Pro veřejnost

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání realizuje na Filozofické fakultě Institut celoživotního vzdělávání.

Programy CŽV dle akreditovaných studijních programů

 • Program CŽV vychází z daného akreditovaného studijního programu a může být realizován formou jednooborového či dvouoborového studia, které je zpoplatněno.

Programy celoživotního vzdělávání – další profesní vzdělávání:

 • Doplňující vzdělávání učitelů češtiny
 • Vzdělávání pro metodiky prevence sociálně patologických jevů
 • ČJ závěrečná zkouška pro cizince
 • Čeština pro cizince
 • Učitelská způsobilost
 • Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých
 • Seminář pro autory distančních textů a tutory v distančním vzdělávání
 • Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

V rámci celoživotního vzdělávání fakulta dále nabízí:

 • Kurzy pro organizace
 • Kurzy pro pedagogické pracovníky
 • Jednodenní odborné semináře

Více na http:/icv.upol.cz

Jazyková škola UPLIFT

Jazyková škola UPLIFT je účelové zařízení FF UP, které vzniklo, aby nabídlo státní správě, firmám, neziskovému sektoru, studentům středních škol a celé široké veřejnosti kvalitní jazykové vzdělávání, kterým Filozofická fakulta díky svým zaměstnancům disponuje.

 • Jazykové kurzy
 • Jazykové certifikáty
 • Překlady
 • Tlumočení
 • Soft-skills
 • Průvodcovské služby

FF UP hledá své absolventy a pedagogy z roku 1969

V pořadí už čtvrtou Zlatou promoci 2019 plánuje fakulta realizovat opět v podzimním termínu. Přesné informace k datu a místu konání promoce zveřejníme v únoru 2019.

Už nyní však začínáme zlaté absolventy - naše „zlatíčka“ hledat. Kontakty, které má na své absolventy filozofická fakulta k dispozici, pocházejí z let jejich promoce a jsou tedy staré padesát i více let. Prosíme proto všechny, kterých se zlatá promoce týká a jsou absolventy z roku 1969, aby se přihlásili a oznámili nám svou současnou adresu, na kterou jim budeme moci zaslat pozvánku.

Hlásit se můžete:

 • písemně na adresu: Studijní oddělení FF UP - zlaté promoce, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc,
 • e-mailem na zlatapromoce.ff@upol.cz
 • nebo telefonicky na číslech +420 585 633 052-3 v době od 8:00 do 15:30.

Prosíme o uvedení jména a příjmení (včetně příjmení v době promoce), absolventského ročníku,  současné adresy, případně e-mailové adresy a telefonního čísla.

Pokud máte kontakty i na další absolventy, své spolužáky, kteří na Filozofické fakultě UP absolvovali  v roce 1969, případně vyučující, kteří na fakultě v uvedené době působili, budeme Vám vděčni za jejich poskytnutí. Využity budou pouze pro účely zlaté promoce.

Prostřednictvím sociálních sítí prosíme také všechny ostatní, rodinné příslušníky, sousedy a známé, kteří mají ve svém okolí absolventy FF UP, aby je o této akci informovali.

Fakultní časopis Aspekt

Newsletter Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Tiskový servis UP

Kontakt s médii, tvorbu tiskových zpráv a organizaci univerzitních tiskových konferencí zajišťuje Oddělení komunikace UP. Vedoucí oddělení a tiskový mluvčí UP jsou pro vnější média vstupními body na univerzitu a naopak – pracovníci oddělení komunikace se postarají o to, že se o aktivitě akademické obce bude vědět i za zdmi alma mater.

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková
vedoucí oddělení komunikace UP, tisková mluvčí

tel.: +420 585 631 020
mobil: +420 733 690 461
e-mail: gabriela.sykorova@upol.cz

Média na Univerzitě Palackého

Žurnál Online + archiv časopisu

Studentské rádio UP AIR

Rekonstrukce budov FF UP

Na stránkách http://uprek.upol.cz/ se dozvíte informace o stavebních úpravách budov Filozofické fakulty Univerzity Palackého.