PhDr. Jozef Matula, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633185, 585633187
Pracoviště:
Katedra filozofie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.50
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Matula J. Agostino Nifo´s Reading of Thomas Aquinas. Divus Thomas. 2017.
Matula J. Hranice medzi mýtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460-1535). Studia Comeniana et historica. 2017.
Matula J. Nicholas of Cusa's discourse of tolerance in modern thought. Intellectual History Review. 2016.
MATULA J. John Amos Comenius and his Laudation of Tolerance. East European Studies. 2011.
Matula J. John Argyropoulos and his importance for Latin West. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2007.
Matula J. John Argyropoulos and his importance for Latin West,. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2007.
Matula J. Byzantine studies in the Czech Republic and Slovakia: a historical review. Bulletin of British Byzantine studies. 2005.
Matula J. Byzantine studies in the Czech Republic and Slovakia: a historical review. Bulletin of British Byzantine studies. 2005.
Matula J. Štruktúra ľudskej bytosťi v diele Isaaca ben Solomon Israeliho a náčrt jeho vplyvu na stredoveké myslenie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica. 2000.
Matula J. Neznámý pokračovateľ Jána Ámosa Komenského. Studia Comeniana et historica. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blum P. Plethon the First Philhellene: Re-enacting the Antiquity. In Blum P., Matula J. (Eds.) Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance. 2014.
Matula J. The Fate of Plethon´s Criticism of Averroes. In Matula J., Blum P. (Eds.) Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance. 2014.
Matula J. The Fate of Plethon´s Criticism of Averroes. In Matula J., Blum P. (Eds.) Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance. 2014.
Matula J. Journey of Soul to Perfection: Nicethas Stethatos. Spirituality in Late Byzantium: Essays Presenting New Research by International Scholars. 2009.
Matula J. Science and Religion in Byzantine Thought: Scepsis and Paganism. Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. 2009.
Matula J. Immanente Ordung und universaler Friede bei Johann Amos Comenius. Johan Amos Comenius -Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
Matula J. Immanente Ordung und universaler Friede bei Johann Amos Comenius. Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
KNIHA - CELEK
Matula J. Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka. Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Matula J. Фома Аквинский и его критика учения Авемпаче об уме. ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах III). 2013.
Matula J. Marsilio Ficino as a Critic of Averroes. Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Volumes 1 and 2. 2013.
Matula J. Thomas Aquinas and his Reading of Isaac ben Solomon Israeli. Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. Universalité de la Raison. Pluralité des Philosophies au Moyen Âge. Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages. 2012.
MATULA J. Arethas of Caesarea. In Lagerlund H. (Eds.) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. 2011.
MATULA J. Nicholas of Methone. In Lagerlund H. (Eds.) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. 2011.
MATULA J. Philosophical Psychology, Byzantine. In Lagerlund H. (Eds.) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. 2011.
MATULA J. Photios of Constantinople. In Lagerlund H. (Eds.) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. 2011.
Matula J. Analógia u Alberta Velkého. Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Matula J. Analógia u Alberta Velkého. Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Matula J. The Understanding of Time and Eternity in the Philosophy of Magister John Hus. Time and Eternity. The Medieval Discourse. 2003.
Matula J. Tomáš Akvinský a species mathematica. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.