Změna v Harmonogramu katedry slavistiky - státnice a obhajoby (květen, červen, září)

Úterý 2. únor 2021, 10:40

Milé studentky, milí studenti,
vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme upravili Harmonogram katedry slavistiky 2020/2021. Termín odevzdání závěrečných bakalářských
a diplomových prací pro obhajoby v květenu/červenu 2021 byl posunut na
6. 5. 2021 do 11.00 hod. Jedná se o fakultní termín, který již nelze prodloužit. Dále byl zářijový termín státnic a obhajob rozšířen a nově je tento termín řádný pro všechny studenty. Termín pro odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2021 zůstává stejný, a to
do 24. 6. 2021 do 11.00 hod.

Milena Machalová

Zpět