Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UP v Olomouci se koná v sobotu 21. ledna 2017 od 9.00 do 14.00 hodin. V průběhu dne se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou paralelně na dvou místech fakulty:

 1. na Křížkovského 12 v místnosti 2.03 (2. poschodí)
  v těchto časech:
  1. informační blok:     10:00 – 10:45
  2. informační blok:     11:30 – 12:15

 2. na tř. Svobody 26 v aule 2.31 (2. poschodí)
  v těchto časech:
  1. informační blok:     10:00 – 10:45
  2. informační blok:     11:30 – 12:15

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Studijní referentky budou k dispozici na výše uvedených místech a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech a oborech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Umístění kateder FF (pdf)
Jízdní řád autobusu k DOD (pdf)   
Telefonní infolinka k DOD a PŘ: 585 63 3471, 585 63 3055

SPF nanečisto

Na základě pozitivních ohlasů a zájmu uchazečů z loňského roku i listopadového termínu dne otevřených dveří nabízí FF i letos v průběhu DOD dne 21. 1. 2017 možnost vyzkoušet si nanečisto napsat test předpokladů ke studiu na FF UP. Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování, výsledky pak uchazeči naleznou na této webové stránce od 25. 1. 2017. Testování proběhne v prostorách fakulty na Konviktu, Univerzitní 3, místnost AM. Testování proběhne v 9, 11 a ve 13 hodin, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit vždy minimálně 15 minut před zahájením testování.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Chcete vědět, jak to chodí na kolejích a v menzách?

Ochutnejte jídlo za studentské ceny pro účastníky dne otevřených dveří 21. 1. 2017

 

 


Výsledky SPF nanečisto

V níže uvedeném PDF souboru naleznete své výsledky z pilotního Testu předpokladů ke studiu (SPF).

Svůj výsledek nejrychleji najdete tak, že si nejprve sestavíte svůj unikátní kód. Ten je tvořený:

 • prvními dvěma písmeny křestního jména Vaší matky (např. MA pro Marii),
 • dnem vašeho narození (např. 04 pro 4. 5. 1995),
 • prvními dvěma písmeny místa vašeho narození (např. OL pro Olomouc),
 • posledním dvojčíslím vašeho telefonního čísla (např. 99 u čísla 602 771 299).

Poté otevřete uvedený dokument a pomocí funkce Ctrl+F najdete Váš kód v tabulce.
U něj pak naleznete bodové skóre, kterého jste v testu dosáhli, a také váš percentil (vaši relativní pozici vůči ostatním účastníkům, kteří psali stejnou verzi testu).

Obecně platí, že čím vyšší hodnocení, tím lépe se vám podařilo test zvládnout. Z těchto výsledků však nelze spolehlivě usuzovat na případné (ne)přijetí na vámi zvolený obor, neboť tyto testy byly pouze zkušební a sestava jejich účastníků nemusí odpovídat reálným výkonům uchazečů u "ostrých" testů.
Berte proto, prosím, váš výsledek pouze jako orientační, případně jako motivaci k další přípravě na přijímací zkoušky.

Výsledky testů SPF nanečisto z 25. 11. 2016

Průběh loňských přijímaček a počty přijatých uchazečů

Pro představu o průběhu přijímacího řízení v minulém roce a o počtu přijatých uchazečů  najdete ve zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok, kde také najdete testy přijímacího řízení.

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil