O afektech v literatuře, filmu a současném umění. V New Yorku vychází kniha Tomáše Jirsy z FF UP

Repro: Žurnál UP
Úterý 23. březen 2021, 11:18 – Text: (red)

U prestižního vydavatelství Bloomsbury, které se zaměřuje na humanitní a společenskovědní obory, v těchto dnech vychází monografie Disformations: Affects, Media, Literature Tomáše Jirsy z katedry divadelních a filmových studií. Na základě detailní četby intermediálních figur smazané tváře, tapetového vzoru, prázdné židle a skládky autor v mezioborovému dialogu mezi mediální filozofií, literární vědou a afektovou teorií ukazuje, jak specifické afektivní operace produkují tvořivé deformace v moderní literatuře, filmu a současném umění.

Monografie vychází v rámci ediční řady Thinking Media, která v souladu se současnou mediální filozofií zkoumá nejen epistemologické kvality jednotlivých uměleckých médií, ale rovněž způsoby, jimiž je „myšlení médií“ zakotveno v konkrétních materiálních procesech, estetické textuře a situacích. V tomto duchu postupují i Jirsovy interdisciplinární analýzy, když odhalují, jak estetické formy opouštějí subjektivitu afektů ve prospěch jejich mediálních a performativních kvalit v textech, obrazech a audiovizuálních dílech různorodých autorů, jakými jsou Vincent van Gogh, Charlotte Perkins Gilman, Rainer Maria Rilke, Gaston Leroux, Richard Weiner, Francis Bacon, Michel Tournier, Ingmar Bergman, Eugène Ionesco, Vladimir Nabokov, Joseph Kosuth, Michal Pěchouček či Jan Šerých.

Originální mezioborový záběr, teoretickou fundovanost i analytickou přesnost knihy ve svých recenzních posudcích pochválili italský estetik Pietro Conte (Ca’ Foscari University of Venice), filmový historik Abe Geil (University of Amsterdam) i filmová a literární badatelka Eugenie Brinkema z USA (Massachusetts Institute of Technology). Více informací o knize ZDE.

Zpět