Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Den otevřených dveří

Dne  21. ledna 2017 se bude konat další Den otevřených dveří FF UP, na který jste všichni srdečně zváni. Program DOD na fakultě bude zveřejněn počátkem ledna. Těšíme se na Vás!

Děkujeme všem uchazečům o studium, kteří se dne 26. listopadu 2016 zúčastnili Dne otevřených dveří na Filozofické fakultě UP!

Výsledky SPF nanečisto

V níže uvedeném PDF souboru naleznete své výsledky z pilotního Testu předpokladů ke studiu (SPF).

Svůj výsledek nejrychleji najdete tak, že si nejprve sestavíte svůj unikátní kód. Ten je tvořený:

  • prvními dvěma písmeny křestního jména Vaší matky (např. MA pro Marii),
  • dnem vašeho narození (např. 04 pro 4. 5. 1995),
  • prvními dvěma písmeny místa vašeho narození (např. OL pro Olomouc),
  • posledním dvojčíslím vašeho telefonního čísla (např. 99 u čísla 602 771 299).

Poté otevřete uvedený dokument a pomocí funkce Ctrl+F najdete Váš kód v tabulce.
U něj pak naleznete bodové skóre, kterého jste v testu dosáhli, a také váš percentil (vaši relativní pozici vůči ostatním účastníkům, kteří psali stejnou verzi testu).

Obecně platí, že čím vyšší hodnocení, tím lépe se vám podařilo test zvládnout. Z těchto výsledků však nelze spolehlivě usuzovat na případné (ne)přijetí na vámi zvolený obor, neboť tyto testy byly pouze zkušební a sestava jejich účastníků nemusí odpovídat reálným výkonům uchazečů u "ostrých" testů.
Berte proto, prosím, váš výsledek pouze jako orientační, případně jako motivaci k další přípravě na přijímací zkoušky.

Výsledky testů SPF nanečisto

! Tip:
Pro představu o průběhu přijímacího řízení v minulém roce a o počtu přijatých uchazečů  najdete ve zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok, kde také najdete testy přijímacího řízení.

 

Užitečné odkazy:

Stránka aktualizována: 29. 11. 2016, Zdeněk Pospíšil