Nabídka stipendií Česko-německého fondu budoucnosti

Středa 27. leden 2021, 20:57

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu Německa. 

Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete na internetové stránce Česko-německého fondu nebo na Facebooku.

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2021/2022 je 31. ledna 2021. Žádosti je možné podávat pouze online.

KONTAKT:

Adéla Bráchová

Česko-německý fond budoucnosti | Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
Železná 539/24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 273 167 364
web_cz | web_de 

Zpět