Informace o studiu

Studium Učitelské způsobilosti

pro absolventy

Potřebujete pedagogické minimum? ICV Filozofické fakulty UP nabízí nejsnazší řešení!

Studium v oblasti pedagogických věd – kombinovaná forma (Učitelská způsobilost)

Studium není realizováno.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání zajišťuje studium v oblasti pedagogických věd jako program celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Třísemestrální studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd – Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů (českého jazyka a literatury, anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, španělského jazyka, dějepisu, ekonomických disciplín, hudební výchovy, psychologie, sociologie). V Pedagogice pro učitele a v Psychologii pro učitele je zprostředkována pedagogická a psychologická teorie. Na obecné výstupy z Pedagogiky pro učitele a Psychologie pro učitele navazuje Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, teoretické výstupy jsou zde prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Součástí studia je učitelská praxe, kterou studující absolvuje v předmětu své odbornosti na základní škole (platí pouze pro studenty Didaktiky cizích jazyků, Didaktiky hudební výchovy a Didaktiky dějepisu) a střední škole. Praxe na jazykové škole nebude uznána.

Studium v oblasti pedagogických věd se realizuje u oborů:

V případě nejasností nás před podáním přihlášky neváhejte kontaktovat.

Forma studia je kombinovaná – kombinace prezenční výuky a on-line či off-line aktivit za pomoci e-learningového vzdělávací prostředí EDIS. Frekvence výuky je plánována cca 1x měsíčně v pátek a sobotu.

Absolvent získá základy profesních kompetencí budoucích učitelů v té míře, aby mohl kvalifikovaně pracovat jako učitel na střední škole i 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku na VŠ absolvoval, vyučuje na ZŠ. Absolventi studia po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky před komisí získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání “Studium v oblasti pedagogických věd” k výuce předmětů v oboru ve kterém dokončili magisterské vysokoškolské studium (doložením ověřené kopie diplomu), a to s uvedením jednotlivých částí závěrečné zkoušky a jejich klasifikace.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

Program je akreditovan MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-289/2018-2-174 (původní akreditace MSMT-28175/2015-1-788)

Program je akreditován v souladu  s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Studijní plán

Předmět Počet hodin Zakončení Semestr
  pv ola px    
Úvod do studia 3 0 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele II. 12 20 0 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. 12 20 0 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. 12 20 0 Ko 3.
Didaktika I. (1obor) 16 32 0 Zk 1.n 2.
Didaktika II. (2obor) 16 32 0 Zk 2.n 3.
Praxe a její reflexe I. (1obor) 1 0 30 Zp 1.-3.
Praxe a její reflexe II. (2obor) 1 0 30 Zp 1.-3.
Volitelná přednáška I. – X. 20 0 0 Zp 1.-3.
Seminář k závěrečné práci I. 5 0 0 Zp 1.
Seminář k závěrečné práci II. 5 0 0 Zp 2.
Seminář k závěrečné práci III. 5 0 0 Zp 3.
Závěrečná práce 0 0 0
           
CELKEM JEDNOOBOR 115 132 30   277
CELKEM DVOUOBOR 132 164 60   356

* pv – prezenční výuka; ola – on-line nebo off-line aktivity; px – praxe; z – zápočet; K – kolokvium; Zk – zkouška

Poplatek za studium

Cena (uvedena částka za celé studium, je možná platba po semestrech):
Jednooborové studium: 16 000 Kč
Dvouoborové studium: 22 000 Kč

Organizační garant Učitelské způsobilosti:

PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání, Křížkovského 10, Olomouc, kancelář 2.18
585 633 473
gabriela.parackova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)