Mimořádné přijímací zkoušky pro studenty z Ukrajiny

 

Obecné informace

Studenti z Ukrajiny se mohou hlásit ke studiu na FF UP, Студенти з України можуть подати заявку на навчання на філософському факультеті

Obrázek: zdroj archiv FF UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého otevírá mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

FF UP v Olomouci se snaží vyjít vstříc lidem z Ukrajiny, kterým válečný konflikt zpřetrhal jejich studijní a profesní plány a požívají v ČR status dočasné ochrany. Ve speciálním režimu v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nabízí termíny pro mimořádné přijímací řízení, které jim umožní zahájit studium na naší fakultě. 

Přihlášky ke studiu budou otevřené v termínu od 15. května 2022 do 30. června 2022 zde.

PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA FF UP SE MŮŽETE NA TOMTO ODKAZU

Podání přihlášky je bezplatné.

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru, který ověří motivaci uchazeče ke studiu a zájem o vybraný studijní program. 
V rámci ústní zkoušky, která bude probíhat v českém jazyce, student odevzdá motivační dopis psány v českém jazyce.

 

Seznam studijních programů, které budou nabídnuty k přijímacímu řízení:

 1. Samostatné bakalářské studijní programy
  Anglická filologie
  Čínská filologie
  Ekonomicko-manažerská studia
  Historické vědy
  Indonéská studia
  Japonská filologie
  Korejská studia
  Kulturní antropologie
  Lingvistika a Digital Humanities
  Muzikologie
  Muzikologie (kombinovaná forma studia)
  Polská filologie
  Polská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi
  Praktická nizozemská filologie
  Ruská filologie
  Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi
  Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi
  Uměnovědná studia
  Vietnamská filologie

 

 1. Samostatné navazující magisterské studijní programy
  Andragogika
  Anglická filologie
  Asijská studia
  Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura
  Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura
  Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura
  Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura
  Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura
  Filozofie
  Historické vědy
  Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
  Management vědy (kombinovaná forma studia)
  Mediální studia
  Mediální studia se specializací na komunikační studia
  Mediální studia se specializací na kulturální studia
  Mediální studia se specializací na žurnalistická studia
  Muzikologie
  Nizozemská filologie
  Obecná lingvistika
  Polská filologie se specializací na překlad
  Ruština pro překladatele
  Sociologie

 

 1. Sdružené bakalářské studijní programy, které budou nabízeny v různých kombinacích
  Andragogika - Sociologie (povinně vázaná kombinace)
  Anglická filologie
  Čínská filologie
  Divadelní studia
  Ekonomicko-manažerská studia
  Evropská studia a diplomacie
  Filmová studia
  Filozofie
  Francouzská filologie
  Historické vědy
  Italská filologie
  Japonská filologie
  Judaistika. Židovská a izraelská studia
  Kulturní antropologie
  Lingvistika a Digital Humanities
  Mezinárodní vztahy a bezpečnost
  Muzikologie
  Německá filologie
  Obecná lingvistika a teorie komunikace
  Politická komunikace a politický marketing
  Politologie
  Polská filologie
  Portugalská filologie
  Praktická nizozemská filologie
  Ruská filologie
  Španělská filologie
  Televizní a rozhlasová studia
  Ukrajinská filologie
  Uměnovědná studia
  Vietnamská filologie

 

 1. Sdružené navazující magisterské studijní programy, které budou nabízeny v různých kombinacích
  Andragogika
  Anglická filologie
  Asijská studia
  Divadelní studia
  Evropská unie
  Filmová studia
  Historické vědy
  Judaistika. Dějiny a kultura Židů
  Muzikologie
  Nizozemská filologie
  Politická analýza a strategie
  Polská filologie
  Ruská filologie
  Sociologie
  Televizní a rozhlasová studia
  Ukrajinská filologie
  Vládnutí a demokracie
  War and Peace Studies
   
 2. Doktorské studijní programy:
  Andragogika
  Anglická a americká literatura
  Anglický jazyk
  Asijská studia
  Česká literatura
  Český jazyk
  Dějiny umění, památkové péče a technologie pro materiálové výzkumy
  Historické vědy
  Filozofie
  Jazyky a kultury Číny a Japonska
  Kulturní antropologie
  Lingvistika a Digital Humanities
  Mediální a kulturální studia
  Migrační studia
  Německý jazyk
  Německá literatura
  Nizozemská filologie
  Obecná jazykověda a teorie komunikace
  Politologie
  Psychologie práce, organizace a dopravy
  Religionistika
  Románské literatury
  Románské jazyky
  Ruský jazyk
  Sociologie
  Srovnávací slovanská filologie
  Teorie a dějiny hudby
  Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize
  Teorie a dějiny výtvarných umění
  Teorie literatury

 

Do 23. srpna 2022 budou dostupné pozvánky k přijímacím zkouškám, které proběhnou 6. září 2022. 

