Nabídka online workshopů o problematice plagiátorství

Čtvrtek 8. duben 2021, 9:34

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce RUP zve akademické pracovníky UP na tři zajímavé workshopy s tematikou plagiátorsví. Worshopy byly připraveny v rámci projektu CRP Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení, jehož jedním z řešitelů je i Univerzita Palackého v Olomouci. 

Podrobné anotace a formuláře k přihlášení najdete u odkazů jednotlivých workshopů: 

Kde je hranice plagiátorství
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. a Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
středa 14. 4. 2021, 13:00 - 14:30

Jak pracovat s výstupy antiplagiátorského systému
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
úterý 27. 4. 2021, 14:00 - 15:3

Contract cheating aneb práce psané na zakázku
Ing. Veronika Králíková
pátek 14. 5. 2021, 13:00 - 14:30

Zpět