Seznam oceněných Čestným uznáním rektora autorům odborných knih v roce 2018

Ilustrační foto: V. Duda
úterý 20. listopad 2018, 11:11 – Text: OK

Soutěž byla vyhlášena 3. 9. 2018 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 1. 10. 2018. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 52 odborných knih s návrhem na ocenění 54 autorů (3 z FTK, 3 z LF, 2 z PřF, 4 z CMTF, 16 z FF, 5 z PF, 18 z PdF a 1 z FZV). Komise UP doporučila rektorovi UP k ocenění všech 52 odborných knih. Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., se rozhodl udělit ocenění 48 autorům odborných knih. Celková částka odměny je 480.000 Kč.

Celkem bylo oceněno 46 odborných knih (48 autorů) ve struktuře 2 z přírodních věd, 4 z lékařských věd, 18 z humanitních oborů a umění a 22 ze společenských věd.

Výsledek soutěže se seznamem oceněných autorů uvádíme v přiloženém dokumentu.

Finanční odměna bude vyplacena v rámci mzdy za měsíc listopad 2018.

Slavnostní předání ocenění proběhne během Akademických dnů UP v roce 2019.