Pro uchazeče a budoucí studenty nabízí fakulta různé typy jazykových kurzů nezbytných k posílení znalosti češtiny. Intenzivní kursy budou dostupné i během letních prázdnin. 

Těšíme se na nové kolegy, kteří obohatí komunitu naší akademické obce.

 


Студенти з України можуть подати заявку на навчання на філософському факультеті

 

Філософський факультет Університету Палацького в Оломоуці розпочинає позачергову вступну кампанію для вступників з України, яким був наданий тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації

Філософський факультет Університету Палацького в Оломоуці намагається допомогти людям з України, яким воєнний конфлікт спричинив перешкоди у їхніх навчальних і професійних планах та отримують в Чехії статус тимчасового захисту

У спеціальному режимі відповідно до закону № 67/2022 Зб. “Про заходи в галузі освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації”, передбачено терміни для позачергової вступної кампанії, які дадуть змогу розпочати навчання на нашому факультеті.

Заявки на навчання будуть доступні в період з 15 травня 2022 року до 30 червня 2022 року тут.

Подання заяви на  навчання безкоштовне.

Вступний іспит проходитиме у формі усної співбесіди, яка підтвердить мотивацію вступника до навчання та зацікавленість вибраною освітньою програмою. 
У рамках усного іспиту, який проходитиме чеською мовою, студент здає мотиваційний лист, написаний чеською мовою.

 

Список навчальних програм, які будуть запропоновані для вступної кампанії тут: 

 1. Незалежні програми бакалаврату
  Anglická filologie - Англійська філологія
  Čínská filologie - Китайська філологія
  Ekonomicko-manažerská studia - Економічні вчення та менеджмент
  Historické vědy - Істричні науки
  Indonéská studia - Індонезійські вчення
  Japonská filologie - Японська філологія
  Korejská studia - Корейські вчення
  Kulturní antropologie - Культурна антропологія
  Lingvistika a Digital Humanities - Лінгвістика та цифрові гуманітарні дисципліни
  Muzikologie - Музикознавство
  Muzikologie (kombinovaná forma studia) - Музикознавство (комбінована форма навчання)
  Polská filologie - Польська філологія
  Polská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi - Польська філологія зі спеціалізацією на перекладацьку діяльність та економічну практику
  Praktická nizozemská filologie - Практична нідерландська філологія
  Ruská filologie - Російська філологія
  Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi Російська філологія зі спеціалізацією на перекладацьку діяльність та економічну практику
  Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi - Українська філологія зі спеціалізацією на перекладацьку діяльність та економічну практику
  Uměnovědná studia - Мистецтвознавство
  Vietnamská filologie - В'єтнамська філологія

 

 1. Незалежні подальші магістерські програми
  Andragogika - Андрагогіка
  Anglická filologie - Англійська філологія
  Asijská studia - Азійські вчення
  Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura - Азійські вчення зі спеціалізацією китайська мова та культура
  Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura - Азійські вчення зі спеціалізацією індонезійська мова та культура
  Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura - Азійські вчення зі спеціалізацією японська мова та культура
  Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura - Азійські вчення зі спеціалізацією корейська мова та культура
  Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura - Азійські вчення зі спеціалізацією в'єтнамська мова та культура
  Filozofie - Філософія
  Historické vědy - Історичні науки
  Judaistika. Dějiny a kultura Židů. - Юдаїка. Історія та культура євреїв
  Management vědy (kombinovaná forma studia) - Менеджмент науки (комбінована форма навчання)
  Mediální studia - Медійні вчення
  Mediální studia se specializací na komunikační studia - Медійні вчення зі спеціалізацією на комунікаційні вчення
  Mediální studia se specializací na kulturální studia - Медійні вчення зі спеціалізацією на культурологію
  Mediální studia se specializací na žurnalistická studia - Медійні вчення зі спеціалізацією на журналістику
  Muzikologie - Музикознавство
  Nizozemská filologie - Нідерландська філологія
  Obecná lingvistika - Загальна лінгвістика
  Polská filologie se specializací na překlad - Польська філологія зі спеціалізацією на переклад
  Ruština pro překladatele - Російська мова для перекладачів
  Sociologie - Соціологія

 

