9. olomoucká sociologická podzimní konference

Čtvrtek 3. říjen 2019, 17:30

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci si vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma: Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

16. - 18. 10. 2019, Umělecké centrum UP

Sociologie je zvláště v posledních dekádách konfrontována se zásadními změnami sociální, potažmo rodinné reality. Sociologické studie odhalují zvýšenou diverzitu a destandardizaci forem a konfigurací rodiny, vzorců jejího formování či rodinných vztahů. Referenční rámec pro výklad probíhající transformace rodiny poskytovala donedávna především teorie individualizace, nyní sociologie znovuobjevuje vztahovost (relationality, embeddednessbelongingness). Důraz na výzkum vztahů v rozšířené rodině/příbuzenstvu, spojený s tímto přístupem, je podnětem k formulaci cíle tematické části konference: přispět k porozumění rodinným vztahům „za hranicemi“ nukleární rodiny v jejich složitosti, tvárnosti, rozmanitosti, s ohledem na různé strukturální a situační kontexty. Pozornost se přitom soustředí nejen na vztahy mezi dospělými rodinnými generacemi, ale především na poměrně opomíjené vztahy intragenerační - mezi dospělými sourozenci, švagry/švagrovými.

Zpět