Tomáš Jirsa

Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. 

  • Postdoktorandský vědecký pracovník
  • Hlavní řešitel výzkumného projektu „Between Affects and Technology: The Portrait in the Visual Arts, Literature, and Music Video“ (JG_2019_007)
  • Specializace: teorie literatury, komparatistika, kulturní analýza, dějiny a estetika videoklipu, afektová teorie, filosofie médií
  • Publikace (OBD)
  • výuka doktorandských seminářů (STAG)

Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.

  • Postdoctoral Researcher
  • Principal Investigator of the research project “Between Affects and Technology: Portrait in the Visual Arts, Literature, and Music Video” (JG_2019_007)
  • Reseaech areas: Literary Theory and Comparative Literature; Media Theory and Philosophy; Music Video Aesthetics; Cultural Analysis; Affect Studies
  • Publications (see OBD)
  • Teaching (see STAG)