Studijní plány

Studijní plány připravují v souladu s akreditací garanti jednotlivých doktorských programů v součinnosti se členy oborové rady. Student DSP se řídí vždy studijním plánem akademického roku, kdy se zapsal ke studiu.