Pokyny k zadání tématu bakalářské práce

Pondělí 18. leden 2021, 11:52

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději 
do 21. 5. 2021 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací
na sekretariát katedry.

Postup při evidenci BP:
Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce.
Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry. Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO. Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 
Studenti sekce rusistiky mají zveřejněná témata zde.

Zpět