Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Zájemcům o studium

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, lingvistických, sociálních a uměnovědných oborů. Postupně se proměňují studijní programy tradičních oborů a tradičních kateder ve prospěch větší volitelnosti a variability - student sám může více rozhodovat o profilu svého studia včetně volby kombinace dvouoborového studia podle svých představ. Fakulta pracuje podle kreditního systému hodnocení studijních předmětů. Větší liberálnost v systému studia ovšem předpokládá i větší individuální odpovědnost studenta. Úspěšnost jeho studia nyní závisí nejen na prokázaných vědomostech, ale také na tom, jak si umí vybírat jednotlivé disciplíny, sestavit program semestru, ale také zvážit rizika při spojování mimoškolních činností s plněním studijních povinností.
Studium na dvaceti katedrách Filozofické fakulty UP je pojato jako odborné, s možností získat učitelskou způsobilost pro výuku na středních školách.

Aktuality

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Stránka aktualizována: 21. 10. 2016, Zdeněk Pospíšil