Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Studentům

Studentům a absolventům VŠ, kteri k datu uzávěrky 1. září 2017 získaji již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro studium nebo výzkum v USA.
Jedná se o 7 stipendijních míst k absolvování letního kursu korejštiny 2017. Termín pro odevzdání přihlášek je 19. dubna 2017 do 12:00 hodin.
Zveme vás na přednášku s názvem Vojenské zpravodajství: Možnost uplatnění, která se uskuteční 28. 3. 2017 od 15h na Katedře politologie a evropských studií, Křížkovského 12, učebna 1.09.
KSAKA FF vás srdečně zve na vítání knihy konající se v Kapli Božího Těla v Konviktu dne 4. 4. 2017 ve 14 hodin. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.
Nově vypsaná uzávěrka přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD je 1. května 2017, pobyty se uskuteční v intervalu od prosince 2017 do května 2018.
Škola nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky. Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017. Podrobnější informaci o této nabídce najdete...
České centrum v Berlíně hledá 3 stážisty se znalostí německého jazyka, a to od 1. září 2017 do 28. února 2018 Dále se nabízí ještě jedno místo na léto, od 1. července do 30. října 2017
Cena je určena všem pedagogům na FF UP za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2016 (LS 2016 a ZS 2016). Nominace se uskutečňují prostřednictvím podání písemného nominačního...
Přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do 31. 3. 2017 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem. Jedná se o stipendia: 8.1 - Studijní a výzkumné...
Olomouc navštíví jeden z nejvýznamnějších současných historiků, kteří se věnují středověkým dějinám a především dějinám křížových výprav. Na Katedře historie prosloví dvě přednášky vztahující se jak...
Kurz organizují studenti pro studenty, samostatně z vlastní iniciativy a navazují na již úspěšně realizované ročníky z minulých let, letos již potřetí. Jedná se o pobyt před začátkem zimního semestru...
Dne 1. 2. 2012 vstoupila v platnost směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu UP ve vztahu ke studijním programům realizovaným na FF UP.
Katedra aplikované lingvistiky FF UP nabízí možnost účasti v kurzech AJ.
Stránka aktualizována: 15. 11. 2012, Daniel Agnew