Ukrajinská knihovna

Ukrajinská knihovna

Ukrajinská knihovna + Grant ve Zbrojnici

Pokyny pro hledání titulu, pro výpůjčku a pro značení knih:

Pro hledání požadovaného titulu stačí stisknout klávesovou kombinaci CTRL+F a následně zadat buďto jméno autora anebo slovo z názvu (pokud se jedná o knihu psanou v azbuce, tak v azbuce).
Knihy si studenti mohou půjčit i absenčně.
Postup při výpůjčce:  Uvedení jména studenta, data půjčení knih(y), katalogového čísla knihy, vl. podpisu do sešitu výpůjček, který se nachází v místnosti doktorandů (dveře 4.31b).
Značení knih - katalogové číslo knihy:

  • lingvistické tituly jsou v policích řazeny vzestupně a značeny zeleně L1,L2,L3...L529;
  • slovníky a encyklopedie jsou v policích řazeny taktéž vzestupně a značeny oranžově X1,X2...X143;
  • knihy o historii a kultuře Ukrajiny a Ukrajinců jsou v policích řazeny vzestupně a značeny žlutě K1,K2...K307;
  • beletrie je řazena obdobným způsobem a značena prvním písmenem příjmení autora + číslem autora, tečkou, číslem knihy daného autora (např. všechny knihy od Tarase Ševčenka jsou značeny: Ш1.1, Ш1.2, Ш1.3, Ш1.4 apod.). Jelikož  tituly v azbuce jednoznačně převažují nad knihami psanými latinkou, bude pro lepší přehlednost veškerá beletrie řazena podle dle příjmení autorů podle ukrajinské abecedy (tj. А, Б, В...Я); sekundární literatura je řazena obdobným způsobem a značena navíc modrým pruhem;
  • multimédií (CD, DVD, VHS, MC) je jen několik a jsou značeny M1...M22;
  • seminární a diplomové práce bakalářské a magisterské (práce jsou značeny P1...Px; jejich seznam zatím však není kompletní; část se nachází v kabinetě 4.31a a část v kabinetě 4.30).
  • literárněvědné publikace jsou značeny zlatě T1, T2,,...T51.

Seznam lexik

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2003 кол.
2. Akademický slovník cizích slov. 1995 kol.
3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2003 kol.
4. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. 2004 Šaur, V.
5. Ческо-український словник А-О. 1988 кол.
6. Ческо-український словник П-Ж. 1989 кол.
7. Ukrajinsko-český slovník A-O. 1994 kol.
8. Ukrajinsko-český slovník P-Я. 1996 kol.
9. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1999 Frone, J.
10. Словник синонімів української мови А-Н. 2001 кол.
11. Словник синонімів української мови О-Я. 2001 кол.
12. Український педагогічний словник. 1997 Гончаренко, С.
13. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Parts 1-5. 1966 Rudnyc’kyj, J.V.
14. Словник сучасної української художньої прози. 1998 кол.
15. Lexikon literárních pojmů. 2002 Pavera, L.; Všetička, F.
16. Словник літературознавчих термінів. 1965 Лесин, В.М.; Пулинець, О.С.
17. Літературознавчий словник-довідник. 1997 кол.
18. Український орфографічний словник. 2002 кол.
19. Словник фразеологізмів української мови. 2003 кол.
20. Словник фразеологізмів української мови. 2003 кол.
21. Орфоепічний словник української мови 1. 2001 кол.
22. Фразеологічний словник української мови 1. 1993 кол.
23. Фразеологічний словник української мови 2. 1993 кол.
24. Фразеологічний словник української мови 1. 1993 кол.
25. Фразеологічний словник української мови 2. 1993 кол.
26. Російсько-український словник морської термінології. 2000 кол.
27. Словарь русского языка 11-17 вв. А-Б 1. 1975 кол.
28. Словарь русского языка 11-17 вв. В 2. 1975 кол.
29. Словарь русского языка 11-17 вв. В 3. 1976 кол.
30. Словарь русского языка 11-17 вв. Г-Д 4. 1977 кол.
31. Словарь русского языка 11-17 вв. Е-З 5. 1978 кол.
32. Словарь русского языка 11-17 вв. З-И 6. 1979 кол.
33. Словарь русского языка 11-17 вв. К 7. 1980 кол.
34. Словарь русского языка 11-17 вв. К-Л 8. 1981 кол.
35. Словарь русского языка 11-17 вв. М 9. 1982 кол.
36. Словарь русского языка 11-17 вв. Н 10. 1983 кол.
37. Словарь русского языка 11-17 вв. Н 11. 1986 кол.
38. Словарь русского языка 11-17 вв. О 12. 1987 кол.
39. Словарь русского языка 11-17 вв. О 13. 1987 кол.
40. Словарь русского языка 11-17 вв. О-П 14. 1988 кол.
41. Словарь русского языка 11-17 вв. П 15. 1989 кол.
42. Словарь русского языка 11-17 вв. П 16. 1990 кол.
43. Словарь русского языка 11-17 вв. П 17. 1991 кол.
44. Словарь русского языка. Указатель источников. 1975 кол.
45. Словарь современного русского литературного языка 11. 1961 кол.
46. Словарь современного русского литературного языка 14. 1963 кол.
47. Словарь современного русского литературного языка 15. 1963 кол.
48. Словарь современного русского литературного языка 16. 1964 кол.
49. Українсько-російський словник А-Ж 1. 1953 кол.
50. Українсько-російський словник П 4. 1961 кол.
51. Обратный словарь русского языка. 1974 кол.
52. Кореневий гніздовий словник української мови. 2002 Карпіловська, Є.А.
53. Malý staročeský slovník. 1978 Bělič, J.; Kamiš, A.; Kučera, K.
54. Český etymologický slovník. 2001 Rejzek, J.
55. Матеріали до словника писемної та книжної української мови 15-18 ст. 1. 2003 Тимченко, Є.
56. Матеріали до словника писемної та книжної української мови 15-18 ст. 2. 2003 Тимченко, Є.
57. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. Список використаних джерел. 1994 Гринчишин, Д.; Чікало, М.
58. Російсько-український словник для ділових людей. 1992 Тараненко, А.А.; Брицын, В.М.
59. Короткий словник синонімів української мови. 1960 Деркач, П.М.
60. Словник антонімів української мови. 1999 Полюга, Л.М.
61. Словник епітетів української мови. 1998 Бибик, С.П.; Єрмоленко, С.Я.; Пустовіт, Л.О.
62. Словник українських ідіом. 1968 Удовиченко, Г.М.
63. Крилаті вислови в українській літературній мові. 1975 Коваль, А.П.; Коптілов, В.В.
64. Устойчивые словосочетания русского языка. 1978 Регинина, К.В.; Тюрина, Г.П.; Широкова, Л.И.
65. Українська літературна вимова і наголос. 1973 кол.
66. Словник наголосів. 1959 Погрібний, М.І.
67. Словник наголосів. 1964 Погрібний, М.І.
68. Словник наголосів. 2003 Головащук, С.І.
69. Довідник українських прізвищ. 1969 Редько, Ю.К.
70. Словник власних імен людей. 1961 кол.
71. Словник символів культури України. 2002 кол.
72. Сопоставительная лексикология. 2004 Манакин, В.Н.
73. Этимологический словарь русского языка 2. Випуск 6. 3. 1975 под ред. Шанского, Г.М.
74. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). 1996 Тараненко, А.А.; Брицын, В.М.
75. Словарь лингвистических терминов. 1966 Ахманова, О.С.
76. Українсько-англійський словник. 1957 Подбезько, М.Л.
77. Słownik ukraińsko-polski. 1957 pod red. Hrabca, S.; Zwolińskiego, P.
78. Русско-эсперантский словарь. 1966 кол.
79. Česko-slovenský, slovensko-český slovník. 2004 Balcová, T.; Greňa, Š.
80. Грамматический словарь русского языка. 1977 Зализняк, А.А.
81. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 1 А. 1994 кол.
82. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 2 Б. 1994 кол.
83. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 3 Б-В. 1996 кол.
84. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 4 В. 1997 кол.
85. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 5 В. 1998 кол.
86. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 6 В-Г. 1999 кол.
87. Словник української мови 16-першої половини 17 ст. 7 Г-Д. 2000 кол.
88. Етимологічний словник української мови 5 П-Т. 2006 кол.
89. Краткий толковый словарь русского языка. 1979 под ред. Розановой, В.В.
90. Картинный словарь русского языка. 1965 Ванников, Ю.В.; Щукин, А.Н.
91. Русский язык. Энциклопедия. 1979 кол.
92. Русский язык. Энциклопедия. 1979 кол.
93. Орфографічний словник української мови. 1977 кол.
94. Этимологический словарь русского языка 2. Випуск 8 К. 1982 под ред. Шанского, Н.М.
95. Український радянський енциклопедичний словник 1 А-К. 1966 кол.
96. Український радянський енциклопедичний словник 2 К-П. 1967 кол.
97. Український радянський енциклопедичний словник 3 П-ь. 1968 кол.
98. Краткий этимологический словарь русского языка. 1975 Шанский, Н.М.; Иванов, В.В.; Шанская, Т.В.
99. Краткий этимологический словарь русского языка. 1961 Шанский, Н.М.; Иванов, В.В.; Шанская, Т.В.
100. Словарь древнерусского языка 11-14 вв. 1966 под ред. Аванесова, Р.И.
101. Немецко-русский словарь по кожевенной и обувной промышленности. 1960 Шапиро, А.Е.; Полтерович, М.Л.
102. Частотный словарь русского языка. 1977 под ред. Засориной, Л.Н.
103. Шведско-русский словарь. 1949 Миланова, Д. Э.
104. Учебный словарь сочетаемости технология металов и материаловедение. 1981 Торшина, Л.М.; Крюк, Л.А.; Цурков, В.Н.
105. Rusko-český technický slovník 1 A-O. 1974 pod red. Kloudové, B.
106. Rusko-český technický slovník 2 P-Ja. 1974 pod red. Kloudové, B.
107. Чешско-русский радиотехнический словарь. 1960 Яковлев, Б.Е.; Звягельский, М.М.
108. Словник української мови 1 А-В. 1970 кол.
109. Словник української мови 2 Г-Ж. 1971 кол.
110. Словник української мови 3 З. 1972 кол.
111. Словник української мови 4 І-М. 1973 кол.
112. Словник української мови 5 Н-О. 1974 кол.
113. Словник української мови 6 П. 1975 кол.
114. Словник української мови 7 П. 1976 кол.
115. Словник української мови 8 П-Р. 1977 кол.
116. Словник української мови 9 С. 1978 кол.
117. Словник української мови 10 Т-Ф. 1979 кол.
118. Словник української мови 11 Х-ь. 1980 кол.
119. Словник староукраїнської мови 14-15 ст. 1. 1977 кол.
120. Словник староукраїнської мови 14-15 ст. 2. 1978 кол.
121. Словарь української мови 1 А-Ж. 1907 Грінченко, Б.
122. Словарь української мови 2 З-Н. 1908 Грінченко, Б.
123. Словарь української мови 3 О-П. 1909 Грінченко, Б.
124. Словарь української мови 4 Р-Я. 1909 Грінченко, Б.
125. Словарь української мови 2 З-Н. 1908 Грінченко, Б.
126. Словарь української мови 3 О-П. 1909 Грінченко, Б.
127. Словарь української мови 4 Р-Я. 1909 Грінченко, Б.
128. Белорусы. Язык белорусского народа. Випуск 2-3. 1956 Карский, Е.Ф.
129. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. 1978 под ред. Денисова, П.Н.; Морковкина, В.В.
130. Українська радянська енциклопедія 17. 1965 кол.
131. Болгарсько-український словник. 1988 Стоянов, І.А.; Чмир, О.Р.
132. Енциклопедія українознавства 4. 1996 кол.
133. Technický naučný slovník. 1964 pod red. Korbaře, T.; Stránského, A.
134. Руско-български речник 1 А-О. 1986 под ред. Влахов, С.; Тагамлицка, Г.А.
135. Руско-български речник 2 П-Я. 1985 под ред. Влахов, С.; Тагамлицка, Г.А.
136. Українські писменники. Біо-бібліографічний словник 1. Давня українська література. 1960 Махновець, Л. Є; Білецький, О.І.
137. Чешко-български речник. 1961 Романска, Ц.
138. Přírůstky odborné literatury ve Slovanské knihovně. 2002
139. Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994. 2000 Zilynskyj, B.
140. Абетка депутата. Словник найбільш вживаних термінів та понять. 2000 Ткачук, А.
141. Словник-довідник з культури української мови. 2004 Гринчишин, Д.; Капелюшний, А.; Сербенська, О.; Терлак, З.
142. Довідник українських прізвищ. 1969 Редько, Ю.К.
143. Пословицы и поговорки Великой Отечественной Войны. 1962 Лебедев, П.Ф.
144. Матеріали до Словника писемної та книжної української мови ХУ-ХУІІІ ст. Книга 1. 2002 Тимченко, Є.
145. Матеріали до словника писемної та книжної української мови 15-18 ст. 2. 2003 Тимченко, Є.