 1. Комбіновані програми бакалаврату, які пропонуватимуться в різних комбінаціях
  Andragogika - Sociologie (povinně vázaná kombinace) Андрагогіка - Соціологія (обов’язкова комбінація)
  Anglická filologie - Англійська філологія
  Čínská filologie - Китайська філологія
  Divadelní studiaТеатрознавство
  Ekonomicko-manažerská studia - Економічні вчення та менеджмент
  Evropská studia a diplomacie - Європейські вчення та дипломатія
  Filmová studia Кінознавство
  Filozofie - Філософія
  Francouzská filologie - Французька філологія
  Historické vědy - Історичні науки
  Italská filologie - Італійська філологія
  Japonská filologie - Японська філологія
  Judaistika. Židovská a izraelská studia - Юдаїка. Єврейські та ізраїльські вчення
  Kulturní antropologie - Культурна антропологія
  Lingvistika a Digital Humanities  - Лінгвістика та цифрові гуманітарні дисципліни
  Mezinárodní vztahy a bezpečnost - Міжнародні відносини та безпека
  Muzikologie - Музикознавство
  Německá filologie - Німецька філологія
  Obecná lingvistika a teorie komunikace - Загальна лінгвістика та теорія комунікації
  Politická komunikace a politický marketing - Політична комунікація та політичний маркетинг
  Politologie - Політологія
  Polská filologie - Польська філологія
  Portugalská filologie - Португальська філологія
  Praktická nizozemská filologie - Практична нідерландська філологія
  Ruská filologie - Російська філологія
  Španělská filologie - Іспанська філологія
  Televizní a rozhlasová studiaВчення про теблебачення та радіомовлення 
  Ukrajinská filologie - Українська філологія
  Uměnovědná studia - Мистецтвознавство
  Vietnamská filologie - В'єтнамська філологія

 

 1. Пов'язані подальші магістерські програми, які пропонуватимуться в різних комбінаціях
  Andragogika - Андрагогіка
  Anglická filologie - Англійська філологія
  Asijská studia - Азійські вчення
  Divadelní studiaТеатрознавство
  Evropská unie - Європейський Союз
  Filmová studiaКінознавство
  Historické vědy - Історичні науки
  Judaistika. Dějiny a kultura Židů - Юдаїка. Історія та культура євреїв
  Muzikologie - Музикознавство
  Nizozemská filologie - Нідерландська філологія
  Politická analýza a strategie - Політичний аналіз та стратегія
  Polská filologie - Польська філологія
  Ruská filologie - Російська філологія
  Sociologie - Соціологія
  Televizní a rozhlasová studiaВчення про теблебачення та радіомовлення 
  Ukrajinská filologie - Українська філологія
  Vládnutí a demokracie - Правління та демократія
  War and Peace Studies - Вчення про війну та мир
 2. Докторські (Ph.D.) навчальні програми:
  Andragogika - Андрагогіка
  Anglická a americká literatura - Англійська та американська література
  Anglický jazyk - Англійська мова
  Asijská studia - Азійські вчення
  Česká literatura - Чеська література
  Český jazyk - Чеська мова
  Dějiny umění, památkové péče a technologie pro materiálové výzkumy - Історія мистецтва, збереження пам'яток та технології дослідження матеріалів
  Historické vědy - Історичні науки
  Filozofie - Філософія
  Jazyky a kultury Číny a Japonska - Мова й культура Китаю та Японії
  Kulturní antropologie - Культурна антропологія
  Lingvistika a Digital Humanities - Лінгвістика та цифрові гуманітарні науки
  Mediální a kulturální studia - Медіа та культурологія
  Migrační studia - Міграційні вчення
  Německý jazyk - Німецька мова
  Německá literatura - Німецька література
  Nizozemská filologie - Голландська філологія
  Obecná jazykověda a teorie komunikace - Загальна лінгвістика та теорія комунікації
  Politologie - Політологія
  Psychologie práce, organizace a dopravy - Психологія праці, організації та транспорту
  Religionistika - Релігієзнавство
  Románské literatury - Романська література
  Románské jazyky - Романські мови
  Ruský jazyk - Російська мова
  Sociologie - Соціологія
  Srovnávací slovanská filologie - Порівняльна слов'янська філологія
  Teorie a dějiny hudby - Теорія та історія музики
  Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize - Теорія та історія театру, кіно, радіо і телебачення
  Teorie a dějiny výtvarných umění - Теорія та історія образотворчого мистецтва
  Teorie literatury - Теорія літератури

 

До 23 серпня 2022 року будуть доступні запрошення на вступні іспити, які відбудуться 6 вересня 2022 року.

