Ing. Martin Drastich, Ph.D.,MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633323

Katedra aplikované ekonomie

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.20

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • Lead auditor TUV NORD - QMS, ISMS, SMS (člen, 2015–)

Jiné komise a orgány

  • Lead auditor Certifikační orgán ITC Zlín - ISMS (člen, 2005–)
  • Lead auditor Certifikační orgán VVUU - ISMS (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Drastich M. Audit of Information Security Management System. AWER Procedia information technology and computer science. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Drastich M. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 679/EU/2016. In Slavíčková P. (Eds.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2018: PUBLICFINANCES IN THE BACKGROUND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 2018.
Drastich M. Experience With Information Security Management System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge For Market Use 2017: People In Economics – Decisions, behavior and normative models. 2017.
Drastich M. Vývoj standardu v bezpečnosti informací. In . (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. 2011.
Drastich M. Vývoj v bezpečnosti informací. In . (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
KNIHA - CELEK
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Systémy managementu KAE/SM LS Se 4
Selected Topics in Management 1 KAE/STM1 ZS Se 2
Selected Topics in Management 2 KAE/STM2 LS Se 2
Management - bezpečnost a rizika KAE/MBR ZS 2
Management - bezpečnost a rizika KAE/MBR ZS Se 2