Seznam knih z lingvistiky

Pořadové číslo. Název. Rok vydání. Autor
1. Українсько-англійський розмовник. 1976 Левчук, Л.Г.; Штойко, Л.Л.
2. Українська мова. 1976 Ющук, ї.П.
3. Українська мова. 1961 Ващенко, В.С.
4. Українська мова. Практикум. 1990 Пазяк., О.М. та ін.
5. Сучасна українська літературна мова. 2000 Шкуратяна, Н.Г.; Шевчук, С.В.
6. Українська мова професійного спілкування. 2005 Михайлюк, В.О.
7. Синтаксис української мови. 2004 Шульжук, К.Ф.
8. Морфологічна будова сучасної української мови. 1975 Жовтобрюх, М.А.; Вихованець, І.Р.; Грищенко, А.П.
9. Морфологічна будова сучасної української мови. 1975 Жовтобрюх, М.А.; Вихованець, І.Р.; Грищенко, А.П.
10. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. 2003 Плющ., М.Я.; Леута, О.І.; Гальона, Н.П.
11. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. 2003 Плющ., М.Я.; Леута, О.І.; Гальона, Н.П.
12. Сучасна українська літературна мова. 2002 за ред. Грищенко, А.П.
13. Сучасна українська мова. 2005 за ред. Пономарів, О.Д.
14. Українська мова. 1959 Ващенко, В.С.
15. Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями 9-11. 2002 Кучинський, М.В.
16. Українська мова для молодших класів. Правила, таблиці, приклади. 1997
17. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфонологія. 1999 Горпинич, В. О.
18. Українська мова. Посібник для вступників до вузів. 1991 Кононенко, П.П.; Кадомцева, Л.О.; Мацько, Л.І.
19. Морфологія української мови. 2004 Горпинич В. О.
20. Українська мова. Пунктуація, правила, диктанти 2001 Ткаченко, Є. М.
21. Українська мова. Навчальний посібник. 1998 Мацько, Л.І.; Мацько, О.М.; Сидоренко, О.М.
22. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.
23. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.
24. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.
25. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.
26. Сучасна українська мова. 2001 за ред. Пономарів, О.Д.
27. Сучасна українська літературна мова. 2000 Шкуратяна, Н. Г.; Шевчук, С.В.
28. Українська мова. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. 1971 Бондаренко, О.А.
29. Український правопис. 1990
30. Сучасна українська літературна мова. 1995 Тоцька, Н.І.
31. Курс сучасної української літературної мови І. 1959 Жовтобрюх, М.А.; Кулик, Б.М.
32. Курс сучасної української літературної мови І. 1951 за ред. Л.А. Булаховський
33. Українське усне літературне мовлення. 1967 за ред. Білодід, І.К.
34. Сучасна українська літературна мова. 1973 за ред. Білодід, І.К.
35. Сучасна українська літературна мова. 1973 за ред. Білодід, І.К.
36. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. 2000 Волощак, М.
37. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. 2003 Волощак, М.
38. Збірник вправ з української мови для педагогічних училищ. 1967 Кузьменко, І.П.; Яременко, І.І.
39. Збірник вправ з сучасної української мови 1961 Цупрун, Л.Д.
40. Збірник диктантів з української мови для 5-9 класів 1989 Сікорська, З.С.; Терновська, Т.П.
41. Як грамотно написати диктант. Навчальний посібник. 2002 Коваленко, О.В.
42. Збірник диктантів з української мови 2 (1) клас. 1997 Будна, Н.О.; Рябова, С. І.
43. Диктант з української мови. 2002 Клименченко, С.Д.; Могила, О.А.
44. Види диктантів і методика їх проведення. Посибник для вчителя 1989 Горбачук, В.Т.
45. Збірник диктантів з української мови. 1967 Білий, С.С.; Любивець, Л.П.
46. Збірник диктантів і переказів з української мови для вступників до вищих навчальних закладів 1993 Кочан, І.М.; Токарська, А.С.
47. Практикум з правопису української мови. 2000 Ющук, І.П.
48. Українська мова. Диктанти 5-11 кл. 2003 Шевелєва, Л.А.
49. Збірник вправ і завдань з української мови для 4-8 класів. 1969 Стельмахович, М.Г.
50. Дидактичний матеріал з української мови для 8 класу шкіл з російською мовою навчання. 1990 Павленко, Ю.І.; Ужченко, Т.Г.
51. Збірник вправ з стилістики. 1963 Кулик, Б.М.; Масюкевич, О.М.
52. Культура усного мовлення. Практикум. 2004 Сербенська, О.
53. Слово мовлене (українська літературна вимова). 1969 Жовтобрюх, М.А.
54. Зразки сучасної української мови та вправи для навчання. 1961 Ващенко, В.С.
55. Українська ділова мова. Практикум. 2003 Волкотруб, Г.Й.; Венцковський, А.М.
56. Ділова українська мова. 1996 за ред. Бабич, Н.
57. Індивідуальний довідник з української мови (свідоме усунення помилок різних типів, удосконалення власного тексту). 1992 Буяновер, Г.; Дубровський, В.
58. Збірник диктантів з української мови для 5-8 класів. 1967 Коваленко, Н.Д.; Рудик, Н.Т.
59. Складні питання граматики та орфографії. 1978 Чак, Є.Д.
60. Структура мови і статистика мовлення. 1974 за ред. Муравицька, М.П.; Олексієнко, Л.А.
61. Як ми говоримо. 1970 Антоненко-Давидович, Б.
62. Бесіда на уроках мови. Посібник для вчителя. 1990 Лукач, С.П.
63. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. 1992 В.В. Німчук
64. Назва як мовна одиниця (на матеріалі української мови). 1985 Галас, К.Й.
65. Багатозначність словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів 2005 Колібаба, Л.
66. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. 1983 Леонова, М.В.
67. Граматика апеляції в українській мові. 2002 Скаб, М.С.
68. Фонетика сучасної української літературної мови 1. 1963 Коструба, П.
69. Нарис словотвору прикметників української мови. Стоцький, Р. С.
70. Нарис словотвору прикметників української мови. Стоцький, Р. С.
71. Прийменник. 1960 Колодяжний, А.С.
72. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. 2003 Соколова, С.О.
73. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. 2003 Соколова, С.О.
74. Префікси в сучасній українській мові. 1953 Ільїн, В.С.
75. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. 1968 Удовиченко, Г.М.
76. Структура українського дієслова. 1971 Русанівський, В.М.
77. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. 2005 Фурса, В.
78. Говори української мови. 1958 Жилко, Ф.Т.
79. Конспект лекцій з курсу української діалектології (вступні розділи). 1966 Дзендзелівський, Й.О.
80. Нариси з діалектології української мови. 1955 Жилко, Ф.Т.
81. Лексикон словенороський Памви Беринди. Пам'ятки української мови КсВІІ ст. 1961
82. Лексикон словенороський Памви Беринди. Пам'ятки української мови КсВІІ ст. 1961
83. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. 1991 Бевзенко, С.П.
84. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. 1991 Бевзенко, С.П.
85. Історична граматика української мови 1. Вступ. Фонетика. 1956 Жовтобрюх, М.А.
86. Історія української мови. Фонетика. 1979 Жовтобрюх, М.А.; Русанівський, В.М.; Скляренко, В. Г.
87. Питання історичного розвитку української мови. 1962 збірник
88. Історія української мови. Морфологія. 1978 кол.
89. Нарис словотворчої системи української актової мови 14-15 ст. 1958 Гумецька, Л.Л.
90. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови 1. 1959 Тимошенко, П.Д.
91. Фонетична система українських поліських говорів у 16-17 ст. 2006 Мойсієнко, В.М.
92. Вђдомђсть о рускомъ языцђ. 2003 Могильницький, І.
93. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). 1991 Жовтобрюх, М.А.
94. Збірник диктантів з української мови 5-11 класи. 1999 Марченко, О.Д.; Нартова, Л.В.
95. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі. 1964 Гамалій, А.Т.
96. Дидактичний матеріал з української мови. Лексика і фразеологія. 1995 Ужченко, Т.Г.
97. Дидактичний матеріал з української мови для 9 класу. 1991 Ужченко, Т.Г.
98. Синоніми в лексикографії. 1987 Нечитайло, О.І.
99. Питання історичної ономастики України. 1994 Карпенко, О.П.; Желєзняк, І.М.; Стрижак, О.С.
100. Нарис словотворчої системи української актової мови 14-15 ст. 1958 Гумецька, Л.Л.
101. Синтаксис і стилістична семантика. 1982 Єрмоленко, С.Я.
102. Про культуру української мови. Збірник статей. 1997 Одарченко, П.
103. Питання іменникового словотвору в східнослов'янських мовах у порівнянні з іншими слов'янськими мовами 1. 1958 Ковалик, І.І.
104. Розвиток структури слов'янського речення. 1966 Мельничук, О.С.
105. Система і структура східнослов'янських мов. 1997 збірник
106. Лексичні та граматичні засоби у функціональній стилістиці слов'янських мов. 1973 їжакевич, Г.П.; Пилинський, М.М.
107. Письмо і шрифт. 1978 Різник, М.Г.
108. Білоруська мова. Підручник. 1997 Півторак, Г.
109. Ukrajinština vážne i vesele. 1999 Anderš, J.
110. Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. 1998 Anderš, J.
111. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1972 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.
112. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1975 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.
113. Українська мова для студентів-іноземців (початковий курс) 1. 2000 Вінницька, В.М.; Голов'ящина, Л.С.; Плющ, Н.П.
114. Українська мова для студентів-іноземців (початковий курс) 2. 2000 Вінницька, В.М.; Голов'ящина, Л.С.; Плющ, Н.П.
115. Praktický kurs ukrajinštiny 2. 2001 Myronova, H.
116. Ukrainian for Foreigners. 2000 Kosmakova-Bratushenko, T.D.
117. Ukrajinština. Praktický jazykový průvodce. 1998 Juříčková, T.
118. Сучасні ділові папери. 2001 Глущик, С.В.; Дияк, О.В.; Шевчук, С.В.
119. Добридень! Посібник з української мови в малюнках і мовленнєвих моделях. 1998 Намакштанська, І.Є.
120. A Historical Phonology Of The Slavic Languages. 1979 Shevelov, Y.G.
121.Ukrainian. A Text-Book For Beginners. 1973 Zhluktenko, Yu. O.; Totska, N.I.
122. Eволюция русского, польского и украинского язков: социолингвистический аспект. 2005 Будняк, Д.
123. Іменні граматичні категорії. 1991 Безпояско, О.К.
124. Говірки чорнобильської зони. 1996 Гриценко. П. Ю.
125. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань. 2004 Шевцова, Л.С.
126. Складні питання граматики та орфографії. 1978 Чак, Є.Д.
127. Складні випадки українського слововживання. 1965 Чак, Є.Д.
128. Історія української літературної мови. 1971 Плющ, П.П.
129. Українська мова: з минулого в майбутнє. 1998 збірник
130. Волинські грамоти 16 ст. 1995 Заборожний, В.Б.; Матвієнко, А.М.
131. Північне наріччя української мови в 16-17 ст. Фонетика. 2006 Мойсієнко, В.М.
132. Праслов'янська акцентологія. 1998 Скляренко, В.Г.
133. Філологічні семінари. Мова і література: Кроки до національної ідентичності. Випуск 2. 1999 збірник
134. Вокалізм південно-західних говорів української мови. 1973 Залеський, А.М.
135. Українська радянська лексикографія. 1978 Білодід, І.К.
136. Українська радянська лексикографія. 1978 Білодід, І.К.
137. Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі. 1994 Богуш, А.М.; Котик, Т.М.
138. З історії слов'янського мовознавства. 1961 Кравчук, Р.В.
139. Українці: звідки ми і наша мова. 1993 Півторак, Г.
140. Українська історична лексикологія. 1972 Павлюк, М.В.
141. Настільні мовні ігри. 1969 Гамалій, А.Т.
142. Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. 1983 збірник
143. Питання перекладу. 1957 збірник
144. Сприйняття українського мовлення в умовах шумових завад. 2000 Багмут, А.Й.; Борисюк, І.В.; Покидько, О.М.
145. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов'янських мов. 1983 Бурячок, А.А.
146. Структура лексичної і граматичної семантики. 1988 Русанівський, В.М.
147. Збірник диктантів з української мови. 1979 Поєдинок, Г.П.
148. Числівники в слов'янських мовах. 2000 Лукінова, Т.Б.
149. Українська мова на лінгвістичній картині Канади. 1990 Жлуктенко, Ю. О.
150. Вђдомђсть о рускомъ языцђ. 2003 Могильницький, І.
151. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. 1982 Гнатюк, Г.М.
152. Числівник української мови. 1980 Арполенко, Г.П.; Городенська, К.Г.; Щербатюк, Г.Х.
153. Ruthenische Grammatik. 1913 Smal-Stockyj, S. von
154. Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprache. 1913 Smal-Stockyj, S. von
155. Dzieje języka ukraińskiego v zarysie. 1956 Lehr-Spławiński; Zwoliński, P.; Hrabec, S.
156. Проблеми зіставної семантики. 1997 збірник
157. Словозміна української мови. 2003 Тараненко, О.О.
158. Українській правопис і наукова термінологія: Проблеми, норми та сучасність. 1997 збірник
159. Складні випадки українського слововживання. 1969 Чак, Є. Д.
160. Загальна та експериментальна фонетика. 2001 збірник
161. Basic Translation. Основи перекладу. 2002 кол.
162. Мова тоталітарного суспільства. 1995 збірник
163. Системне навчання лексики новогрецької мови. 1992 Вовк, О.Б.
164. Наука про рідномовні обов'язки. 1936 Огієнко, І.
165. О. О. Потебня і проблеми сучасної філології. 1992 збірник
166. Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан. 2001 Скопненко, О.І.
167. Граматика апеляції в українській мові. 2003 Скаб, М.
168. Питання розвитку мови української радянської художньої прози. 1955 Білодід, І.К.
169. Говірки чорнобильської зони. 1996 Гриценко, П.Ю.
170. Усне побутове літературне мовлення. 1970 кол.
171. Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах. 2004 Басиров, Ш.Р.
172. Функції і значення чеських прагматичних кліше в комунікативному контексті. 2002 Баландіна, Н.Ф.
173. Синоніми в лексикографії. 1987 Нечитайло, О. І.
174. Як ми говоримо. 1991 Антоненко-Давидович, Б.
175. Матеріали до словника буковинських говірок. 1972 кол.
176. Українська мова і її говори. 1990 Матвіяс, І.Г.
177. З біографії слова. 1976 Чак, Є.
178. Чи правильно це написано? 1972 Русанівський, В.М.
179. Чи правильно це написано? 1972 Русанівський, В.М.
180. Барви української мови. 1997 Горбачук, В.
181. Динамічний аспект номінації. 2004 Мойсієнко, А.
182. Життя слова. 1978 Русанівський, В.М.; Єрмоленко, С. Я.
183. Щоб словам було тісно, а думкам просторо. 1970 Лагутіна, А.В.
184. Робота з стилістики в 4-6 класах. 1984 Пентилюк, М.І.
185. Філологічний збірник. 1958.
186. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Том 9. 2002
187. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 9., 1999, č. 4.
188. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8., 2003, č. 1.
189. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8., 1998, č. 3.
190. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник
191. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник
192. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник
193. Збірник праць двадцять п'ятої наукової шевченківської конференції. 1983
194. Slavica 34. 2005 sborník
195. XI. Medzinárodný zjazd slavistov. 1993 sborník
196. Studie z textové lingvistiky. 1990 sborník
197. Slavica olomucensia VI. 1987 sborník
198. Слов'янський збірник. Випуск 9. 2002 збірник
199. Слов'янський збірник. Випуск 10. 2003 збірник
200. Вісник Львівського університету. Випуск 34. Частина 1. 2004
201. Вісник Львівського університету. Випуск 34. Частина 2. 2004
202. Мовознавчі студії. 2002 збірник
203. Українська мова: питання системи і функціонування. 1995 збірник
204. Jazyk a jazykověda. 2001 Čermák, F.
205. Historie a etymologie českých rčení. 1998 Stěpanova, L.
206. Čeština – řeč a jazyk. 2000 Čechová, M. a kol.
207. Česká theorie překladu. 1957 Levý, J.
208. Preklad včera a dnes. 1986 sborník
209. Nauka o slovní zásobě. 1980 Hauser, P.
210. Stylistika češtiny. 1990 Chloupek, J. a kol.
211. Vývoj českého jazyka a dialektologie. 1964 kol.
212. Čtení o českém jazyku. 1971 Jelínek, J.; Styblík, V.
213. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. 1958 Komárek, M.
214. Základy české skladby. 1958 Kopečný, F.
215. Úvod do sémantiky. 1963 Schaff, A.
216. Spisovný jazyk v současné komunikaci. 1978 Jedlička, A.
217. Kniha o překládáni. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny. 1953 sborník
218. Historická mluvnice jazyka českého 1. Hláskosloví. 1963 Gebauer, J.
219. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1995 sborník
220. Čeština a polština z hlediska typologického. 1981 Lotko, E.
221. Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka. Štúdie a materiály.2002 Mušinka, M.
222. Nová bibliografie prác Ivana Paňkevyča. 2002 Dolnycká, M.
223. Úvod do štúdia jazykov. 1981 Ondruš, Š.; Sabol, J.
224. Slovenská štylistika. 1965 Mistrík, J.
225. Введение в историю чешского языка. 1953 Гуйер, О.
226. Učební texty z polského jazyka pro rusisty bakaláře. Dobrotová, I.
227. Книга о языке. 1977 Фолсом, Ф.
228. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Рівненський інститут слов'янознавства. Випуск 3. 2003
229. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Рівненський інститут слов'янознавства. Випуск 4. 2003
230. Наукові записки. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Том 13. 2004 збірник
231. Bibliografie publikační činnosti pracovníků Katedry bohemistiky a slavistiky FF UP v Olomouci za léta 1976-1980. 1983
232. Bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1946-1996
233. Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. 1942 збірник
234. Українська термінологія і сучасність. 2007 збірник
235. Слов'янський вісник. Рівненський інститут слов'янознавства. 2004 збірник
236. Вопросы славянского языкознания. Выпуск 1. 1954
237. История славянских литературных языков. 1965 кол.
238. Записки Української господарської академії ВЧСР 3. Випуск 2. 1931
239. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 246. 2003
240. Праці Українського високого педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Том 2. 1934 збірник
241. Библиография Чехословацкой русистики. 1982
242. Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language. Volume 3, N. ¾. 1977
243. Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen 4. 2000 sborník
244. Sborník Matice slovenskej. Časť prvá. Jazykoveda. Roč. 15, č. 1-2. 1937
245. Acta Hungarica 1998. 2000
246. Studia Bohemica 4. 1987
247. Прилози. Contributions 12.2. 1987
248. Зборник. Матице српске за филологиjу и лингвистику. 2001
249. Изучаем украинский язык. Самоучитель. 1991 Под ред. Русановского, В.М.
250. Самоучитель украинского языка. 1990 Исиченко, Ю.А.; Калашник, В.С.; Свашенко, А.А.
251. Изучаем украинский язык. Самоучитель. 1996 Под ред. Русановского, В.М.
252. Самоучитель украинского языка. 1993 Исиченко, Ю.А.; Калашник, В.С.; Свашенко, А.А.
253. Я вывчу украинский язык. 1991 Ющук, И. Ф.
254. Украинский язык для начинающих. Українська мова для початківців. 2000 Терлак, З.; Сербенська, О.
255. Русско-украинско-английский разговорник. 1991 Шкляр, А.Н.
256. Praktická konverzace česko-ukrajinská. 1997 Matejko, L.
257. Praktická konverzace česko-ukrajinská. 1997 Matejko, L.
258. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей 1. 1938 Панькевич, І.
259. Тези доповідей Міжвузівської республіканської славістичної конференції 1962. 1962 збірник
260. Из истории изучения русского синтаксиса. 1958 Виноградов, В.В.
261. Семантико-синтаксическая организация предложения. 1977 Богданов, В.В.
262. Из истории восточно-славянской лексики. 1965 Брицын, М.А.
