Stipendium DAAD do Německa a na online seminář

Středa 17. březen 2021, 20:38

30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021

· Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.

· VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce), na pracovní pobyty v oborech architektura a umění a (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.

· Bývalí stipendisté mohou žádat o nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce. Stipendium lze získat jednou za 3 roky. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost).

Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

____________________________________________________________________________

POZOR!

Doplňující instrukce ze strany zahraničního oddělení FF UP:

Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia je třeba vyplnit nejdříve elektronicky v databázi DZS, poté vytisknout, podepsat a zavěsit do výběrového řízení  přes IS STAG: Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů → Podat přihlášku → DAAD na AR 2021/22

  • Užitečné odkazy:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ - formulář

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

_____________________________________________________________________________

Uchazeče o tato stipendia srdečně zveme na Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin. Seminář uspořádáme spolu s DAAD Information Point Praha. Registrovat se můžete do 30. března pomoci registračního formuláře

KONTAKT na referenta DZS:

Sabine Borovanská, M. A.

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Uni

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education and Research

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz 

 

cid:image001.png@01D57D1F.B5179F20

 

Zpět