         PÍSEMNÝ TEST ON-LINE v systému MOODLE

Termín vyvěšení pozvánky k přijímací zkoušce: 7. května 2020
(v e-přihlášce, záložka „dokumenty)

Pro bakalářské programy FF UP, u kterých nebylo upuštěno od přijímací zkoušky je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). Pokud se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek mu bude započten ke všem přihláškám.
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF.
Oba písemné testy budou realizovány ON-LINE v systému Moodle.

U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), může být pohovor nahrazen povinností uchazeče elektronicky zaslat portfolio požadovaných materiálů (týká se katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry divadelních, filmových, televizních a rozhlasových studií a katedry psychologie).
Uchazeči budou ve svých pozvánkách informováni, že uvedené katedry na svých webových stránkách do 7. 5. 2020 zveřejní:

 • výčet požadavků portfolia;

 • elektronickou adresu pro zaslání/zavěšení portfolia materiálů;

 • mezní termín pro zaslání materiálů.

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složili požadovanou  zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínech stanovených společností SCIO do 15. 3. 2020 (v aktuálním akademickém roce 2019/20). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu. Výše percentilu pro úspěšné složení zkoušky je nově stanovena takto:
  1. a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 70 a více;
  2. b) percentil 40 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
  3. c) percentil 40 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).
    
  V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek ON-LINE na FF UP.
 2. Test ze studijního programu (PT)
  U některých filologických programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu (výčet jazykových certifikátů je zveřejněn v katalogu programů u jednotlivých programů).
  Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlou uchazeči do 30. 4. 2020 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc (k rukám paní Kuchaříková).
  O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.

Všechny důležité informace o termínu, čase a způsobu konání přijímacích zkoušek se uchazeči dozví ve svých pozvánkách k přijímacím zkouškám.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Termín přijímacích zkoušek:     15. a 16. června 2020
(15. 6. jednooborová studia, 16. 6. dvouoborová studia)

Forma přijímacích zkoušek:         ON-LINE nebo prezenčně

Termín vyvěšení pozvánky k přijímací zkoušce: 29. května 2020
(v e-přihlášce, záložka „dokumenty)

Přijímací zkoušky budou realizovány prezenční nebo on-line formou. Písemné testy budou realizovány on-line v systému Moodle.

PT - Písemný test z programu

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.
Ústní pohovor může být nahrazen povinností uchazeče elektronicky zaslat portfolio požadovaných materiálů. Uchazeči budou ve svých pozvánkách k přijímacím zkouškám informováni, kterých kateder se tato povinnost týká, uvedené katedry na svých webových stránkách do 30. 5. 2020 zveřejní:

 • výčet požadavků portfolia;
 • elektronickou adresu pro zaslání/zavěšení portfolia materiálů;
 • mezní termín pro zaslání materiálů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru (i v případě on-line formy) Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Všechny důležité informace o termínu, čase a způsobu konání přijímacích zkoušek se uchazeči dozví ve svých pozvánkách k přijímacím zkouškám.


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Termíny a upřesnění k přijímacímu řízení do doktorského studia


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.


Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.


Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (sdružené studium - maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tuto kombinaci dvou studijních programů. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce dubna 2020). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
   
 • Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
   
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
   
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Od 13. do 17. 7. 2020 umožní fakulta uchazečům nahlížet do spisu o přijímacím řízení. Nahlížení proběhne na FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, v kancelářích studijního oddělení. Uchazeč, který má zájem o nahlížení do spisu zašle na e-mail studijni.ff@upol.cz nejpozději do 10. 7. žádost o nahlédnutí. Následně bude dohodnut přesný termín nahlížení (datum, čas).
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Testy a zprávy z přijímacího řízení

Testy z přijímacího řízení 2018/19

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF)
Elektronická verze testů studijních předpokladů s vyhodnocením on-line 

Testy ze studijních programů

Navazující studium

Zprávy z přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020