263. Интернациональные элементы в лексике и терминологии. 1980 кол.
264. Историческая диалектология русского языка. 1972 Горшкова, К.В.
265. Из диахронической морфологии славянских и балтийских языков. 1978 Журавлев, В.К.; Мажюлис, В.П.
266. Славянское языкознание. 9 международный съезд славистов. 1983 збірник
267. 10 международен конгрес на славистите. 1991
268. Принципы и методы функционально-семантического описания языка. Итоги, направления, перспективы. 1997 збірник
269. Русский язык, литература и культура на рубеже веков 1. 1999 збірник
270. Rossica Ostraviensia 1995. Lingua rossica in sphaera mercaturae. 1995 sborník
271. Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující generace. 3. mezinárodní studentská konference. 2002
272. Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující generace. 3. mezinárodní studentská konference. 2003
273. Rossica Olomucensia 38. 1. část. 2000 sborník
274. Rossica Olomucensia 38. 1. část. 2000 sborník
275. Rossica Olomucensia 38. 2. část. 2000 sborník
276. Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka. Štúdie a materiály. 2002 Mušinka, M.
277. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8. č. 4. 1998 sborník
278. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1995
279. Grammatica slavo-ruthena … Budae 1830. 1979
280. Götheborgs Universitet – Slaviska Institutionen. Взаємовідношення національного й інтернаціонального в українській семантичній термінології. Жовтобрюх, М.А. 1980
281. Славянский вестник. Выпуск первый. 2003 збірник
282. Славянский вестник. Выпуск второй. 2004 збірник
283. Славістичний збірник. 1963
284. Слов'янське мовознавство 4. Збірник статей. 1962
285. Українська діалектологія і ономастика 1. Збірник статей. 1964
286. Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв'язки. Збірник наукових праць. 1992
287. Як ми говоримо. 1970 Антоненко-Давидович
288. Гуманістичний вісник. Число 1-2. 1999
289. Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень. 2004 Соколова, С. О.
290. Листування українських славістів з Францем Міклошичем. 1993
291. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах. 1998 Фабіан, М.П.
292. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах. 1998 Фабіан, М.П.
293. Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 3. 2005 збірник
294. Атлас українських говорів східної Словаччини. 1991 Латта, В.
295. Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. 1993 Kubijowytsch, W.
296. Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. Begleitband 1993 Kubijowytsch, W.
297. Лінгвістичний атлас українських говорів східної Словаччини 1. 1981 Ганудель, З.
298. Лінгвістичний атлас українських говорів східної Словаччини 1. 1981 Ганудель, З.
299. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань. 2004 Шевцова, Л.С.
300. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. 1972 Швець, І.П.
301. Українська літературна мова другої половини 19 - початку 20 століття, шляхи її розвитку і специфіка її. 1958 Плющ, П.П.
302. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов'янських літературних мовах. 1968 Русанівський, В.М.
303. Спільні тенденції розвитку лексики слов'янських мов у післявоєнний період. 1968 Коломієць, В.Т.
304. Взаємодія української літературної мови з територіальними діалектами. 1983 Герман, К.Ф.
305. Контакти української мови з іншими слов'янськими і уніфікація її усної літературної форми. 1968 Білодід, І.К.
306. 10 Всеукраїнська славістична конференція "Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світової культури". Том 1. 1992 збірник
307. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем. 1997 Вовк, П.С.
308. Українська термінологія і сучасність. 1996 збірник
309. Сопоставительное изучение вторичных функций грамматических категорий глагола в славянских языках. 1983 Широкова, А.Г.
310. Ukrajinština vážně i vesele. 1999 Anderš, J.
311. До атласу української літературної вимови. Випуск 2. 2007 Вовк, П.
312. До атласу української літературної вимови. Випуск 3. 2007 Вовк, П.
313. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1972 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.
314. Історична граматика української мови. 1957 кол.
315. Історична граматика української мови. 1962 кол.
316. Перспективне мовознавство в Галичині (перша половина 19. ст.). 2001 Мацюк, Г.
317. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. 2004 Масенко, Л.
318. Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Випуск 6. 2006 збірник
319. Украинский язык для начинающих. Українська мова для початківців. 1991 Терлак, З.; Сербенська, О.
320. Я вывчу украинский язык. 1992 Ющик, И.Ф.
321. Дидактичний матеріал з української мови для 6 класу. Словотвір. 1991 Литвин, І.В.; Литвин, Л.П.
322. Український правопис: так і ні. 1997 Тараненко, О.О.
323. Ділове мовлення. Модульний курс. 2003 Шевчук, С.В.
324. Сучасна українська літературна мова. 1994 Плющ, М.Я.
325. Українська мова. Усний та письмовий екзамени. 1992 Мацько, Л.І.; Сидоренко, О.М.
326. Українська історична та діалектна лексика. Випуск 3. 1996 збірник
327. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. 1980 Дорошенко, С.І.
328. Сучасна українська мова. Збірник вправ. 1989 кол.
329. Українська мова. 2001 Ладоня, І.О.
330. Українська мова. Практикум. 2000 кол.
331. Українська мова. Збірник диктантів для учнів середніх шкіл усіх типів. 1996 Мацько, Л.І.; Сидоренко, О.М.
332. Збірник диктантів для середньої школи. 1961 Олійник, І.С.; Ганич, Д.І.; Москальова, Н.П.
333. 120 диктантів з української мови для учнів 10-11 класів та абітурієнтів (з граматичним коментарем). 2000 Ткаченко, Є.М.
334. Складаємо іспит з рідної мови. Диктант. Твір. Посібник для абітурієнтів. 1997 Шевчук, С.В.; Яхно, Л.В.
335. Українська мова. Збірник диктантів. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. 1999 Шевчук, С.В.
336. Перекази за новою шкільною програмою. Збірник текстів для переказів з української мови 9-11 класи. 1999 кол.
337. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1987
338. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу синтаксису сучасної української мови. 1986
339. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1985
340. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу синтаксису сучасної української мови. 1986
341. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1985
342. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988
343. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988
344. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988
345. Лабораторні заняття з курсу лексики сучасної української літературної мови. 1988
346. Програми: українська філологія. 1972
347. Лабораторні роботи з курсу лексики сучасної української літературної мови. 1990
348. Методичні рекомендації та контрольні роботи з курсу практичної стилістики. 1991
349. Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літературної мови. 1989
350. Методичні вказівки до вивчення курсу "Сучасна українська літературна мова. Розділ Словотвір". 1990
351. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з української мови. 1986
352. Методичні вказівки з української літератури для підготовчого відділення. 1982
353. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу морфології сучасної української мови для студентів відділення російської мови та літератури. 1981
354. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу морфології сучасної української мови для студентів відділення російської мови та літератури. Випуск 2. 1982
355. Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літературної мови. 1989
356. Програма, методичні поради та завдання з української мови для студентів заочних підготовчих курсів. 1975
357. Контрольні завдання із старослов'янської мови для студентів-заочників філологічних факультетів. 1980
358. Програмовані завдання з старослов'янської мови. Частина 1. 1981
359. Програма спецкурсу "Українська лексикографія". 1976
360. Завдання для контрольних робіт з історичної граматики української мови. 1962
361. Проблеми граматичної синонімії сучасної української мови. 1982
362. Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. Випуск 1. 1981
363. Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. Випуск 2. 1982
364. Історична граматика української мови. 1972
365. Практикум з орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови. 1989
366. Програма курса история русского языка. 1979
367. Програма дисциплины "Теория и практика перевода" 1985
368. Програма спецкурса "История Языкознания" 1978
369. Програма курса "Введение в славянскую филологию". 1978
370. Програма курса "История сербской и хорватской литератур". 1979
371. Програма дисциплини "Болгарский язык". 1985
372. Учебные задания по грамматике болгарского языка. 1986
373. Учебные задания по грамматике болгарского языка. 1986
374. Програма курса "Современный болгарский язык". 1981
375. Програма курса "История болгарского языка". 1978
376. Програма дисциплини "История болгарского языка". 1985
377. Мовознавство 6. 1935
378. Мовознавство 6. 1979
379. Мовознавство 1. 1983
380. Мовознавство 5. 1984
381. Мовознавство 6. 1989
382. Мовознавство 2. 1992
383. Мовознавство 2. 1993
384. Мовознавство 5. 1993
385. Мовознавство 5. 1993
386. Мовознавство 6. 1993
387. Мовознавство 1. 1994
388. Мовознавство 1. 1994
389. Мовознавство 2/3. 1994
390. Мовознавство 2/3. 1994
391. Мовознавство 4/5. 1994
392. Мовознавство 6. 1994
393. Мовознавство 1. 1999
394. Мовознавство 1. 2000
395. Мовознавство 2/3. 2000
396. Мовознавство 4/5. 2002
397. Мовознавство 2. 2005
398. Питання мовної культури 1. 1967
399. Питання мовної культури 2. 1968
400. Питання мовної культури 3. 1969
401. Питання мовної культури 4. 1970
402. Рідне слово 5. 1971
403. Рідне слово 6. 1972
404. Рідне слово 7. 1973
405. Рідне слово 8. 1974
406. Рідне слово 9. 1974
407. Культура слова 10. 1976
408. Культура слова 11. 1976
409. Культура слова 12. 1977
410. Культура слова 13. 1977
411. Культура слова 14. 1978
412. Культура слова 15. 1978
413. Культура слова 16. 1979
414. Культура слова 17. 1979
415. Культура слова 18. 1980
416. Культура слова 19. 1980
417. Культура слова 20. 1981
418. Культура слова 21. 1981
419. Культура слова 22. 1982
420. Культура слова 23. 1982
421. Культура слова 24. 1983
422. Культура слова 24. 1983
423. Культура слова 25. 1983
424. Культура слова 25. 1983
425. Культура слова 26. 1984
426. Культура слова 28. 1985
427. Культура слова 29. 1985
428. Культура слова 30. 1986
429. Культура слова 31. 1986
430. Культура слова 32. 1987
431. Культура слова 33. 1987
432. Культура слова 35. 1988
433. Культура слова 36. 1989
434. Культура слова 37. 1989
435. Культура слова 38. 1990
436. Культура слова 39. 1990
437. Культура слова 41. 1991
438. Культура слова 42. 1992
439. Культура слова 43. 1992
440. Культура слова 44. 1993
441. Культура слова 45. 1994
442. Культура слова 46-47. 1996
443. Культура слова 48-49. 1996
444. Культура слова 50. 1997
445. Srbocharvátština pro jazykové školy 1. 1973 Ljacká, V.; Malá, L.
446. Srbocharvátština pro jazykové školy 1. 1973 Ljacká, V.; Malá, L.
447. Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаємодействие. 1969 Ярцева, В.Н.; Шведова, Н.Ю.
448. Русская диалектология. 1965 Аванесова, Р.И.; Орловой, В.Г.
449. Лексическая типология славянских языков. 1983 Супрун, А.Е.
450. Принципы структурной типологии. 1962 Успенский, Б.А.
451. Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. 1992 Яворская, Г.М.
452. Языковая семантика в ее динамических аспектах. 1989 Тараненко, А.А.
453. Семантика и мотивированность терминов. 1977 Канделаки, Т.Л.
454. Контекстная семантика. 1980 Колшанский, Г.В.
455. Введение в языкознание. 1955 Реформатский, А.А.
456. Синхронная социолингвистика. 1976 Никольский, Л.Б.
457. Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. 1983 збірник
458. Славянские языки. 1962 Кондрашов, Н.А.
459. Аналитические конструкции в языках различных типов. 1965 Жирмунский, В.М.; Суник; О.П.
460. Общее языкознание. 1987 Попова, З.Д.
461. Общее языкознание. 1983 под ред. Супруна, А.Е.
462. Очерк сравнительнои грамматики славянских языков. 1961 Бернитейн, С.Б.
463. Историческая типология славянских языков. 1986 под ред. Мельничука, А.С.
464. Локатив в славянских языках. 1961 Топоров, В.Н.
465. Славянские языки. 1956 Кондрашов, Н.А.
466. Сравнительный метод в историческом языкознании. 1954 Мейе, А.
467. Структурная типология языков. 1965 Успенский, Б.А.
468. Чешко-български речник. 1961 Романска, Ц.
469. Грамматика болгарского языка. 1981 Маслов, Ю. С.
470. Сучасная беларуская мова. 1987 Бурак, Л.І.
471. Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. 1994 збірник
472. Словоизменение существительных в восточнославянских языках. 1975 Затовканюк, М.
473. Русские народные говоры в советский период. 1967 Баранникова, Л.И.
474. Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков. 2005 кол.
475. Психолингвистика за рубежом. 1972 Леонтьев, А.А. Сахарный, Л.В.
476. Краткий очерк истории письма. 1955 Кочергина, В.А.
477. Логическая фраза и предложение. 1961 Чесноков, П.В.
478. История лингвистических учений. 1979 Кондрашов, Н.А.
479. Гипотезы о происхождении языка. 1984 Якушин, Б.В.
480. Категории языка. 1982 Мартынов, В.В.
481. Пражский лингвистический кружок. 1967 збірник
482. Vývoj ruského jazyka. 1981 Mrhačová, E.
483. Vývoj ruského jazyka. 1981 Mrhačová, E.
484. Vývoj ruského jazyka. 1998 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.
485. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.
486. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.
487. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.
488. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.
489. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.
490. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.
491. Ruská mluvnice pro střední školy. 1986 Čára, V.; Balcar, M.; Ladmanová, J.
492. Ruská mluvnice pro střední školy. 1986 Čára, V.; Balcar, M.; Ladmanová, J.
493. Русский речевой этикет. 1978 Акишина, А.А.; Формановская, Н.И.
494. Этимология 1971. 1973 збірник
495. Этимология 1979. 1981 збірник
496. Грамматика современного русского литературного языка. 1970 Шведова, Н.Ю.
497. Русская грамматика 1. 1980 кол.
498. Русская грамматика 2. 1980 кол.
499. Григорій Петрович Півторак: Бібліографія до 70-річчя. 2005 Селігей, П.О.
500. Русский в Чехословакии. 1961 Vymětal, V.
501. Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу. 2007 Іваненко, В.Л.
502. Питання слов'янської філології. Випуск 1. 1960 (збірник)
503. Слово а труд. 1976 (збірник)
504. Гуцульські говірки. Короткий словник. 1997 кол.
505. Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. 2000 кол.
506. Язиковые контакты. 1979 Вайнрайх, У.
507. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). 1991 Жовтобрюх, М.А.
508. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні. 2007 Антоненко, О.
509. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. 1961 Бурячок, А.А.
510. Wuknjemy serbski. 1960 Žur, Jan
511. 75. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 1930-2005. Матеріали до історії. 2005 Скляренко, В.Г.; Лукінова, Т.Б.; Селігей, П.О.
512. Карта говорів української мови. 1958 Жилко, Ф.Т.
513. Карта говорів української мови.
514. Praktický kurs ukrajinštiny 1. 1999 Myronova, H.
515. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. 1997 Вінницька, В.М.; Плющ, А.П.
516. Олександр Савич Мельничук: Бібліографія до 80-річчя. 2001 Зимовець, Г.В.
517. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей 1. 1938 Панькевич, І.
518. фольклор і літературна мова. 1987 Єрмоленко, С.Я.
519. Говірка села Машеве чорнобильського району. Частина 4. 2005 (збірник)
520. Полісся: мова, культура, історія. 1996 (збірник)
521. Літературна мова Українців Закарпаття і Східної Словаччини. 1969 Штець, М.
522. Як народжується слово. 1991 Клименко, Н.Ф.
523. Орест Борисович Ткаченко: Біобібліографія до 80-річчя. 2005 Зимовець, Г.В.
524. Віталій Макарович Русанівський: Біобібліографія до 70-річчя. 2001 Озерова, А.Г.
525. Віталій Макарович Русанівський: Біобібліографія до 75-річчя. 2006 Озерова, А.Г.
526. На честь 100-річчя від дня народження Артема Амвросійовича Москаленка. 2004 Бондар, О.І.; Хрустик, А.М., Хаценко, Л.І.
527. Д.І.Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність.1971 Шубравська, М.М.
528. Листування українських славістів з Францем Міклошичем. 1993 кол.
529. Олена Рудловчак. Бібліографія праць та літопис життя. 2001 Закривидорога, О.; Ільченко, Л.; Падяк, В.
530. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові. 2007 Марчук, Л.М.
531. Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. 2007 Фаріон, І.
532. Орфоепія сучасної української мови. 2007 Кульбабська, О.В.; Пацаранюк, Ю.М.
533. Нариси з основоцентричної дериватології. 2007 Ґрещук, В.; Бачкур, Р.; Джочка, І.; Пославська, Н.
534. Діалектологічні студії 5. Фонетика, морфологія, словотвір. 2005 збірник
535. Діалектологічні студії 6. Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації. 2006 збірник
536. Атлас українських говірок північної Буковини. Фонетика, фонологія. 1995 Герман, К.Ф.
537. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери. 2008 Скаб, М.
538. Етюди з топонімії Сумщини. 2001 Беценко, Т.
539. Українське ділове мовлення. 2007 Іванова, І.Б.
540. Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. část. 2008 збірник
541. Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 2. část. 2008 збірник
542. Перспективи розвитку словакістики в Україні. 2003 збірник
543. Мова, культура, стиль. 2002 Кононенко, В.
544. Диалог культур. Теория и практика преподавания языков. 2008 збірник
545. Основи ґендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації. 2004 Малес, Л.В.
О.Г.
546. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost 1. Ukrainica Brunensia. Masarykova univerzita Brno 2004 sborník
547. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект. 2008 Переломова, О.С.
548. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). 2008 Лесюк, М.
549. Від Наукового Товариства ім. Шевченка до Українського Вільного Університету. 1992 збірник
550. Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. 2000 збірник
551. Слово і час. №1 (529) січень 2005. кол.
552. Слово і час. №9 (549) вересень 2006. кол.
553. Слово і час. №12 (564) грудень 2007. кол.
554. Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія Філологія. Том 4 №2 2001. кол.
555. Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія Філологія. Том 5 №1 2002. кол.
556. Науковий збірник 24 Музею Української Культури у Свиднику. 2007 збірник

