Nabídka práce: Učitel/učitelka Evropských škol

Středa 1. únor 2023, 12:53

Učitel/učitelka Evropských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí výběrové řízení na 8 pozic učitelů nebo učitelek Evropských škol.     Evropské školy zajištují vzdělávání pro děti diplomatických pracovníků a zástupců institucí EU. Učitelé vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu   vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. Aktuálně hledáme nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v Karlsruhe, Lucemburku, Bergenu a Bruselu.

Evropské školy jsou vzdělávací instituce, které společně spravují vlády členských států Evropské unie. Česko se k nim připojilo v roce 2004 a od té doby náš stát vysílá české učitele na Evropské školy v různých evropských městech. 
Školy poskytují žákům pětileté primární vzdělání (ekvivalent 1. stupně základní školy) a sedmileté sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a střední škola ukončená maturitní zkouškou). K dispozici je také mateřská školka pro děti v předškolním věku. Výběrové řízení na 8 pracovních pozic je otevřeno do 24. března. Začátek působení v Evropské škole je 1. září 2023. Podrobnosti naleznete níže.

Více měst

pracovní smlouva

JAKÉ PŘEDMĚTY A KDE MŮŽETE UČIT? 

1. německý jazyk jako první, druhý a třetí cizí jazyk a český jazyk a literaturu pro sekundární cyklus Evropské školyKarlsruhe (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

2. angličtinu jako

první, druhý a třetí cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III nebo Lucemburk II  

první, druhý a případně třetí cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Karlsruhe nebo Bergen (pozice na Evropské škole Bergen dále obnáší výuku předmětu Etika

3. výtvarnou výchovu v sekundárním cyklu Evropské školy Brusel I (výuka v angličtině) 

4. biologii a chemii v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy Brusel III - výuka v českém jazyce 

5. můžete pracovat také jako učitel/učitelka mateřské školy české sekce Evropské školy Brusel III - výuka v českém jazyce 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME? 

- splňujete předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, které stanoví § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- máte minimálně tříletou odpovídající praxi svýukou v případě zájmu o pozice učitelů daných předmětů, minimálně čtyřletou praxi v případě zájmu o pozici v mateřské škole

- ovládáte anglický nebo francouzský jazyk alespoň na úrovni B2 pro práci v českých sekcích (není nutná certifikace), a pokud vás láká výuka v angličtině, tak minimálně na úrovni C1 (pozice učitele VV), pro výuku cizího jazyka je nutná znalost na úrovni C2 (nutné doložit certifikátem) 

- splňujete další odborné požadavky na konkrétní pozice dle přílohy

- máte vědomosti o systému Evropských škol: http://www.eursc.eu/ 

- běžně pracujete s MS Office, máte zkušenosti s platformami pro online výuku a dalšími softwarovými nástroji

SČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE? 

- zkušenostmi z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců

- komunikativní znalostí dalších jazyků EU

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? 

- získání zkušeností v jednom z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů na světě

- tvůrčí pedagogickou činnost v mnohojazyčném a multikulturním prostředí 

- spolupráci v mezinárodním týmu

- další vzdělávání a osobní růst 

- vysoce nadstandardní platové ohodnocení v systému Evropských škol: učitel mateřské školy a primárního cyklu, výchovný poradce i učitel sekundárního cyklu mohou očekávat plat minimálně ve výši dvojnásobku průměrného platu učitele v ČR a dále v závislosti na délce praxe, další příplatky: rodinné, na přestěhování atp., podrobněji na EUROPEAN SCHOOLS (eursc.eu) 

- pracovní smlouvu s Domem zahraniční spolupráce na 2 roky s možností opakovaného prodloužení až na 9 let

- možnost bezplatného vzdělávání vlastních dětí v Evropské škole

CO VÁS ČEKÁ NA OSOBNÍM POHOVORU? 

- otázky členů Komise pro výběr učitelů a vedoucích pracovníků Evropských škol (zástupců MŠMT, ČŠI, DZS a případně dalších odborníků na danou problematiku z prostředí Evropských škol) 

- praktický úkol, jehož zadání obdržíte před konáním osobních pohovorů, termín pohovoru bude upřesněn

- část pohovoru bude probíhat v cizím jazyce

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. září 2023 

Zaujali jsme vás? Napište nám!

 

Pošlete nám tyto materiály do 24. března 2023 písemně nebo elektronicky. 

- motivační dopis v českém a dalším určeném jazyce:  

v ČJ a AJ nebo FJ u pozic na české sekci;

v ČJ a vyučovacím jazyce u pozic, kde výuka probíhá v cizím jazyce; 

- strukturovaný životopis v českém a dalším určeném jazyce:  

v ČJ a AJ nebo FJ u pozic na české sekci; 

v ČJ a vyučovacím jazyce u pozic, kde výuka probíhá v cizím jazyce; 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

- kopie dokladů o jazykových zkouškách (není povinné pro pozice na české sekci); 

- kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání.

 

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete ZDEPříloha - požadavky na vypsané pozice učitelů EŠ 2023.pdf

 

Adresa pro písemné doručení: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Michala Kohouta 

Karmelitská 529/5  

118 12 Praha 1 

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací. Kontakt pro dotazy Mgr. Michal Kohout, tel.: +420 234812105. Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti, ne starší 3 měsíců.  

 

Kontakt pro elektronickou formu zaslání žádosti s naskenovanými doklady: michal.kohout@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz

Vpřípadě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání lze doložit před konáním pohovoru.         

 

Žádost je možné podat datovou schránkou: ID datové schránky je vidaawt. 

 

Osobní údaje zpracovávané vsouvislosti svýběrovým řízením jsou zpracovávány vrámci výkonu veřejné moci vsouladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. 

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce. 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené vzaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 

 

WEBINÁŘ

Všechny zájemce srdečně zveme na webinář, během kterého se blíže seznámí se systémem Evropských škol a specifiky předškolního, primárního a sekundárního cyklu. Dále získají praktické informace pro uchazeče – pracovní smlouva, doba vyslání, platové podmínky a další benefity. Přímo od českých učitelů působících v Evropských školách se dozví, jak se jim žije a pracuje v zahraničí.

Webinář se bude konat v úterý 14. února 2023 od 17:00 do 18:00.

Na webinář se registrujte ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)