Для вступників і майбутніх студентів факультет пропонує різні типи мовних курсів, необхідних для покращення володіння чеською мовою. Інтенсивні курси будуть доступні і протягом літніх канікул. 

З нетерпінням чекаємо нових колег, які збагатять нашу академічну спільноту.

Back

Informace k zápisu do studia

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci probíhají KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče). Termín zápisu do studia: 15. 9. 2022.

V případě, že zašlete poštou všechny dokumenty potřebné k zápisu na studijní oddělení FF tak, abychom je obdrželi z poštovní přepravy do 14. 9. 2022, budete do studia zapsáni dne 15. 9. „korespondenčně“;

V případě, že dokumenty nebudete mít k dispozici včas, abyste je odeslali a k nám dorazily do 14. 9., dostavte se k zápisu do studia OSOBNĚ - tedy prezenčně dne 15. 9. 2022 v době od 9:00 do 11:00 na studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, se všemi potřebnými dokumenty.


Dokumenty k zápisu do studia:

 1. zápisový list do studia - ke stažení ve vaší e-přihlášce, v záložce dokumenty (v případě, že jste navrženi k přijetí na více studijních programů, vybíráte zápisový list pro ten program, na který se chcete zapsat do studia) – vyplněný a podepsaný;
   
 2. formulář o bezpečnosti práce - ke stažení ve vaší e-přihlášce, v záložce dokumenty (k vybranému zápisovému listu – viz informace výše – přikládáte vždy jeden formulář o bezpečnosti práce) - vyplněný a podepsaný.

 

Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmětů vám pomůže se zorientovat v systému vysokoškolského studia a poradí vám, jak a kdy si zapsat jednotlivé předměty vašeho studia.


Další důležité informace ke studiu

zahájení výuky, potvrzení o studiu, průkaz studenta, ubytování na VŠ kolejích 


Zahájení výuky

Výuka v zimním semestru bude zahájena 16. září 2022 (pro kombinované studium) a 19. 9. pro prezenční studium. Student si po zápise do studia zapisuje předměty do elektronického informačního systému STAG (Studijní agenda). Informace k zápisu předmětů jsou k dispozici v prezentaci viz: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/mimoradne-prijimaci-zkousky-pro-studenty-z-ukrajiny/. Elektronický zápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2022/2023 pro bakalářské studium byl zahájen 2. září 2022 v 9.00 hodin, pro navazující magisterské studium 6. září 2022 v 9.00 hodin.

Studijní plány všech programů jsou zveřejněny na webové stránce fakulty: http://www.ff.upol.cz/studenti/studium/st-plany-a-predmety/

Harmonogram akademického roku 2022/23 je pro vás k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/

Studijní a zkušební řád UP viz https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA-10-2011-UZ05.pdf

 

Potvrzení o studiu

Elektronické potvrzení o studiu najdete po přihlášení na Portále (https://portal.upol.cz/) pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF. Elektronické potvrzení o studiu si lze vygenerovat po datu zápisu do studia. V případě potřeby originálního potvrzení kontaktuje student svou studijní referentku.

Student jméno své studijní referentky najde po přihlášení do Portálu
dlaždice STAG, v záložce „Moje studium“>„Průběh studia“>„Základní údaje".

 

Průkaz studenta

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se žádost o vystavení průkazu studenta podává elektronicky.

Po obdržení Rozhodnutí o přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2022/2023 si uchazeč otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou elektronickou přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které použil při prvním přihlášení.

V menu Výběr karty se zobrazí studentovi formulář s výběrem možných průkazů studenta (identifikačních karet - dále IK) a student si zvolí z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu IK a nahrání fotografie žádost o IK odešle potvrzením ve stejném formuláři. Pro vydání IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním elektronické žádosti.  Po zaplacení poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK.

Platební údaje se zobrazí studentovi rovněž v menu Výběr karty – část Platby. Podrobné instrukce k zaplacení, k vyplnění žádosti  a veškeré informace o termínu vyzvednutí průkazu budou zveřejněny na adrese https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/.

Upozorňujeme, že podle § 57 odst. 1a) a odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je dokladem o studiu ve studijním programu průkaz studenta.

Uchazeči, kteří pokračují ve studiu na UP si pořizují jen validační známku.

 

Ubytování na VŠ kolejích

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠ koleji, naleznou potřebné informace k podání žádosti na http://www.skm.upol.cz (po přihlášení klikněte na záložku ubytování, odkaz žádosti o ubytování-pořadníky).

 

 

Úřední hodiny studijního oddělení FF UP viz: https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c2156

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)