Seznam beletrie a sekundární literatury

А1.1 Андієвська, Е.: Проблема голови. 2000
А1.2 Андієвська, Е.: Вілли над морем. 2000
А1.3 Андієвська, Е.: Атракціони з орбітами й без. 2000
А2.1 Андрієнко, О.: Я був на "Родінє".
Б1.1 Білоцерківець, Н.: Алергія. 1999
Б2.1 Бабенко, М.Т.: Післябукварик. 2004
Б3.1 Білецький, О.: Праці у п'яти томах 1. 1965
Б3.2 Білецький, О.: Праці у п'яти томах 2. 1965
Б3.3 Білецький, О.: Праці у п'яти томах 3. 1966
Б3.4 Білецький, О.: Праці у п'яти томах 4. 1966
Б3.5 Білецький, О.: Праці у п'яти томах 5. 1966
Б4.1 Булаховський, Л.А.: Вибрані праці в п'яти томах 1. 1975
Б4.2 Булаховський, Л.А.: Вибрані праці в п'яти томах 2. 1977
Б4.3 Булаховський, Л.А.: Вибрані праці в п'яти томах 2. 1977
Б5.1 Брик, М. Перстень новелі.1946
Б6.1 Бойко, Ю.: Вибране. 1990
Б7.1 Братний, І.: Тигролови. Морітурі. 2000
Б8.1 Бордуляк, Т.: Твори. 1958
Б9.1 Білоус, Д.: За Україну молюся. 2000
Б10.1 Бабій, О.: Світ і людина.
Б11.1 Бажан, М.: Італійські зустрічі. 1961
Б11.2 Бажан, М.: Багрець. 1966
Б11.3 Бажан, М.: Яса. 1960
Б12.1 Боролич, Ю.: Під спільним небом. 1971
Б12.2 Боролич, Ю.: З рідних берегів. 1966
Б13.1 Баш, Я.: Гарячі почуття. Професор Буйко. 1955
Б14.1 Paměti Vasila Biľaka 2. 1991
В1.1 Васильченко, С.: Твори в чотирьох томах 2. 1959
В1.2 Васильченко, С.: Твори в чотирьох томах 3. 1960
В1.3 Васильченко, С.: Твори в чотирьох томах 4. 1960
В1.4 Гумор і сатира в творчості С. Васильченка. 1962 Нестер, З.М.
В2.1 Вороний, М.: Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. 1996
В3.1 Веселий ярмарок. 1987
В4.1 Возняк, М.: Велетень. 1958
В5.1 Вихованець, І.Р. Таїна слова. 1990
В6.1 Воронько, П.: Через гони літ. 1960
В7.1 Вінграновський, М.: Губами теплими і оком золотим. 1984
В8.1 Винниченко, В.: Заповіт борця за визволення. 1991
В9.1 Листи до Марка Вовчка. Том 1. 1979 кол.
В9.2 Листи до Марка Вовчка. Том 2. 1979 кол.
Г1.1 Гребінка, Є.: Твори 1. 1957
Г1.2 Гребінка, Є.: Твори 3. 1957
Г1.3 Гребінка, Є.: Твори 4. 1957
Г1.4 Гребінка, Є.: Твори 5. 1957
Г2.1 Гарасевич, А.: Сонети. 1941
Г3.1 Головко, А.: Твори в п'яти томах 1. 1976
Г3.2 Головко, А.: Твори в п'яти томах 2. 1976
Г3.3 Головко, А.: Твори в п'яти томах 5. 1977
Г3.4 Головко, А.: Бур'ян мати. 1949
Г4.1 Гриць-Дуда, І.: Вибрані твори. 1983
Г4.2 Гриць-Дуда, І.: Маків цвіт. 1974
Г5.1 Ганущин, С.: Оповідання. 1981
Г5.2 Ганущин, С.: Евакуація. 1988
Г5.3 Ганущин, С.: Високі сходи та інші оповідання. 1974
Г6.1 Галчак, А.: Балади. 1984
Г6.2 Галчак, А.: Вдови і сироти. 1982
Г7.1 Гиряк, М.: Українські народні казки східної Словаччини. 1983
Г7.2 Гиряк, М.: Чарівні стежки. 1979
Г8.1 Глинський, І.: Твоє ім'я - твій друг. 1970
Г9.1 Голос кичар. Українські народні казки східної Словаччини 3. 1986
Г10.1 Глібов, Л.І.: Вибрані твори. 1955
Г11.1 Гуцало, Є.: Запах кропу. 1969
Г12.1 Галичанка, О.: Серед блискавок і бурі. 1967
Г13.1 Гаврилишин, Б.: Дороговкази й майбутнє. 1993
Г14.1 Гайний, В.: Стежками гаїв. 1981
Г15.1 Гончар, О.: Твори 2. 1954
Г15.2 Гончар, О.: Собор. 1989
Г15.3 Про Олеся Гончара. 1978 (збірник)
Г15.4 Спогади про Красу вірності. 1998 Наєнко, М.
Г16.1 Голованівський, С.: Твори в трьох томах 2. 1981
Г16.2 Голованівський, С.: Твори в трьох томах 3. 1981
Д1.1 Драгоманов, М.П.: Вибрані твори. 1937
Д1.2 Drahomanov, M.: A Symposium and Selected Writings. 1952
Д2.1 Dold-Mychajlyk, J.: Velká hra. 1965
Д2.2 Dold-Mychajlyk, J.: Velká hra pokračuje. 1966
Д3.1 Дрозд, В.: Маслини. 1969
Д4.1 Давній український гумор і сатира. 1959
Д5.1 Дивограй. 2001
Д6.1 Dobrovský, J.: Výbor z díla. 1953
Д7.1 Дніпровський, І.: Яблуневий полон. 1985
Д8.1 Дністровий-Бджола, Т.: Стежкою добромисності. 2000
Д9.1 Дацей, В.: Кольорові сіті. 1991
Д10.1 Дибко, І.: Ґільґамеш. 1984
Д11.1 Drač, I.: Dívčí prsty. 1971
Д11.2 Драч, І.: Соняшник. 1985
Д11.3 Драч, І.: Храм сонця. 1988
Д11.4 Драч, І.: Київське небо. 1976
Д11.5 Драч, І.: Крила. 2001
Д12.1 Дуфанець, М.: Моє дзеркало. 1972
Д13.1 Довженко, О.: Про красу. 1968
Д14.1 Dobré slovo Ukrajiny. 1961
Д14.2 Dobré slovo Ukrajiny. 1961
Є1.1 Єндик, Р.: Тріолети. 1953
Є1.2 Єндик, Р.: Титан. 1948
Ж1.1 Живиця. Хрестоматія української літератури 20-ого ст. 1. 1998
Ж1.2 Живиця. Хрестоматія української літератури 20-ого ст. 2. 1998
Ж2.1 Життя Лазарка з Тормесу та його щастя і злидні. 1970
З1.1 Загачевський, Є.: Белярія - Ріміні - Англія. 1968
З2.1 Збіглей, Й.: Малювання на небо. 2001
З3.1 Зозуляк, В.: На крутих поворотах. 1975
З3.2 Зозуляк, В.: Метаморфози. 1979
З3.3 Зозуляк, В.: Не глядячи на семафори. 1980
З3.4 Зозуляк, В.: Нескорені. 1973
З3.5 Зозуляк, В.: На крутих поворотах. 1975
З4.1 Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. 1988
З5.1 Загребельний, П.: Роксолана. 2003
З5.2 Загребельний, П.: Роксолана. 2003
З6.1 Зерна. Літературно-мистецький альманах українців Європи. Число 4-5. 1998
З7.1 Звичайна, О.: Ти. Повість із життя українців у золотоверхому Києві в 1927-29 роках. 1982
І1.1 Ірчан, М.: Вибрані твори 1. 1958
І1.2 Ірчан, М.: Вибрані твори 2. 1958
І2.1 Іспанська новела. 1998
І2.2 Іспанська новела. 1998
І3.1 Іванчов, Ф.: Вдалину з-під солом'яної стріхи. 1966
І3.2 Іванчов, Ф.: Ковалі щастя. 1982
К1.1 Костомаров, М.І.: Твори 1. 1967
К1.2 Костомаров, М.І.: Твори 2. 1967
К2.1 Козак, Я.: Мар'яна Радвак. 1963
К3.1 Козланюк, П.: Юрко Крук. 1957
К3.2 Козланюк, П.: Твори в двох томах 1. 1954
К3.3 Козланюк, П.: Твори в двох томах 2. 1954
К4.1 Корибутяк, С.: Його ідея. 1953
К5.1 Карпати піснею вчаровані. 1974
К6.1 Кухта, В.: Гуцульські душі. 1994
К7.1 Калинець, І.: Будєльниця. 2002
К7.2 Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. 2001 Ільницький, М.
К8.1 Казанівський, Б.: Шляхом леґенди. 1975
К9.1 Кізко, П.: На скривавленій землі. 1952
К10.1 Кочережко, Н.: Сонячні барви. 1978
К11.1 Карпенко, В.: Як повернути манкурту пам'ять?.. 1997
К11.2 Карпенко, В.: Як повернути манкурту пам'ять?.. 1997
К11.3 Карпенко, В.: Поодинці-вмирають, виживають-гуртом. 1995
К12.1 Коваль, З.: На шкірі шелестить верба. 1996
К13.1 Кравченко, У.: Вибрані твори. 1958
К14.1 Кагарлицький, М.: Наодинці з совістю. 1988
К15.1 Кльодель, П.: Благовіщення Марії. 1968
К16.1 Коцюбинський, М.: Фата моргана. 1959
К16.2 Лексична синоніміка художніх творів М.М. Коцюбинського. 1957 Паламарчук, Л.С.
К17.1 Квітка-Основ'яненко, Г.: 1982
К18.1 Кулик, І.: Записки консула. 1958
К19.1 Кархут, В.: Полум’яний вихор. 1941
К20.1 Княжинський, А.: В країні неволі. 1957
К20.2 Княжинський, А.: В країні неволі. 1957
К21.1 Корниляк, В.: Твори. 1971
К22.1 Кривенька качечка. 1988
К23.1 Карпенко-Карий, І.: Твори 1. 1960
К23.2 Карпенко-Карий, І.: Твори 2. 1960
К24.1 Кобилянська, О.: Твори 2. 1962
К25.1 Koněckij, V.: Sentimentální rváči. 1973
К26.1 Кононенко, В.І.: Сила слова. 1976
К27.1 Курпіта, Т.: Not a pass. Лірика. 1946
К28.1 Ковінька, О.: Новели про химери. 1965
К29.1 Капішовський, В.: Мрії і дійсність. 1988
К30.1 Крушко, С.: Люди з-під мінчолу. 1987
К31.1 Корнійчук, О.: Вибрані твори 1. П'єси. 1950
К31.2 Корнійчук, О.: Твори в п'яти томах 1. П'єси. 1966
К31.3 Корнійчук, О.: Твори в п'яти томах 2. П'єси. 1967
К31.4 Корнійчук, О.: Твори в п'яти томах 3. П'єси. 1967
К31.5 Корнійчук, О.: Твори в п'яти томах 4. П'єси. 1967
К32.1 Косинка, Г.: Заквітчаний сон. 1990
К32.2 Косинка, Г.: Оповідання. & Підмогильний, В.: Місто. 2003
К33.1 Колодій, І.: Повинність. 1999
К34.1. Коцюба, Г.: Нові береги, 1959
К35.1 Кочерга, І.: Твори в трьох томах 1. 1956
К35.2 Кочерга, І.: Твори в трьох томах 2. 1956
К35.3 Кочерга, І.: Твори в трьох томах 3. 1956
К36.1 Каршко, А.: На крилах пісні. 1982
К37.1 Кучак, Н.: Сто і один айрен або увійти в сад. 1999
К38.1 Великий клясик української літератури П.О. Куліш. 1997 Бойко-Блохин, Ю.
Л1.1 Лучук, В.: Довір'я. 1959
Л2.1 Лазарук, М.: Покрова. Поема і поезії. 1993
Л3.1 Лондон, Д.: Смок і малий. 1961
Л4.1 Лубська, О.: Колосся шелестить. 1955
Л5.1 Лещишак, Н.: Стоїть липка у полі. 1996
Л6.1 Лужницький, Г.: Вибране. Історичні драми. Наукові праці. 1998
Л7.1 Літопис руський. За шатським списком. Переклад Леонід Махновець. 1989
Л8.1 Ломацький. М.: У горах Карпатах. 1962
Л9.1 Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. 1964
Л10.1 Лисюк, К.: Народ хоче знати правду. 1967
Л11.1 Лесюк, М.: Доля моєї мови. 2004
Л12.1 Лазорський, М.: Патріот Григор Орлик (1702-59). Історичне оповідання. 1969
Л13.1 Леник, В.: Українці на чужині або репортажі з далеких доріг. 1994
Л14.1 Лазорик, Ф.: Твори 1. Поезія. 1985
Л15.1 Луговський, В. Недокопана криниця. 1984
Л16.1 Лепкий, Б.: З епістолярної спадщини. 2001
Л17.1 Лук'яненко, Л. Сповідь у камері смертників. 1991
Л18.1 Ле, І.: Твори в трьох томах 1. 1955
Л18.2 Ле, І.: Твори в трьох томах 2. 1955
Л18.3 Ле, І.: Твори в трьох томах 3. 1955
Л19.1 Лінчевський, Ю.: Тріюмф Хреста. Опера. 1989 (музика Р. А. Е. Мейсон)
М1.1 Микитенко, І.: Зібрання творів у шести томах 2. 1964
М1.2 Микитенко, І.: Зібрання творів у шести томах 3. 1965
М1.3 Микитенко, І.: Зібрання творів у шести томах 4. 1965
М1.4 Микитенко, І.: Зібрання творів у шести томах 5. 1965
М1.5 Микитенко, І.: Зібрання творів у шести томах 6. 1965
М2.1 Муратов, І.: Твори в чотирьох томах 1. 1982
М2.2 Муратов, І.: Твори в чотирьох томах 2. 1982
М2.3 Муратов, І.: Твори в чотирьох томах 3. 1983
М2.4 Муратов, І.: Твори в чотирьох томах 4. 1983
М3.1 Мордовець, Д.: Твори в двох томах 1. 1958
М3.2 Мордовець, Д.: Твори в двох томах 2. 1958
М4.1 Маланюк, Є.: Під чужим небом. Pod cizím nebem. 2004
М4.2 Маланюк, Є.: Невичерпальність. 1997
М5.1 Мойсієнко, А.: Віче мечів. 1999
М5.2 Мойсієнко, А.: Нові поезії. 2000
М6.1 Максимович, В.: Спогади колишнього учасника Української Повстанської Армії. 1992
М6.2 Максимович, В.: Спогади колишнього учасника Української Повстанської Армії. 1992
М7.1 Малишко, А.: Серпень душі моєї. Лірика. 1970
М7.2 Малишко, А.: Перстень. Поезії. 1966
М8.1 Мово рідна, слово рідне!.. 1989
М9.1 Мосендз, Л.: Зодіяк. Вірші 1921-1936. 1941
М10.1 Михайлюк, В.: Багряне намисто. 1999
М11.1 Мисик, В.: Верховіття. Поезії. 1963
М12.1 Miłosz, Cz.: Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku. 1992
М13.1 Маковей, О.: Вибране. Оповідання і нариси. 1956
М14.1 Мамонтов, Я.: Твори. 1962
М15.1 Мнячко, Л.: Де кінчаються курні дороги. 1964
М16.1 Молоді голоси. Літературний альманах 1958.
М17.1 Мочерна, В.: Заблукавши між вулиць дощу. 2000
М18.1 Мечник, С. Роздумую, пригадую. 1985
М19.1 Мідянка, П.: Ужгородські кав'ярні. – Užhorodské kavárny. 2004
Н1.1 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 1. 1965
Н1.2 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 2. 1965
Н1.3 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 3. 1965
Н1.4 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 4. 1966
Н1.5 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 5. 1966
Н1.6 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 6. 1966
Н1.7 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 7. 1966
Н1.8 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 8. 1967
Н1.9 Нечуй-Левицький, І.С.: Зібрання творів у десяти томах 9. 1967
Н1.10 Нечуй-Левицький, І.С.: Твори в двох томах 2. 1977
Н1.11 Нечуй-Левицький, І.С.: Микола Джеря. 1962
Н2.1 Новиченко, Л.М.: Вибрані праці в двох томах 1. 1984
Н2.2 Новиченко, Л.М.: Вибрані праці в двох томах 2. 1984
Н3.1 Наша мова - солов'їна. 1990
Н4.1 Народні оповідання. 1983
Н5.1 Немет, М.: Оповідання з-під гори. 1984
Н5.2 Немет, М.: Останнє весілля. 1989
Н6.1 Народна лірика. 1956
Н7.1 Нагнибіда, М.: День побачення. 1977
Н8.1 Науменко, Н.: Княгиня. Поезії. 2006
О1.1 Остромира, М.: Лемківщина в огні. 1992
О1.2 Остромира, М.: Лемківщина в огні. 1992
О2.1 Олійник, С.: Здоровенькі були! 1962
О3.1 Олійник, Б.: Два роки в Кремлі. 1992
О3.2 Олійник, Б.: Заклинання вогню. Поезії. 1978
О4.1 Олесь, О.: Вибір поезій 1903-23. 1923
О4.2 Олесь, О.: Вибір поезій 1903-23. 1923
О5.1 Островерха, М.: Nihil novi… 1946
О6.1 Очима серця. Ув'язнена лірика. 1992
О7.1 Олег Ольжич і Олена Теліга. Нариси про життя і творчість. Вибрані твори. 2001 Жулинський, М.
О7.2 Дух руїни. 2007 Ольжич, О.
П1.1 Петросаняк, Г.: Парк на схилі. 1996
П1.2 Петросаняк, Г.: Парк на схилі. 1996
П1.3 Петросаняк, Г.: Парк на схилі. 1996
П2.1 Панч, П.: Облога ночі. Пархоменко. 1951
П2.2 Панч, П.: На калиновім мості. 1965
П3.1 Пушик, С.Страж-гора. 2004
П3.2 Пушик, С.Страж-гора. 1982
П4.1 Прісовський, Є.: Неспокій шукань. 1972
П5.1 Pervomajskyj, L.: Barvínek. Verše tiché a umíněné. 1956
П6.1 Петренко, М.: Суворі береги. 1963
П7.1 Пісні солов'їні. Пісенник. 1962
П8.1 Прокіпчак, І.: Вибоїни. 1965
П8.2 Прокіпчак, І.: Світанки. (Вибрані твори.) 1978
П9.1 Паїк, В.: Корінь безсмертної України. 1995
П10.1 Пристінок, Ю.: Бідолаха. 1946
П11.1 Підгайний, С.: Недостріляні 1. 1949
П12.1 Павлик, М.: Вибрані твори. 1955
П13.1 Павнд, Езра. Том 1. 1960
П14.1 Повість минулих літ. 1989
П15.1 Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti. 2004
П16.1 Поезія. Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. 2003
П17.1 Povest‘ o Novgorodskom belom klobuke. The Legend of the Novgorodian White Cowl. 1998 Labunka, M.
П18.1 Панчук, Н.: Ранкові поїзди. 1985
П18.2 Панчук, НА.: Заповідний ліс. 1993
Підмогильний, В.: Місто. 2003 (viz K32.2)
 
