Soutěž pro studující magisterských a doktorských programů

Čtvrtek 21. říjen 2021, 10:40

V soutěži se utkají články psané česky či anglicky s abstrakty v jazyce hlavního textu, ideálně v rozsahu 15 až 25 normostran, které využívají metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBT studií. Soutěž zamýšlí podpořit aktivity i aktivismus studentů a studentek, podchytit jejich zájem o dění ve společnosti, starost o věci veřejné a umožnit jim publikovat v kvalitních odborných časopisech, případně společenských časopisech. Uzávěrka soutěže je 20. května 2022.

Pozvánku k soutěži naleznete zde.

Zpět