Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633396
Pracoviště:
Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
3.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Šotola J., Rodríguez Polo M. Migration and Everyday Racism in East-Central Europe. Editorial Note. Urban People. 2018.
Rodríguez Polo M., Šotola J., Skobla D. Slovak Roma beyond anthropological escapism and exotic otherness. Concept of "witheness" and the structures of everyday life. SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. 2018.
Šotola J. "Integrovaní Romové": kritická reflexe pojmu. Bulletin Muzea romské kultury. 2017.
Kliment P., Šotola J. Muslim Children in Czech Schools. e-Pedagogium (online). 2014.
Zatloukal L., Havlík M., Doleček Z., Šotola J. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru. Sociální práce / Sociálna práca. 2011.
Šotola J., Zatloukal L. VYUŽITÍ SÍŤOVÁNÍ PŘI PRÁCI SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENOU LOKALITOU. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šotola J. Anatomie paniky v sociálně vyloučené lokalitě. In Masaryk R., Patrjánošová M., Lášticová B. (Eds.) Diverzita v spoločenských vedách Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 23. -24. január 2012. 2012.
Šotola J. Měření inkluzivity školy – paralely s konceptem sociální odpovědnosti firem. In Zielina M., Olecká I. (Eds.) Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? 2010.
Šotola J. SÍŤOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ LOKÁLNÍHO ROZVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE. In . (Eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe. 2010.
KNIHA - CELEK
Šotola J., Rodríguez Polo M., Prokeš M., Konečný J., Viktorová B., Konopová M., Vrbová B. Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance. 2016.
Preissová Krejčí A., Šimek D., Šotola J., Topinka D., León Ortega D., Juárez Toledo R., Erdösová Z., Madrazo Miranda M., Munoz Jumilla AR., Becerril Torres OU., Rubio Hernández L. Exclusión social en las sociedades multiculturales: Comparación entre la situación actual en México y la República Checa. 2015.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. In Preissová Krejčí A., Šotola J. (Eds.) 2012.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. In Preissová Krejčí A., Šotola J. (Eds.) 2012.
Šotola J., Hrubý M., Hůle D., Koranda M., Kučera V., Průcha L., Winter J. Systémová spojení. Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. 2012.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Historie antropologického myšlení 1. 2011.
Šotola J. Kulturní antropologie. 2011.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Kapitoly z historie antropologického myšlení. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Šotola J. Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment. Praca- Więź- Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczenstwa. 2015.
Šotola J. Romové v pasti "sociálního vyloučení". Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a Mexiku. 2013.
ABSTRAKT
Rodríguez Polo M., Šotola J. The transformation of European solidarities under the challenge of the "refugee crisis". (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Topinka D., Mildnerová K., Rodríguez Polo M. Antropologické perspektivy 2018. 2018.
Havlíček J., Lužný D., Soukup M., Topinka D., Šotola J., Rodríguez Polo M., Petrucijová J. Field Research in Anthropology: Unity and Diversity. 2017.
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Mildnerová K., Rodríguez Polo M., Topinka D. Antropologické perspektivy 2016. 2016.
Rodríguez Polo M., Šotola J. Anthropology - Refugees - Public Imaginary. 2015.
Tlčimuková P., Havlíček J., Lužný D., Topinka D., Rodríguez Polo M., Šotola J. Conference on Migration, Religion and Asia. 2014.
VÝSTAVA
Šotola J., Rodríguez Polo M. Exkurze do kuchyně etnografického výzkumu. 2015.
Preissová Krejčí A., Šotola J., Hájková M. Barvy Ukrajiny. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.