Р1.1 Рильський, М.: Твори в десяти томах 1. 1960
Р1.2 Рильський, М.: Твори в десяти томах 2. 1960
Р1.3 Рильський, М.: Твори в десяти томах 3. 1961
Р1.4 Рильський, М.: Твори в десяти томах 4. 1961
Р1.5 Рильський, М.: Твори в десяти томах 7. 1961
Р1.6 Рильський, М.: Твори в десяти томах 8. 1962
Р1.7 Рильський, М.: Твори в десяти томах 9. 1962
Р1.8 Рильський, М.: Твори в десяти томах 10. 1962
Р1.9 Рильський, М.: Твори в трьох томах 1. 1955
Р1.10 Рильський, М.: Твори в трьох томах 2. 1955
Р1.11 Рильський, М.: Твори в трьох томах 3. 1955
Р1.12 Рильський, М.: Іскри вогню великого. 1965
Р1.13 Рильський, М.: Зимові записки 1960-63. 1964
Р1.14 Рильський, М.: Труди і дні. 1960
Р1.15 Поетичний свот Максима Рильського (1910-1941). 1980 Новиченко, Л.М.
Р2.1 Радзикевич, Ю.: Лупулові скарби. 1975
Р3.1 Руденко, М.: Економічні монологи. 1978
Р4.1 Радченко, В.: Безсмертя борця. 1956
Р5.1 Романчук, Л.: Не залишай мене одну... 2002
Р6.1 Русская романтическая повесть. 1983
С1.1 Сабадош, М.: Парашутистом в Карпатах. 1966
С1.2 Сабадош, М.: Кривулі. 1986
С1.3 Сабадош, М.: Відважні. 1980
С1.4 Сабадош, М.: Партизанські Карпати. 1973
С2.1 Самійленко, В.: Твори в двох томах 2. 1958
С2.2 Самійленко, В.: Вибрані поезії. 1963
С3.1 Сатира і гумор 1. 1955
С4.1 Словацька поезія. Антологія. 1964
С5.1 Стельмах, М.: Кров людська - не водиця. 1978
С6.1 Степовий, Ю.: Син Закарпаття. Українське революційне підпілля в Києві 1941-42 п. 1947
С7.1 Січинський, В.: Чужинці про Україну. 1992
С8.1 Скуратівський, В.: Посвіт. 1988
С9.1 Світлиця 1. 2001
С10.1 Сергієнко, М.: У кігтях тиранів. 1953
С11.1 Сарма-Соколовський, М.: Дорогою жнив. 2000
С11.2 Сарма-Соколовський, М.: Дорогою жнив. 2000
С12.1 Стебіла, П.: Незабутні роки. 1980
С13.1 Скомаровський, В.: Комп'ютер з характером. Сатира і гумор. 2002
С14.1 Смотрицький, Г.: Ключ царства небесного 1. 2005
С14.2 Смотрицький, Г.: Ключ царства небесного 2. 2005
С14.3 Смотрицький, Г.: Граматика 1. 1979
С14.4 Смотрицький, Г.: Граматика 2. 1979
С15.1 Скарына, Ф.: Чалавек сонца. – Sun-Like Man. 1994
С16.1 Старицький, М.: Твори у восьми томах 1. 1963
С16.2 Старицький, М.: Твори у восьми томах 2. 1964
С16.3 Старицький, М.: Твори у восьми томах 3. 1964
С16.4 Старицький, М.: Твори у восьми томах 4. 1964
С16.5 Старицький, М.: Твори у восьми томах 6. 1965
С16.6 Старицький, М.: Твори у восьми томах 7. 1965
С16.7 Старицький, М.: Твори у восьми томах 8. 1965
Т1.1 Трифонов, Ю.: Старик. 1979
Т2.1 Тарнашинська, Л.: Луна мовчань. 2005
T3.1 Tracz, I.: Do ciebie, Ukrajino, Pieśnią przyjdę. 2000
Т3.2 Трач, І.: Поезії померлого століття. 2001
Т3.3 Трач, І.: Поезії померлого століття. 2001
Т4.1 Томечек, Я.: Між двома пострілами. 1983
Т5.1 Три книги Святого Письма Старого Завіту: Рут, Товит, Пісня пісень. 1957
Т6.1 Тарнавський, З. (переклад): Дійство про кожного. 1964
Т7.1 Тулуб, З.: В степу безкраїм за Уралом. 1964
Т8.1 Тесленко, А.: Повне зібрання творів. 1967
Т9.1 Павло Тичина. 1954 Іщук, А.
У1.1 Україна сміється. Сатира та гумор в трьох томах 1. 1960
У1.2 Україна сміється. Сатира та гумор в трьох томах 1. 1960
У1.3 Україна сміється. Сатира та гумор в трьох томах 2. 1960
У2.1 Українська драматургія першої половини 19 століття. 1958
У3.1 Український фольклор. Хрестоматія 5-11. 1998
У4.1 Уайлд, О.: Егоїстичний велетень. – The Selfish Giant. 1993
У5.1 Українські народні казки східної Словаччини. 1969
У6.1 Украинские народные сказки. 1954
У7.1 Українська радянська історико-революційна п'єса 1. 1957
У7.2 Українська радянська історико-революційна п'єса 2. 1957
У8.1 Українка, Л.: Твори в п'яти томах 1. 1951
У8.2 Українка, Л.: Твори в п'яти томах 2. 1951
У8.3 Українка, Л.: Твори в п'яти томах 3. 1952
У8.4 Українка, Л.: Твори в п'яти томах 4. 1954
У8.5 Українка, Л.: Твори в п'яти томах 5. 1956
У8.6 Українка, Л.: Про мистецтво. 1966
У8.7 Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов'янській бібліотеці у Празі. 2002
У9.1 Українські народні прислів'я та приказки. 1955
У10.1 Усенко, П.: Твори в чотирьох томах 1. 1981
У10.2 Усенко, П.: Твори в чотирьох томах 3. 1982
У10.3 Усенко, П.: Твори в чотирьох томах 4. 1982
У10.4 Усенко, П.: Твори в двох томах 2. 1963
У11.1 Українські народні пісні. 1989
Ф1.1 Франко, І.: Каменярі. 1979
Ф1.2 Іван Франко: Про соціалізм і марксизм. 1966
Ф1.3 Слово у поетичному тексті Івана Франка. 1977 Полюга, Л.М.
Ф1.4 Мова Івана Франка. 1949 Жилко, Ф.Т.
Ф1.5 Боротьба Івана Франка за єдину українську літературну мову. 1956 Медведєв, Ф.П.
Ф1.6 З життя і творчості Івана Франка. 1955 Возняк, М.С.
Ф1.7 Іван Франко - Економіст. 1992 Злупко, С.М.
Ф1.8 Натуралізм у творчості Івана Франка: до питання про особливості творчого методу Каменяра. 2000 Голод, Р.
Ф1.9 Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ початку ХХ століття. 2005 Голод, Р.
Ф2.1 Феденко, П.: Amor patriae (Любов до батьківщини). 1962
Ф3.1 Фальківський, Д.: Ранені дні. 1969
Ф4.1 Філіп, М.: Складна молодість. 1979
Ф5.1 Фролова, Т.: Тернова доля. 2002
Ф5.2 Фролова, Т.: Ходімо зі мною у казку. 2002
Ф5.3 Фролова, Т.: Стежка від воріт. 1999
Ф6.1 Фостун, С.М.: Шляхами смерті. 1976
Ф7.1 Мистецька спадщина Івана Федорова. 1974 Запаско, Я.
Ф7.2 Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (16-перша половина 17 ст.). Збірник документів. 1975 кол.
Ф7.3 Первопечатник Іван Федоров. 1952 Березов, П.
Х1.1 Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). 1952
Х1.2 Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). 1952
Х2.1 Хрестоматія з української дитячої літератури. 1956
Х3.1 Харків Forever. Антологія Молодої Поезії. 2004
Х4.1 Хіменес, Х.Р.: Плятеро і я. 1968
Х5.1 Хрестоматія з української літератури для 2 класу середньої школи. 1953
Х5.2 Хрестоматія з української літератури для 3 класу середніх шкіл. 1953
Х5.3 Хрестоматія з української літератури для 3 класу середніх шкіл. 1953
Х6.1 Хомик, А.: Всесильний доляр і инші новелі. 1908
Ц1.1 Царівна з Канакапурі. Середньовічна індійська новела. 1991
Ч1.1 Чеська поезія. Антологія. 1964
Ч2.1 Чайковський, А.: Олюнька. 1966
Ч3.1 Чендей, І.: Вітер з полонин. 1958
Ч4.1 Чудові пересмішники. Сатиричні твори класиків української літератури. 2002
Ч5.1 Чорноброва, В.: Плач українки. 1999
Ч6.1 Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. 1916 (sborník)
Ш1.1 Шевченко, Т.: Поеми. 1984
Ш1.2 Ševčenko, T.: Hajdamáci. 1961
Ш1.3 Шевченко, Т.: Кобзар. 2005
Ш1.4 Шевченко, Т.: Про мистецтво. 1971
Ш1.5 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 2. 1963 кол.
Ш1.6 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 2. 1963 кол.
Ш1.7 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 3. 1963 кол.
Ш1.8 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 1. 1963 кол.
Ш1.9 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 1. 1963 кол.
Ш1.10 Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві 3. 1963 кол.
Ш1.11 Збірник праць дванадцятої наукової Шевченківської конференції. 1964 (збірник)
Ш1.12 Taras Ševčenko. Sein Leben und sein Werk. 1965 Bojko, J.; Koschmieder, E.
Ш1.13 Т.Г. Шевченко в критиці. 1953 (збірник)
Ш1.14 Шевченківські лауреати 1962-2001. Енциклопедичний довідник. 2001
Ш1.15 Taras Ševčenko v české kultuře. Bibliografie. 1962
Ш1.16 Тарас Шевченко у чехів та словаків. 1961 кол.
Ш1.17 Естетика художнього слова (поетичний світ Тараса Шевченка). 1976 Шабліовський, Є.
Ш1.18 У слові - вічність (мова творів Т.Г.Шевченка). 2002 Русанівський, В.М.
Ш1.19 Шевченко і слов'янські народи. 1958 Кирилюк, Є.П.
Ш1.20 Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови. 1964 Білодід, І.К.
Ш1.21 В сім'ї вольній, новій. Шевченківський збірник. 1984 (збірник)
Ш1.22 Шлях до Шевченка. 2008 Маланюк, Є.
Ш2.1 Шумук, Д.: За східнім обрієм. 1974
Ш3.1 Шушкін, В.: Я прийшов дати вам волю. 1980
Ш4.1 Швець, В.: Оксамитівка. Поезії. 1966
Ш5.1 Художня галактика Валерія Шевчука. 2001 Тарнашинська, Л.
Ш6.1 Отець Маркіан Шашкевич – український мовотворець. 2007 Фаріон, І.
Я1.1 Я дитина з України. Читанка для дітей та дорослих. 1997
Я2.1 Ярошинська, Є.: Вибрані твори. 1958
Я3.1 Яворівський, В.: Тут, на землі. 1976
Я4.1 Мова і стиль романа "Вершники" Ю. Яновського. 1955 Білодід, І.К.

Seznam seminárních a diplomových prací

1. Сопоставительно-типологическая характеристика русского и украинского языков. (СП) 1996 Серафінова, М.
2. Fungování nevlastních předložek v ruských obchodních textech. (referát) 2002 Jarolímová, H.
3. Терміни латинського походження в українській та чеській лінгвістичній літературі. (СП) 2003 Семеракова, Р.
4a. Філософські погляди та літературна творчість Грігорія Савича Сковороди. (СП) 2003 Гімерова, В.
4b. Філософські погляди та літературна творчість Грігорія Савича Сковороди. (СП) 2003 Гімерова, В.
5. Прийменники в українському газетно-публіцистичному стилі. (СП) 2003 Пацовска, А.
6. Прислівники в українському публіцистичному стилі. (СП) 2003 Яноушкова, П.
7a. Антоніми та їх уживання в українських прислів'ях, приказках і порівняннях. (СП) 2004
7b. Антоніми та їх уживання в українських прислів'ях, приказках і порівняннях. (СП) 2004
8. Оцінювання з погляду стилістики українських еквівалентів експресивних лексичних одиниць у перекладі роману Ярослава Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка". (СП) 2004 Петраш, Л.
9. Уживання генітива в українській мові в зіставленні з чеською (на матеріалі газетних текстів). (СП) 2004 Цвіенчек, М.
10. Тема покритки в Шевченковій "Катерині" у порівнянні з Основ'яненковою "Оксаною". (СП) 2005 Горжінкова, Ґ.
11. Григорій Квітка-Основ'яненко і Марко Вовчок як основоположники української прози. (СП) 2005 Мошкоржова, Е.
12. Три фільмові шедеври Олександра Довженка: "Звенигора", "Арсенал", "Земля". (СП) 2005 Дворжакова, ї.
13. Запозичення у спортивній термінології української спортивної преси. (СП) 2005 Єнішта, Я.
14a. Неузгоджене означення в українському публіцистичному стилі. (СП) 2005 Беранкова, А.
14b. Неузгоджене означення в українському публіцистичному стилі. (СП) 2005 Беранкова, А.
15a. Вигуки в поетичному тексті (в українсько-чеському зіставному плані). (СП) 2005 Жупник, О.
15b. Вигуки в поетичному тексті (в українсько-чеському зіставному плані). (СП) 2005 Жупник, О.
16a. Проблема еквівалентності фразеологічних одиниць. (СП) 2005 Чмеро, Я.
16b. Проблема еквівалентності фразеологічних одиниць. (СП) 2005 Чмеро, Я.
17a. Функціонування вставних конструкцій у художньому тексті та їх чеські еквіваленти. (СП) 2005 Нємець, Р.
17b. Функціонування вставних конструкцій у художньому тексті та їх чеські еквіваленти. (СП) 2005 Нємець, Р.
18. Історизми та архаїзми в сучасній українській поезії (у творчості Ліни Костенко) (у зіставленні з чеською мовою). (СП) 2005 Школова, Е.
19a. Історизми та архаїзми в сучасній українській мові (у зіставленні з чеською мовою). (СП) 2005 Черна, Г.
19b. Історизми та архаїзми в сучасній українській мові (у зіставленні з чеською мовою). (СП) 2005 Черна, Г.
20a. Фразеологізми в художньому стилі сучасної української літературної мови. (СП) 2005 Виркова, І.
20b. Фразеологізми в художньому стилі сучасної української літературної мови. (СП) 2005 Виркова, І.
21a. Синоніми в українському художньому стилі та їх чеські еквіваленти. (СП) 2005 Алтереова, А.
21b. Синоніми в українському художньому стилі та їх чеські еквіваленти. (СП) 2005 Алтереова, А.
22a. Германізми в українському субстандарті. (СП) 2005 Молнарова, Г.
22b. Германізми в українському субстандарті. (СП) 2005 Молнарова, Г.
22c. Германізми в українському субстандарті. (СП) 2005 Молнарова, Г.
23a. Економічна лексика в публіцистичному стилі та її чеські еквіваленти. (СП) 2005 Яворжікова, К.
23b. Економічна лексика в публіцистичному стилі та її чеські еквіваленти. (СП) 2005 Яворжікова, К.
24a. Суспільно-політична лексика у мові преси та її чеські відповідники. (СП) 2005 Грбачек, ї.
24b. Суспільно-політична лексика у мові преси та її чеські відповідники. (СП) 2005 Грбачек, ї.
25a. Функціонування часток в українській мові в зіставленні з чеською (на публіцистично-газетному матеріалі). (СП) 2005 Поледніік, М.
25b. Функціонування часток в українській мові в зіставленні з чеською (на публіцистично-газетному матеріалі). (СП) 2005 Поледніік, М.
26a. Синоніми в українському художньому стилі та їх еквіваленти в чеській мові. (СП) 2005 Черна, Г.
26b. Синоніми в українському художньому стилі та їх еквіваленти в чеській мові. (СП) 2005 Черна, Г.

