Pokyny k zadání tématu DP

Pátek 13. září 2019, 10:34

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30. 11. 2020 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry. Vše probíhá v on-line režimu.

Postup při evidenci DP:

Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data. Formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne, podepíše, naskenuje/vyfotí a pošle e-mailem svému vedoucímu DP k podepsání. Ten formulář vytiskne podepíše a předá asistentce katedry. Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání
z portálu do systému. 

Studenti sekce rusistiky mají v příloze zveřejněn seznam navržených témat (okruhů).

Zpět