STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV – NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ

Pondělí 18. říjen 2021, 20:33

Brožura pro lepší orientaci ve stipendijní nabídce pro pobyty na vysokých školách v německy mluvících zemích. Zahrnuty jsou zde stipendia programů AIA, AKTION a CEEPUS do Německa, Rakouska a Švýcarska. Infobrožura je určena především studentům a akademickým pracovníkům se zaměřením na germanistiku/teritoriální studia. K dispozici online na webových stránkách DZS.

Termíny pro podání žádostí – u mnoha programů je uzávěrka koncem října nebo v listopadu.

Zdroj: DZS

Zpět