Seznam knih o historii a kultuře

1. Весілля 1. 1970 кол.
2. Весілля 2. 1970 кол.
3. Античный мир в северном причерноморье. 1956 Шелов, Д.Б.
4. Das ukrainische Lwiw-Lemberk. 1954
5. На перехідному етапі. 1990 Камінський, А.
6. Короткі штрихі історії ОУН та політична діяльність Юрія Бойка-Блохина 2. 1999 Тетерина, Д.
7. Закарпатське Угорськогомовне Наукове Товариство. Біографічний довідник. 1995
8. Акція "Вісла". Документи. 1997 Місин, Є.
9. Акція "Вісла". Документи. 1997 Місин, Є.
10. Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913-1951). 2008 Мушинка, М.
11. Шахи в Україні. 1993 Семенко, Ю.
12. Пословицы и поговорки Великой Отечественной Войны. 1962 Лебедев, П.Ф.
13. Родина Колессів у художньому та культурному житті України кінця ХІХ-ХХ століття. 2005 збірник
14. The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus‘ 1848 – 1948. 1978 Magocsi, P.R.
15. Kirche zwischen Ost und West. 1969 Madey, J.
16. Geschichte der ukrainischen Kultur. 1994 Mirtschuk, I.
17. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді. 1977 Боровик, М.
18. Англійсько-українське шкільництво в державній системі Манітоби. 1984 Білаш, Б.Н.
19. Теорія 3 Риму в Росії протягом 18 та 19 сторіч. 1952 Василенко-Полонська, Н.
20. Академік Степан Рудницький. Фундатор української географії. 1993 Шаблій, О.
21. Вступ до міжнародних відносин. Курс лекцій. 1995 Камінський, А.
22. Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН. 1999 Сич, О.
23. Саліна. 1995 Лось, Й.; Прокопець, М.; Лапичак, Д.
24. Чортківська офензива. 1993
25. Народ співає. 1965 Бача, Ю.
26. СССР: Внутрение противоречия 5. 1982 Чалидзе, В.
27. Анна-Галя Горбач: Бібліографічний покажчик. 1999 кол.
28. Траецкае прадмесце. Фотаальбом. 1995
29. Якуб Колас: духоуны воблік героя. 1981 Навуменка, І.Я.
30. Вступ до межнародних відносин. 1995 Камінський, А.
31. Релікти давнього будівництва. Пам'ятки народної архітектури Рівненського Полісся. 1995 Данилюк, А.
32. Україна і Німеччина у Другій Світовій Війні. 1993 Косик, В.
33. Студіен зу деутсх-украінісхен Безіегунґен 3. 1999 (збірник)
34. Шахи в Україні. 1993 Семенко, Ю.
35. Слобожане. Історико-етногравічна розвідка. 2002 Сумцов, М.Ф.
36. Краткий очерк истории философии. 1975 Иовчук, М.Т.; Ойзерман, Т.И.; Щипанов, И.Я.
37. Україна - спільне добро всіх її громадян. 1971 кол.
38. Вічні дороговказки. 1948
39. Вступ до націології. 1991/1992. Бочковський, О.І.
40. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини (1918-38) 1. 1979 Ванат, І.
41. Українське народознавство. Методичні рекомендації до проведення семінарсько-практичних занять. 2000
42. Хто з ким і проти кого? Відкритий лист - відповідь Юрію Смоличу. 1958 Гришко, В.І.
43. Сучасний стан визвольної політики. 1956 Бойдуник, О.
44. A Brief Outline of Ukraine and the Ukrainian Folk Arts. 1948 Hordynskyj, W.M.
45. До питання українсько-польських взаємин. 1948 (збірник)
46. Творець української науки в Канаді (проф. Я. Рудницький). 1971 Славутич, Я.
47. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. 1993 Дашкевич, Я.
48. Українське народознавство. Методичні рекомендації до проведення семінарсько-практичних занять. 2000
49. Историческое прошлое, народная речь и народная культура Пряшевщины. 1948 Геровский, Г.
50. Дмитро Гринчишин. Бібліографічний покажчик. 1998
51. Ярослава Закревська. Бібліографічний покажчик. 1997
52. Московська Теорія 3 Риму в 16-17 стол. 1951 Оглоблин, О.
53. Спілка визволення України 1. 1953 (збірник)
54. Хто дужчий? (Потенціали США і СССР). 1948 Андрієнко, В.
55. В ім'я правди (до історії повстанчого руху в Україні). 1947 Шуляк, О.
56. Діяльність Ю. Бойка-Блохина на тлі подій в ОУН (1969-93 рр.) 3. 1999 Тетерина, Д.
57. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924-34). 1993 Пиріг, Р.Я.
58. Українське мистецтво другої половини 17-18 століть. 1981 Білецький, П.О.
59. Другі історико-культурологічні слов'янознавчі читання у м.Миколаєві (науково-методичний збірник). 1997
60. Гетьмани України. Історичні портрети. Збірник. 1991
61. Мистецтво, фольклор та етнографія слов'янських народів. 1993 (збірник)
62. Культура і побут населення України. 1993 кол.
63. Бронзовий вік на Україні. 1964 Березанська, С.С.
64. Історія України. 1992 Грушевський, М.
65. Історія України. Події, факти, дати. 1992 Крушинський, В.Ю.; Левенець, Ю.А.
66. Український живопис доби середньовіччя. 1978 Жаборюк, А.А.
67. Вибрані праці. 1993 Синявський, А.
68. Культура українського народу. 1994 кол.
69. ”Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. 2005 збірник
70. Конституція України (1996 р.). 1997
71. Історія Русі-України. Поетична розповідь. 2001 Карплюк, С.
72. Нарис історії київської землі від смерті Ярослава до кінця 14 сторіччя. 1991 Грушевський, М.С.
73. Перемога духа. 1951 Сапіга, І.
74. Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах 1. 1996
75. Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин. 1998 Дужий, П.
76. Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa (1919-39). 2000 (sborník)
77. Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa (1919-39). 2000 (sborník)
78. Біля джерел сучасності. Розвідки, статті, нариси. 1981 Рудловчак, О.
79. Тріада: Етнос - мова - культура слов'ян. 2003 Будняк, Д.
80. Внутрішня політика. 1947 Боярський, П.К.
81. Наспіви українських весільних пісень. 2006 Єфремова, Л.
82. Polska w Europie 16 stulecia. 1999 Wyczański, A.
83. Ukrainian Liberation Movement in Modern Times. Martovych, O.
84. Вояки - воякам 4. 1994 кол.
85. Лев Полюга. Біобібліографічний покажчик. 2000
86. З історії громадських, культурних та наукових зв'язків українського народу з зарубіжними слов'янськими народами в 19 ст. 1973 кол.
87. Наспіви українських весільних пісень. 2006 Єфремова, Л.
88. Мукачево і мукачівці. Науково-популярні нариси і статті. 1994 під ред. Ребрик, І.
89. Історія села Мацина Велика 1337-1997. 1997 кол.
90. Нарис історії російського католицизму східного обряду. 2001 Тереля, Й.
91. Динаміка українського козацтва. 1970 Рибчин, І.
92. З літопису християнської України 14-16 ст. 3. 1999 Великий, А.Г.
93. З літопису християнської України 9-11 ст. 1. 1998 Великий, А.Г.
94. Шлях зі сходу на захід. Спогади. 1998 Горбач, О.
95. Основні тематичні напрями туристсько-екскурсийних маршрутів України. 2003
96. З літопису християнської України 12-14 ст. 2. 1999 Великий, А.Г.
97. З літопису християнської України 16-17 ст. 4. 1999 Великий, А.Г.
98. Лемко на фоні радоцини. 2001 Мушинка, М.
99. Документи до історії Української Греко-Католицької Церкви у Полщі у 1947-60-х роках. 1996 (збірник)
100. Мазепа у світлі психологічної методи. 1949 Крупницький, Б.
101. Документи і матеріали до сучасної ситуації в Українській Національній Раді. 1969 (збірник)
102. Українська синтеза чи українська громадянська війна. 1949 Шлемкевич, М.
103. Україна в Об'єднаних Націях. 1953 Голуб, В.
104. Наукове дослідження. 1959 Кононенко, К.
105. Історично-ідеологічні основи ідеології 3 Риму. 1954 Мірчук, І.
106. Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-45. Díl 1. Svazek 1. 1996 (sborník)
107. Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-45. Díl 1. Svazek 2. 1996 (sborník)
108. Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-45. Díl 1. Svazek 3. 1996 (sborník)
109. Слово до молоді. Плекаймо нашу еліту. 1999 Борець, Ю.
110. Є така держава Україна. 1992 Кравчук, Л.
111. Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho fondů. 2005 Mušinka, M.
112. Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) 1917-1945 (1994). 1994 Zilynskyj, B.
113. Курс української історії з найдавніших часів до 20 століття. 1996 Борисенко, В.Й.
114. Розвиток духовної культури слов'янських народів. 1991 (збірник)
115. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність. 2008 Дорошенко, Д.
116. Історія села Мацина Велика 1337-1997. 1997 кол.
117. Колеса крутяться... Біобібліографія академіка Миколи Мушинки 2. 1998 Мушинка, О.
118. Колеса крутяться... Біобібліографія академіка Миколи Мушинки 1. 1998 Мушинка, О.
119. Тіло і Кров 1. 2000 Тереля, Й.
120. Rešov. Dejiny obce a farnosti. 1999 Mušinka, A.; Mušinka, M.
121. History of the Modern Ukrainian State 1917-23. 1966 Nahayewsky, I.
122. Нарис історії храму Жировицької Богоматері і свв. мучеників Сергія і Вакха в Римі. 1972 Хома, І.
123. Голоси з Підляшшя. 1999 Гаврилюк, Ю.
124. Емський указ і боротьба за українську школу. 1976 Васькович, Г.
125. Нотатки з мистецтва. 1987
126. Саліна. 1995 Лось, Й.; Прокопець, М.; Лапичак, Д.
127. Пінська Конґреґація. 1974 Фостун, С.М.
128. Україна в Другій світовій війні у документах 2. 1998 (збірник)
129. Нездійснені пляни видання українських часописів. 1949 Животко, А.
130. Історія культурних рослин. 1970 Гордієнко, Г.
131. Внутрішня політика. 1947 Боярський, П.К.
132. Кубань. Збірник статтів про Кубань і кубанців. 1926
133. Коссак Охримович Тураш. 1968
134. Психологічні основи окциденталізму. 1996 (збірник)
135. Юрій Немрич на тлі історії України. 1974 Брик, М.
136. Українська організована молодь. 1994 Леник, В.
137. Націоналістична справа. 1994 Жижко, С.
138. Харьков. От крепости до столицы. 1998 Лейбфрейд, А.Ю.; Полякова, Ю.Ю.
139. Большевики і національне питання. 1951 Кужіль, У.
140. Історичний контекст укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. 1995 під ред. Ґудзяк, Б.
141. Україна і Росія, Соціально-економічни підстави української національної ідеї. 1917-60. 1965 Кононенко, К.С.
142. The Restoration of the Ukrainian State in World War 2.
143. Відродження нації (історія української революції марець 1917р. - грудень 1919р.) 2. 1920 Винниченко, В.
144. Технологія власти. 1976 Авторханов, А.
145. В масках епохи. Йосип Гірняк. 1948 Хмурий, В.; Дивнич, Ю.; Блакитний, Є.
146. Православні свята та народні звичаї. 2003 Кислашко, О.; Кислашко, Я.
147. Історія культурних рослин. 1970 Гордієнко, Г.
148. Книжкові знаки Богдана Сороки. Каталог виставки. 1989
149. Розмови з однодумцями. 2004 Мушинка, М.
150. Народні страви і напої. Лексика українських говорів східної Словаччини. 1987 Ганудель, З.
151. Світова ділема і вихід з неї: визволення народів Совєтського союзу.
152. Про закони в науці Томи Аквіната. 1969 Тулюк-Кульчицький, Д.
153. Слово і труд. 1976 кол.
154. Дорогою жнив. 2000 Сарма-Соколовський, М.
155. Старожитності Південної України. Випуск 7. Листування Б. Грінченко - Ф. Вовк. 2001
156. Палеоліт Надпоріжжя. 1948 Міллер, М.
157. Материалы для истории старинной песенной литературы в Подкарпатской Руси. 1934 Яворский, Ю.А.
158. Библиография газетных собрании русского исторического архива за годы 1917-21. 1939 кол.
159. Библиография газетных собрании русского исторического архива за годы 1917-21. 1939 кол.
160. Archiv spolku Česká beseda ve Lvově (1867-1936). 2007 Topinka, E.
161. Збірник статей та документів до історії чесько-галицьких стосунків. Частина 1. 2007 Топінка, Є. і кол.
162. Сто і один айрен або увійти в сад у переспівах Ігоря Калинця. 1999 Кучак, Н.
163. Ukrajinské reálie 1. 2003 Malinevska, N.
164. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє. 1990 Новиченко, Л.М.; Русанівський, В.М.; Толочко, П.П.
165. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. 1995 Верстюк, В.Ф.; Зюба, О.М.; Репринцев, В.Ф.
166. Любов батьківщини. 1954 Ломацький, М.
167. Відновлення ієрархії Української православної автокефальної церкви. 1971 Потієнко, В.
168. Візія жінки у західній філософській традиції (від античності до модерну). 2006 Чухим, Н.
169. Києво-могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов. 1979 Білодід, І.К.
