Aktuality

21. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti, můžete využít nabídku on-line kurzů v rámci naší spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně viz nabídka v příloze. S...

19. 10. 2020

Milí rusisté! Věnujte prosím pozornost možnostem zahraničních stáží v příštím roce: 1) Zahraniční oddělení FF UP nabízí možnost vycestovat v rámci Mobility studentů FF UP v LS 2020/2021 a v akad. roce 2021/2022. (Moskva, Tomsk,...

12. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti, zveme Vás na on-line přednášky pořádané Masarykovou univerzitou v Brně. Odkazy viz níže. RJ_700 Ključevyje teksty russkoj literatury XX - načala XXI vekov (prof. Leonid Bolšuchin, Nižní Novgorod - h...

8. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti, katedra slavistiky přechází od 12. 10. 2020 na on-line výuku, která se bude uskutečňovat v časech dle vašich rozvrhových akcí. Vyučující by vás měli informovat jaký konkrétně on-line nástroj zvolí....

13. 9. 2019

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30. 11. 2020 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry. Vše probíhá v on-line režimu. Postup při evidenci DP: Student po odsouhlasení...