Filozofická fakulta nabízí pomoc v krizi spojené s válkou na Ukrajině.
Přednostně se zaměřujeme na vzdělávací, kulturní a sociální program určený uprchlíkům, ale také na mezikulturní komunikaci a odstranění vzájemných jazykových bariér.

Філософський факультет пропонує допомогу у кризовій ситуації, пов’язаній з війною в Україні.
Насамперед орієнтуємося на освітню, культурну та соціальну програму, призначену для біженців, а також на міжкультурну комунікацію та подолання взаємних мовних бар’єрів.

The Faculty of Arts offers help and support in the light of the ongoing war conflict in Ukraine,
focusing primarily on the educational, cultural and social program for refugees, but also on intercultural communication and the removal of language barriers.



Bezplatné kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky - pokračování kurzů
Безкоштовні курси чеської мови для українців - продовження курсів
Czech Language Course for Ukrainian refugees - continuation of courses







Rodinný/seniorský klub pro uprchlíky

Pravidelné středeční setkávání.

od 13:00, Pavelčákova 21, Olomouc


Filmový klub s rodinnými filmy v ukrajinštině

Ve čtvrtek 19.5. proběhne promítání animovaného filmu Lví Král s ukrajinským dabingem pro ukrajinské rodiny s dětmi. Akce se uskuteční v 17:00 ve Filmovém sále ve 3. patře v levé části Uměleckého centra Konvikt. Vstupné je zdarma.

 

Український кіноклуб

У четвер 19.5. відбудеться показ анімаційного фільму «Король Лев» з українським озвученням для українських сімей з дітьми. Захід відбудеться о 17:00 у Кінозалі на 3 поверсі в лівій частині Konvikt Art Center. Вхід вільний.

 


Průvodcovské služby po centru Olomouce v ukrajinštině/ruštině

Speciální příležitost: ve čtvrtek 26. května 2022 v 15:00 pro vás provedeme bezplatnou prohlídku Kláštera Hradisko (Klášterní Hradisko). Z důvodu rekonstrukcí byly letos zrušeny prohlídky této národní kulturní památky, proto bude naše prohlídka částečně omezena. Adresa Sušilovo náměstí 5. Prosíme, neblokujte průchod do nemocnice a buďte dochvilní. Těšíme se na setkání s vámi, Stefan (Rus), Christina (Ukrajinka). Místo srazu: parkoviště v přízemí ve 14:50.

Особлива можливість: у четвер 26 травня 2022 року о 15:00 проведемо для вас безкоштовну екскурсію по Монастир Градісько (Klášterní Hradisko). У зв'язку з ремонтними роботами, екскурсії цією національною пам'яткою культури цього року скасовано, тому наша екскурсія буде частково обмежена. Адреса Sušilovo náměstí 5. Будь ласка, не загороджуйте прохід до лікарні та будьте пунктуальні. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами, Стефан (російська мова),   Христина (українська мова).                                      

Місце зустрічі: паркінг внизу в  14:50

 



Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka (v přípravě/триває підготовка)

Kurz bude zaměřen na práci s ukrajinskými žáky s odlišným mateřským jazykem a na výuku češtiny jako druhého jazyka. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby věděli, co škola může udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem a jak může efektivně přispět k integraci žáka jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit.


Mezikulturní interakce a komunikace – Ukrajina a Česká republika (v přípravě/триває підготовка)

Účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy a termíny z oblasti kultury a reálií Ukrajiny. Kurz by měl napomoci vyučujícím na všech stupních vzdělávací soustavy porozumět kulturním a mentálním rozdílům mezi ukrajinským a českým prostředím a poskytnout tak vyučujícím dostatek informací pro usnadnění adaptace ukrajinských žáků a žákyň, kteří vzhledem k aktuální politické situaci vstupují do českého vzdělávacího systému.


Češtinářské minimum pro cizince. Stáhněte si zdarma první tři lekce z Czech it UP! 

Vydavatelství Univerzity Palackého představuje díly pro mírně pokročilé studenty na jazykové úrovni A2 a B1, které dosud v řadě chyběly. Projekt Czech it UP je tak kompletní a pokrývá celou škálu jazykového vzdělávání od úplných začátečníků (A1) po pokročilé (C1). Učebnice inspirované moderním oxfordským stylem výukových materiálů připravili odborníci z katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP a olomoučtí lektoři češtiny pro cizince.


Kurz češtiny pro rodiče a děti do 15 let
Курс чеської мови для батьків та дітей до 15 років
Czech language course for parents and children until 15 y.o.


Bezplatný kurz češtiny pro cizince
Безкоштовний курс чеської мови для іноземців

Free Czech language course for foreigners

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)