170. Основи реалістичної (Аристотелівсько-томістичної) філософії. 1981 Олексюк, В.
171. 50 let Slovanské knihovny v Praze. 1976
172. Історія української культури 13-перша половина 17 століття 2. 2001 кол.
173. Київ - європейська столиця. Стратегія розвитку. 2006 Парцхаладзе, Л.; Миргородський, А.; Сумська, О.
174. Podkarpatská Rus. 1936 (sborník)
175. Велика історія України від найдавніших часів 1. 1993 Голубець, М.
176. Велика історія України від найдавніших часів 2. 1993 Голубець, М.
177. Podkarpatsko a jeho vztah k Československu. Edice Podkarpatská Rus. 1996 Beneš, E.
178. Podkarpatsko-rusínská otázka 1918-45. Edice Podkarpatská Rus. 1998 Hanak, W.K.
179. Dokumenty o Podkarpatské Rusi. Edice Podkarpatská Rus. 1997
180. Politická situace na Podkarpatské Rusi (rok 1921). Edice Podkarpatská Rus. 1997 Nečas, J.
181. Podkarpatská Rus očima Čechů. Edice Podkarpatská Rus. 1996 Budín, V.
182. Rusíni a jejich vlast. Edice Podkarpatská Rus. 1996 Magocsi, P.R.
183. Podkarpatská Rus ve století 13.-15. Edice Podkarpatská Rus. 1995 Perfeckij, E.
184. Hledali svou vlast. Edice Podkarpatská Rus. 1995 Vaculík, J.
185. Země naděje. Edice Podkarpatská Rus. 1995 Hořec, J.
186. Můj útěk do gulagu. Edice Podkarpatská Rus. 1995 Demčík, J.
187. Pravda o Podkarpatsku. Edice Podkarpatská Rus. 1994 Hořec, J.
188. Podkarpatsko včera a dnes. Edice Podkarpatská Rus. 1994 Hořec, J.
189. Pod Karpaty svítá. Edice Podkarpatská Rus. 1993 Pilátová, A.
190. Podkarpatská Rus a Československo. Edice Podkarpatská Rus. 1995 Krofta, K.
191. Minulost a současnost Podkarpatské Rusi. Edice Podkarpatská Rus. 1994
192. Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu. Edice Podkarpatská Rus. 1997 Richter, K.
193. Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Edice Podkarpatská Rus. 1999 (sborník)
194. Podkarpatská Rus a Československo. Sborník ze studentské konference 1997 v Hradci Králové. 1997
195. První kroky svobody (Podkarpatská Rus 1918-20). Edice Podkarpatská Rus. 1999 Hořec, J.
196. Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Edice Podkarpatská Rus. 1997 (sborník)
197. Українське мистецтво. 1995 Щербаківський, В.
198. Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho fondů. 2005 Mušinka, M.
199. Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho fondů. 2005 Mušinka, M.
200. Джерела філософської термінології. 1992 Харитонова, Т.А.
201. Співучасники Сталіна в голодовому народовбивстві 1933р. 1955 Половецький, П.
202. Історія УПА. 1991 Киричук, Ю.
203. Чортківська офензива. 1953
204. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина 15 - середина 17 ст. 2000 Щербак, В.
205. Мої зустрічі на Срібній землі. 2005 Фіала, В.
206. Мої зустрічі на Срібній землі. 2005 Фіала, В.
207. Історія запорозьких козаків у трьох томах. Том 3. 1991 Яворницький, Д.І.
208. Вступ до міжнародних відносин. Частина 1. 1993 Камінський, А.
209. Українське мистецтво (від найдавніших часів до початку 20 століття). 1976 Нельговський, Ю.П.; Степовик, Д.В.; Членова, Л.Г.
210. Praha. Osobnosti národnostních menšin. 2000 kol.
211. Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної Словаччини. 1998 Лешка, О.; Шішкова, Р.; Мушинка, М.
212. Вітання з Чернівців. 1994 кол.
213. Вітання з Чернівців. 1994 кол.
214. Гуманістичний вісник. Число 1-2. 1999 (збірник)
215. Гуманістичний вісник. Число 3-4. 2000 (збірник)
216. Хто такі бандерівці та за що вони борються. 1953 Полтава, П.
217. Slovanská knihovna a slavistika. 1979 Strnadel, J.; Křepinská, M.
218. Мысль, слово и время в пространстве культуры. Выпуск 2. 2000 (sborník)
219. Филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. О факультете с любовью. 2004
220. Филологический факультет Московского государственного университета. Краткий очерк истории. 2004 Ремнëва, М.Л.; Соколов, А.Г.
221. Національний технічний університет України "КПІ" Запрошує. Довідник для вступників. 1998
222. Матеріали засідання секції "Соціологія молоді". 1993 (збірник)
223. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648-серпень 1649 рр.) 1993 Федорук, Я.
224. Вчора, сьогодні, завтра. До історії Українського Інтернату в Мюнхені. 1990 Леник, В.
225. The Great Soviet Peasant War. Bolsheviks and Peasants, 1917-33. 1996 Graziosi, A.
226. Библиография русской революции и гражданской войны (1917-21) 1938 Славик, Я.; Постников, С.П.
227. Астральные символы "Вечеров на хуторе близ диканьки" Н.В.Гоголя (сопоставительный и переводоведческий анализ). 1997 Шама, И.Н.
228. Географія України. Основні відомості шкільного курсу. 1996 Бейдик, О.О.
229. Історія України. Хронологія основних подій. 1996 кол.
230. Історія України. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. 1999 Чайковський, А.; Шевченко, В.
231. Історія України. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. 1999 Гайдуков, Л.Ф.; Крушинський, В.Ю.
232. Історія України. 1998 кол.
233. Полісся України. Матеріали історико-етнографічного дослідження. Випуск 2. Овруччина 1995. 1999 (збірник)
234. Вступ до націології. 1992 Бочковський, О.І.
235. Очерки по истории закарпатских говоров. Дэже, Л. 1967
236. Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 (sborník)
237. Русская армия и революция 1917-1918. 1978 Френкин, М.
238. Альманах "Гомону України" на рік 1992.
239. Спілка Визволення України. Збірник 1. 1953
240. Українська Сільсько-Господарська Школа в Зальцьбурґу. 1967 Мельникович, О.
241. Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste.
Band 21. Beiträge zur Architektur, bildenden Kunst, Literatur und Musik. 2000
242. Студії з української етнографії та антропології. Вовк, Х.
243. Марія Приймаченко. Альбом. 1994
244. Київ - європейська столиця. Стратегія розвитку. 2006
245. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця 16-17 ст. 1998 Корній, Л.П.; Дубровіна, Л.А.
246. Ruské a sovětské reálie 1. 1978 Ordeltová, L.; Václavíková, E.
247. 4 Світовий Злет СУМ. 1000-річчя хрищення України. 1988
248. 4 Світовий Злет СУМ. 1000-річчя хрищення України. 1988
249. Чеська Республіка - ваш партнер. 2002
250. Під полиновою зорею. 1996 Загреби, М.
251. Ukraine: 5 Years of Independence. 1996
252. Київська старовина 6. 1998
253. Київська старовина 6. 2000
254. Акти Житомирського гродського уряду 1590р., 1635р. 2004 Мойсієнко, В.М.
255. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. 2002 Матвієнко, А.М.; Мойсієнко, В.М.
256. Записки Української Господарської Академії в Чехословацькій Республіці 1. 1927
257. Записки Української Господарської Академії в Чехословацькій Республіці. Том 2. Випуск 1. 1929
258. Записки Української Господарської Академії в Чехословацькій Республіці. Том 2. Випуск 3. 1929
259. Записки Української Господарської Академії в Чехословацькій Республіці. Том 2. Випуск 3. 1929
260. Архипастир Скитальників. Преосвящений кир Іван Бучко. 1949
261. Леонід Арсенійович Булаховський. 1958 Білодід, І.К.; Гретченко, Н.Ф.
262. А.Ю. Кримський - україніст і орієнталіст. 1974 кол.
263. Папа, який здобув серце світу (Іоанн 23). 1966
264. Степан Сірополко - подвижник українського шкільництва. 1998 Беднаржова, Т.
265. Степан Сірополко - подвижник українського шкільництва. 1998 Беднаржова, Т.
266. Євген Адамцевич. Спогади, статті, матеріали. 1999 збірник
267. Іван Пулюй - великий патріот України. Малознані сторінки творчості. 1996 Заставний, Ф.
268. Карпатська Україна і Авґустин Волошин. 1995 збірник
269. Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин. 1998 Дужий, П.
270. Виховний ідеал 1. 1994 Ващенко, Г.
271. Наталія Полонська. Біографічний нарис. 1974 Ґерус-Тарнавецька, І.
272. Йосафата. Перша Сестра Служебниця Непорочної Діви Марії. 1985 Славута, Д.
273. Ідеал провідника. Документальне наукове видання 4. 2000 Тетерина, Д.
274. Sofija Rusovová – významná veřejná činitelka, ukrajinská nositelka osvěty, pedagožka, literární vědkyně Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 2001 Bednářová, T.
275. Sofija Rusovová – významná veřejná činitelka, ukrajinská nositelka osvěty, pedagožka, literární vědkyně Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 2001 Bednářová, T.
276. Sofija Rusovová – významná veřejná činitelka, ukrajinská nositelka osvěty, pedagožka, literární vědkyně Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 2001 Bednářová, T.
277. Формування духовності молодої людини: методика, практика, досвід. 2007 збірник
278. Мої молоді літа у вирі боротьби. 1988 Пелех, Т.
279. Олександр Савич Мельничук. Біобібліографія. 2001 Зимовець Г.В.
280. Збірник на пошану ген. Романа Шухевича. 1990 Васькович, Г.
281. Львів. Фотонарис. 1960
282. Praha – plán města 1:20000. 1991
283. Ужгородський Державний Університет. Центр гунгарології 1988-98. 1998
284. Ужгородський Державний Університет. Центр гунгарології 1988-98. 1998
285. Україна. Атлас автошляхів. 1993
286. Palacky-Universität Olomouc. 1998
287. Palacky-Universität Olomouc. 1998
288. Łódź City Guide.
289. Київський Національний Лінгвістичний Університет.
290. Економіка зарубіжних країн. Підручник. 1998 Філіпенко, А.С.
291. Universitas Palackiana Olomucensis. 1998
292. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
293. Лихо з розуму. Портрети двадцяти "злочинців"). 1967 Чорновіл, В.
294. Честь праці! Академік Михайло Возняк у спогадах та публікаціях. 2000Нечиталюк, М.
295. Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина. До 70-річчя діяльності. 1998 Тетерина, Д.
296. Олександр Барвінський 1847-1927. 2001 Гнатюк, М.; Купчинський, О.; Романів, О.
297. Федір Стешко. Український вчений-педагог, музиколог-теоретик. 2000 Беднаржова, Т.
298. Федір Стешко. Український вчений-педагог, музиколог-теоретик. 2000 Беднаржова, Т.
299. Федір Стешко. Український вчений-педагог, музиколог-теоретик. 2000 Беднаржова, Т.
300. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 1999 Bednářová, T.
301. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 1999 Bednářová, T.
302. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 1999 Bednářová, T.
303. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 1999 Bednářová, T.
304. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. 1999 Bednářová, T.
305. На Дністрі, на "Оукраин галичьскои". 2000 Пивоваров, С.; Чеховський, І.
306. Петро Могила й питання єдности церков 1997 Жуковський, А.
307. Вибрані твори. 1999 Брайчевський, М.
308. У колі світової культури. 2006 Нудьга, Г.
309. Бібліографічний покажчик. 2007 Гудьга, Г.
310. Символи української мови. 1996 Кононенко, В.
311. Концепти українського дискурсу. 2004 Кононенко, В.
312. Листування Івана Панькевича з редакцією ”Української загальної енциклопедії (1929-1935). Чикут, В.
313. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи. 2007 збірник
314. Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей. Автореферат. 2008 Чикут, В.Й.
315. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект). Автореферат. 2006 Підгорна, Л.М.
316. Антиномія категорій ”свій” / ”чужий” у просторі української народної чарівної казки. Автореферат. 2007 Олійник,
317. Измаил. 2007
318. Матеріали до історії українського патріярхального руху (1963-2001). Сороковський, А. 2009
319. Kyiv. Sights of the City in Colour. Photo-Guide. 2004 Fedorova, L.
320. Харків. Фотоальбом. 2006 кол.
321. Вітання з Чернівців. 1994 кол.
322. Крим. Фотоалмбом. 2008 кол.
323. Слов’янські культури в європейській цивілізаці. 2001 збірник
324. Книга споминів. 2006 Коцюбинська, М.
325. Ель Класіко. Формація Тараса Федюка. 2007 Голобородько, Я.

