Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Úterý 10. listopad 2020, 9:59

Postup odevzdání ZP pro termín obhajob leden 2021:

  1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ o anotace a další požadované údaje;
  2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
    termín pro odevzdání  formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
  3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
  4. formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce:
    • prezenční forma – student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby;
    • on-line forma – student doručí svou závěrečnou práci buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu na knihy, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 7710 Olomouc. 

Forma obhajob závěrečných prací a průběh SZZk na jednotlivých katedrách budou upřesněny s ohledem na vývoj aktuální situace.

Zpět