AIA - studiní, výzkumné pobyty a letní školy 2022/23 - nabídka stipendií MŠMT

Úterý 9. listopad 2021, 18:01

Akademická informační agentura Domu zahraničních spolupráce MŠMT nabízí studentům BSP, MSP a DSP i akademickým pracovníkům stipendia na studijní a výzkumné pobyty do vybraných zemí, s kterými má MŠMT uzavřenu mezinárodní smlouvu.

Katalog destinací, podmínky podání přihlášky a přehled termínů podání přihlášky (POZOR! Termíny bývají různé!) najdete na: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf .

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro studenty FF UP:
1. Je nutné si nejdříve online vyplnit, pak vytisknout a podepsat formulář AIA "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
2. Poté je nutné online vyplnit přihlášku v IS STAG v příslušné Nabídce výjezdu (viz níže) a výše zmíněný vyplněný a podepsaný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" k přihlášce v IS STAG nahrát do sekce Požadované dokumenty.
3. Následně "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" potvrdí Zahraniční oddělení FF a pošle jej studentovi e-mailem na jeho školní e-mailovou adresu.

Nabídky výjezdů AIA v IS STAG: Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů → Podat přihlášku →

 • AIA - stipendia MŠMT na AR 2022/23

 • AIA - stipendia MŠMT na letní školy AR 2021/22

 

Kontakt: Jana Hořáková, Zahraniční oddělení FF UP

 

Užitečné odkazy:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ - formulář

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

 

Přehled letních škol

 • ALBÁNIE: LŠ albánského jazyka
 • BULHARSKO: LŠ bulharšiny + zimní seminář balkanistiky pro studenty a učitele VŠ
 • NĚMECKO - DAAD: letní kurz 
 • ESTONSKO: letní a zimní tematicky zaměřené kurzy (včetně jazykových kurzů)
 • GRUZIE: jazykově a oborově zaměřené LŠ
 • KOREA: LŠ korejštiny 
 • LITVA: ZŠ a LŠ litevštiny  https://studyin.lt/                      
 • LOTYŠSKO: tematicky a oborově zaměřené LŠ
 • MAĎARSKO: LŠ maďarštiny →
 • POLSKO: LŠ polského jazyka a kultury
 • RUMUNSKO: LŠ rumunštiny
 • RUSKO: LŠ ruského jazyka

Více: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf

Zpět