Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633352

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.44

Odborný asistent

Kritická analýza diskurzu; vývoj španělského jazyka, dějiny jazykovědného myšlení v španělsky mluvících zemích; dějiny Kolumbie

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Lexikologie španělštiny KRS/LESP ZS 1
Lexikologie španělštiny KRS/LESP ZS Se 1
Lexikologie španělštiny KRS/LESP LS 1
Lexikologie španělštiny KRS/LESP LS Se 1
Lexikologie a sémantika španělštiny KRS/LESPN ZS Se 1
Lexikologie a sémantika španělštiny KRS/LESPN ZS 1
Lexikologie a sémantika španělštiny KRS/LESPN LS 1
Lexikologie a sémantika španělštiny KRS/LESPN LS Se 1
Úvod do studia jazyka KRP/USJN ZS 2
Analýza diskurzu 1 KRS/AD1N ZS Se 1
Analýza diskurzu 1 KRS/AD1N ZS 1
Diplomový seminář 1 KRS/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/MDS2 LS Se 0
Lingvistická antropologie - KA KSA/LIAN ZS 4
Lingvistická antropologie - KA KSA/LIAN ZS Se 4
Diplomový seminář 1 KRS/BDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/BDS1N LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/BDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/BDS2N LS Se 0
Odborný seminář KRS/BOSEM LS Se 0
Bakalářský seminář KRS/BSEM LS Se 0
Odborný seminář KRS/OSEM LS Se 0
Překladatelský seminář 1 KRS/PRS1 LS Se 2
Překladatelský seminář 2 KRS/PRS2 ZS Se 2
Diplomový seminář 1 KRS/DSEM1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/DSEM2 LS Se 0
Fonetika a fonologie španělštiny KRS/FFSN LS 1
Fonetika a fonologie španělštiny KRS/FFSN LS Se 1
Stylistika španělštiny KRS/STY LS Se 1
Stylistika španělštiny KRS/STY LS 1
Stylistika španělštiny KRS/STYN LS 1
Stylistika španělštiny KRS/STYN LS Se 1
Úvod do studia jazyka KRS/USJ ZS 1
Úvod do studia jazyka KRS/USJ ZS Se 1
Úvod do studia jazyka KRS/USJN ZS 2
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPN ZS Se 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPN ZS 2
Vybrané kapitoly ze španělského jazyka 2 KRS/VKJ2N ZS Se 1
Vybrané kapitoly ze španělského jazyka 2 KRS/VKJ2N ZS 1
Úvod do studia jazyka 1 KRF/UJ1N ZS 1
Úvod do studia jazyka 1 KRF/UJ1N ZS Se 1
Vybrané kapitoly z dějin LA KRS/KDLAN LS Se 1
Vybrané kapitoly z dějin LA KRS/KDLAN LS 1
Účast na konferenci 1 KRS/KONF1 ZS 0
Účast na konferenci 2 KRS/KONF2 ZS 0
Překladatelský seminář 1 KRS/PS1TP ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KRS/PS2TP LS Se 2
Srovnávací španělsko-česká stylistika KRS/STYTP LS Se 1
Srovnávací španělsko-česká stylistika KRS/STYTP LS 1
Překladatelská stáž 2 KRS/PSTP2 LS 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.