Pozvánka k obhajobě doktorské práce

Středa 27. květen 2020, 9:21

Zvu členy katedry včetně doktorandů k obhajobě doktorské práce Alžběty
Peštové, která se bude konat 18.6. 2020 ve 14 hodin v posluchárně 3.49 za
dodržení veškerých bezpečnostních hygienických opatření.

IFF

Zpět