Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Výsledky přijímacích zkoušek

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci vyhledat v databázi.

Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


Tip: Pro představu o průběhu přijímacího řízení v minulém roce a o počtu přijatých uchazečů  najdete na jednotlivých stránkách fakult na Úřední desce zprávy o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok, statistiku a otázky testů.


Přijatí uchazeči najdou vše o ubytování a stravování na stránkách Správy kolejí a menz.

Stránka aktualizována: 20. 05. 2011, Daniel Agnew