Seznam multimédií: CD, DVD, VHS, MC

1. Сон. 1964 Денисенко, В.
2. Пропала грамота. 1972 Івченко, Б.
3. Вавілон ХХ. 1979 Миколайчук, І.
4. Атентат. Осіннє вбивство в Мюнхені. 1995 Янчук, О.
5. Аве, Марія. 1999 Єфименко, Л.
6. Кайдашева сім'я. 1993 Городько, В.
7. 4 листи фанери. 1992 Курбанов, С.
8. Поет і княжна. 1999 Клименко, С.
9. Тіни забутих предків. 1964 Параджанов, С.
10. Пропала грамота. 1972 Івченко, Б.
11. Всë про козаков. 2001
12. Голод 33. 1991 Янчук, О.
13. Залізна сотня. 2004 Янчук, О.
14. Як коваль щастя шукав. 1999 Василевський, Р.
15. Штольня. 2006 Кобильчук, Л.
16. Нескорений. Герої ніколи не вмирають. 2000 Янчук, О.
17. Така пізня, така тепла осінь. 1981 Миколайчук, І.
18. Софія Київська - восьме чудо світу. 2002
19. Мелодії України. 2002 (CD)
20. Золота скарбниця України. Бібліотека Української літератури для школярів. 150 авторів, 1300 творів. Антологія історії України. Колекція рефератів. 2000
21. Словники України абв… Парадигма, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. 1999
22. Ukrajinština vážně i vesele. Lekce 2-19 (texty k poslechu)
23. Пропала грамота
24. Залізна сотня
25. Нескорений
26. Народні думки
27. Червоний ренесанс
28. Гетьмани. Великий голод. Тіні війни
29. Духовный путь и искусство. Виставка 2005/6
30. Мирослав Палійчук (соліст-цимбаліст). Музична спілка. Село Видинів. Снятинський район, Івано-Франківська область.

Seznam knih k teorii literatury a historii literatury

Т1 Українські писменники. Комплет портретів. 1998
Т2 Історія української літератури 5. 1926 Грушевський, М.
Т3 История античной литературы. 1983 Тронский, И.М.
Т4 Очерк истории украинской советской литературы. 1954 кол.
Т5 Питання літературознавства. 2000 (збірник)
Т6 Питання літературознавства. 2000 (збірник)
Т7 История древней русской литературы. 1966 Водовозов, И.В.
Т8 Дослідження і статті різних років. 2003 Крутікова, Н. Є.
Т9 Галицько-волинський літопис. 1958 Генсьорський, А.І.
Т10 Поэзия ХХ века: слово, текст, мир. 1992 Лазебник, Ю.С.; Ярмак, В.И.
Т11 Національний характер в українській прозі 50-70 років ХХ століття. 1994 Нарівська, В.Д.
Т12 Молдавско-русско-украинские литературные и фольклорные связи 2. 1967 (збірник)
Т13 Українська література серед інших слов'янських літератур. 1958 Білецький, О.І.
Т14 Українська радянська історична драма 2. 1978 Маркушевський, П.Т.
Т15 Вивчення нових тем у шкільному курсі української літератури. Методичний збірник. 1998
Т16 Плани практичних занять з української радянської літератури для підготовчого відділення (заочна форма навчання). 1982
Т17 Плани практичних занять з української дожовтневої літератури для підготовчого відділення (заочна форма навчання). 1982
Т18 Романтизм - стиль української літератури. 1997 Тетерина, Д.
Т19 Творче мислення писменника. 1982 В'язовський, Г.А.
Т20 Теорія літератури. 1975 кол.
Т21 Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року. 1993 Шереґій, Ю.
T22. Jack London – Americký rebel. 1951 Foner, P.S.
Т23. История как роман. 1993 Рудяков, П.N.
Т24 Хрестоматія з української літератури для 3 класу середньої школи. 1953 Заклинський, К.
Т25. Українська класична елегія. 2004 Ткаченко, О.
Т26. Українська класична елегія. 2004 Ткаченко, О.
Т27. Розвиток жанру елегії в українській літературі 16-19 століть. 2006 Ткаченко, О. Г.
Т28 Традиції модерну і модерн традицій. 2001 Мойсієнко, А.
Т29. Історія української літератури 1. 1923 Грушевський, М.
Т30. Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття. 2001 Чорнопиский, М.
Т31. Історія української літератури. Том 3, частини 1-ї книга 3. 1923 Грушевський, М.
Т32. Історія української літератури. Том 2, частини 1-ї книга 2. 1923 Грушевський, М.
Т33. Історія української літератури 1. 1923 Грушевський, М.
Т34. Історія української літератури в двох томах 2. 1956 кол.
Т35 Історія української літератури 1. Давня література. 1967 кол.
Т36 Історія української літератури 2. Становлення нової літератури 1967 кол.
Т37 Історія української літератури 3. Література 40-60-х років 19 ст. 1968 кол.
Т38 Історія української літератури 4. Книга перша. Література 70-90-х років 19 ст. 1969 кол.
Т39 Історія української літератури 5. Література початку 20 ст. 1968 кол.
Т40 Історія української літератури 7. Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945). 1971 кол.
Т41 Історія української літератури 8. Література післявоєнного періоду (1946-1967 рр.) 1971 кол.
Т42 Історія української літератури 2. Становлення нової літератури 1967 кол.
Т43 Історія української літератури 3. Література 40-60-х років 19 ст. 1968 кол.
Т44 Історія української літератури 4. Книга перша. Література 70-90-х років 19 ст. 1969 кол.
Т45 Історія української літератури 5. Література початку 20 ст. 1968 кол.
Т46 Історія української літератури 6. Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) 1970 кол.
Т47 Історичний епос східних слов'ян. 1958 (збірник)
Т48 Націоналізм у літератури на Східніх українських землях. 1947 Николишин, С.
Т49 Kritické rozhledy. Úvahy a výhledy. Výbor statí. 1977 Novyčenko, L.
Т50 Філологічні семінари. Наука про літературу на межі століть: тема вільна. Випуск 3. 2000 (збірник)
T51 Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. 1992 Булашев, Г.
T52. Література і літературознавство. 2005 Державин, В.
T53. Українськзй роман 1920-х – початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка. 2007 Васьків, М.С.
T54. Нариси з поетики: Теоретико-методологічні та історико-літературні виміри. 2008 Роздольський, М.; Гординський,
Т55. Українськзй роман 1920-х – початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка. 2007 Васьків, М.С.
Т56. Авторська концепція художнього твору: Онтогенез і експансія. (На матеріалі англомовної та французької україніки). 2003 Мирошниченко, В.В.
T57. На літературних теренах. 2006 Хороб, С.