Forichtungy Terezy Darmovzalové představuje Galerie XY

K výstavě Forichtungy patří audio, video i kolektivní hypnóza.
Foto: Milada Hronová
Pondělí 2. září 2019, 7:41 – Text: Milada Hronová

Co se stane, když přestáváš být organizovaný? Na co myslíš? Jak se cítíš? Zajímavým průvodcem záhybů každodennosti v nás se stala výstava Forichtungy absolventky FF Terezy Darmovzalové. Je instalovaná v horních i dolních prostorách Galerie XY a nabízí audio, video i kolektivní hypnózu.

„Výstava Forichtungy je vyústěním empirické zkušenosti. Věřím, že má potenciál oslovit kohokoliv, kdo navštíví galerii a bude ochoten přistoupit na fakt, že ho nečeká nahlížení díla v nějakém distančním odstupu, a nebude se bát nechat se jím alespoň na pár vteřin pohltit,“ řekla Tereza Darmovzalová.

Absolvovala studium uměnověd na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a souběžně ateliéry Alexandry Vajd (2013), Michala Pěchoučka (2014) a Jiřího Thýna (2014) na pražské Scholastice. V současnosti je studentkou Ateliéru intermediální tvorby III (škola Tomáše Vaňka) na pražské Akademii výtvarných umění. Ve své volné tvorbě pracuje s fotografií. V poslední době však především s videem a zvukem. Zaměřuje se na konceptuální zkoumání aktuálně i dlouhodobě společensky podstatných dějů a jejich přímých dopadů na naše soukromé každodenní životy.

Konceptuální přístup je podle Terezy Darmovzalové primárně spjatý s tématem, myšlenkou, pohnutkou, okamžikem, který až posléze hledá svůj tvar prostřednictvím umělecké formy. „Nejsem závislá na artefaktu, ani například na tradiční ateliérové práci. Pro svou práci hledám náměty v každodenním životě, které spíš prozkoumávám, testuji nebo se s nimi jen seznamuji jinou cestou, než jaká je nám přirozeně nabízena,“ doplnila konceptualistka, která loni získala i ateliérové ocenění za video Future Lovers pro Artyčok.TV.

Přestože se může zdát, že se konceptuální umění týká především současného umění, svou svébytnou pozici si v souvislosti s vývojem dějin umění vydobylo už v 60. letech 20. století, kdy sama idea díla přehrála důležitost tradičních uměleckých forem. Jakékoliv shrnutí vývoje tohoto pojmu je ošemetné, jelikož se podle Terezy Darmovzalové je možné setkat s konceptuálním přístupem i u tradičních forem, jakým je například malířství.

Kurátorkou expozice Forichtungy je Marie Meixnerová, konceptuální umělkyně, a doktorandka FF UP a kurátorka, kterou před časem podpořil Nadační fond UP. Výstavu lze zhlédnout do 13. září, její autorka zve na její komentovanou prohlídku, která se uskuteční 8. září od 17 hodin. 

Zpět