Spuštění přihlašování na učitelskou způsobilost

Středa 20. květen 2020, 17:57

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2020/2021.

E-přihlášku najdete na odkaze:

1obor:  https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2875

2obor:  https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2876

http://icv.ff.upol.cz/index.php/uz-prezencni-informace/

 

UZ v prezenční formě

 

 

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v kombinované formě.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

E-přihlášku najdete na odkaze:

1obor: https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2879

2obor: https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2880

http://icv.ff.upol.cz/index.php/uz-kombinovane/

 

UZ v kombinované formě

Zpět