Obhajoba disertační práce a státní doktorské zkoušky: Pavlína Žídková, 30. 4. 2021

Pátek 9. duben 2021, 15:39

 

Název disertační práce:
JAZYKOVÝ SUBKÓD KATOLICKÉ CÍRKVE VE FRANCOUZŠTINĚ A ČEŠTINĚ: ANALÝZA SYNTAGMAT VYBRANÝCH LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK

Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
30. 4. 2021 od 13.00 hod. | Zoom Meeting

Zpět