Pozvánka na online Studentskou literárněvědnou konferenci

Úterý 23. březen 2021, 12:05

Ve dnech 27. a 28. 4. 2021 se bude konat online Studentská literárněvědná konference, pořádaná katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Akce má dlouholetou tradici a v jejím rámci jsou udělovány nejlepším účastníkům, ceny Vladimíra Macury. Přihlásit se mohou jak pregraduální, tak postgraduální posluchači. Přednášejícím hostem konference bude profesor Petr Steiner z University of Pennsylvania. Pozvánka na konferenci. Program konference.

Zpět