Formuláře

Formuláře Zahraničního odd.

Dokumenty a formuláře

Dokumenty

B3-12/1-MPK - Cestovní náhrady, příloha č. 5: formulář Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě
B3-14/1-MPK - Dodatek č. 1 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-07/1 - Cestovní náhrady

Formuláře

Formulář k přihlášce zahr. mobility akad. pracovníků

Formuláře pro zahraniční cesty zaměstnanců

 

 

Tiskopisy Personálního a mzdového odd.

Vždy je nutné dodávat dokumenty v české verzi. Anglická verze má pouze informativní charakter pro zahraniční pracovníky.

Formuláře pro pracovní poměr, dohoda, odměny, docházka, směrnice: