Režim na UP (aktualizováno 3. 5.): letní semestr, výuka, testování aj.

Pondělí 3. květen 2021, 12:50

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

Od pondělí 3. 5. vstoupilo v platnost nové vládní opatření upravující režim výuky ve školství. V rámci vysokých škol nicméně nedochází k žádným změnám a výuka na UP tak i nadále probíhá podle dosud fungujících pravidel a výjimek. na vysokých školách. Podmínkou pro osobní přítomnost ve výuce je předložení negativního testu na covid-19. Podrobnější informace k režimu na fakultách se dozvíte pomocí fakultního rozcestníku.

V rámci kontaktní výuky na UP momentálně mohou probíhat:

  1. praktická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka a praxe studentů posledních ročníků;
  2. klinická a praktická výuka a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
  3. výuka těch studijních programů, jejichž nezbytnou součástí je zpěv (max 6 osob v místnosti) či sport (body I.10 a I.11 daného opatření);
  4. zkoušky, kterých se najednou účastní maximálně 10 osob (není to však povinnost a zkoušky do 10 osob se mohou konat i virtuálně. Vždy záleží na nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty. Rektor UP navíc s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.);
  5. individuální konzultace s vyučujícím (na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu).

Na kolejích mohou aktuálně pobývat ti studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodů 1 až 5 výše a také ti, pro něž je kolej bydlištěm. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

 

Testování zaměstnanců a studentů na covid-19, očkování akademiků

Na UP aktuálně na základě vládních nařízení probíhá každotýdenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. Od 26. 4. se povinnost pravidelného testování týká také studentů, kteří se v rámci vládních výjimek mohou účastnit kontaktní výuky. Podrobnosti k testovacím místům na univerzitě najdete zde.

Od 3. května se akademici rovněž mohou registrovat k očkování proti covidu-19. Podrobnosti.

 

Provoz Knihovny UP

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají i od 12. 4. nadále uzavřeny. Knihy (a to i ty z prezenční studovny) je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu. Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

Zpět